PyGame Training Courses

PyGame Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα PyGame από εκπαιδευτές δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το PyGame για να δημιουργήσετε και να δημιουργήσετε παιχνίδια χρησιμοποιώντας προγραμματισμό Python. Η εκπαίδευση στο PyGame είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

PyGame Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
PyGame is an open source library of Python modules for developing game applications and programs. It is lightweight, easy to use, and compatible with any operating system or platform. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use PyGame to create and build games using Python programming. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start creating game applications with PyGame and Python.
 • Learn how to create interactive PyGame applications integrated with animations and multimedia features.
 • Run and test game programs with PyGame test suite and convert them into executable files.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Online PyGame courses, Weekend PyGame courses, Evening PyGame training, PyGame boot camp, PyGame instructor-led, Weekend PyGame training, Evening PyGame courses, PyGame coaching, PyGame instructor, PyGame trainer, PyGame training courses, PyGame classes, PyGame on-site, PyGame private courses, PyGame one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions