H2O Training Courses

H2O Training Courses

Τα τοπικά, εκπαιδεύμενα ζωντανά Η2Ο εκπαιδευτικό μάθημα δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Η2Ο για να χτίσετε μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικούς αλγόριθμους.

Το Η2Ο είναι διαθέσιμο ως «ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

H2O Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
H2O είναι μια πλατφόρμα προγνωστικής ανάλυσης ανοικτού κώδικα. Στήριξε R, Python, Scala, Java και REST. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή on-site) απευθύνεται σε τεχνικούς ανθρώπους που επιθυμούν να κατασκευάσουν μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας αλγόριθμους όπως GLM, Deep Learning και Random Forests. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Εγκατάσταση και διαμόρφωση H2O. Δημιουργήστε μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικούς δημοφιλείς αλγόριθμους. Αξιολόγηση μοντέλων με βάση το είδος των δεδομένων και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε. Για να μάθετε περισσότερα H2O, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://www.h2o.ai/

Last Updated:

Upcoming H2O Courses

Online H2O courses, Weekend H2O courses, Evening H2O training, H2O boot camp, H2O instructor-led, Weekend H2O training, Evening H2O courses, H2O coaching, H2O instructor, H2O trainer, H2O training courses, H2O classes, H2O on-site, H2O private courses, H2O one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions