Perl Training Courses

Perl Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά μαθήματα κατάρτισης Perl από εκπαιδευτές στο Ελλάδα.

Machine Translated

Perl Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
This course gives a comprehensive introduction to Perl programming.
21 hours
Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στο χειρισμό κειμένου χρησιμοποιώντας κανονικές εκφράσεις στην PERL. Θα χρησιμοποιηθεί πρακτική εφαρμογή για χειρισμούς κειμένου, όπως επεξεργασία αρχείων δεδομένων και αρχείων κώδικα όπως C και Java . Το μάθημα θα είναι προσανατολισμένο στο έργο, όπου κάθε μέρα τελειώνει με τη δημιουργία ενός μικρού έργου που αναλύει τα αρχεία C, εξάγει δεδομένα από αρχεία που χωρίζονται με κόμμα, παράγει αρχεία HTML και XML Κοινό: Προγραμματιστής, προγραμματιστής, προσωπικό δοκιμών, προσωπικό διασφάλισης ποιότητας που ασχολείται με τη διαχείριση και τη δημιουργία σεναρίων για τον έλεγχο εφαρμογών Διανομή: Το μάθημα θα είναι 50% διαλέξεις, 30% εργαστήρια, 20% ανάπτυξη έργου

Last Updated:

Online Perl courses, Weekend Perl courses, Evening Perl training, Perl boot camp, Perl instructor-led, Weekend Perl training, Evening Perl courses, Perl coaching, Perl instructor, Perl trainer, Perl training courses, Perl classes, Perl on-site, Perl private courses, Perl one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions