CakePHP Training Courses

CakePHP Training Courses

Τοπική, εκπαιδευτής-LED Live CakePHP εκπαιδευτικά μαθήματα δείχνουν μέσα από διαδραστική hands-on πρακτική πώς να χρησιμοποιήσετε CakePHP για τη δημιουργία εφαρμογών Web.

Η κατάρτιση CakePHP είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή κατάρτιση» ή «μακρινή ζωντανή κατάρτιση». ΕπιΤόπου ζωντανή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε NobleProg εταιρικά κέντρα κατάρτισης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

NobleProg--ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης σας

Testimonials

★★★★★
★★★★★

CakePHP Course Outlines

CodeNameDurationOverview
advancedcakephpAdvanced CakePHP21 hoursThis course is designed to help intermediary CakePHP developers access the more advanced features of CakePHP. Through explanations and guided practice, participants will be able to implement better features, stability, security and extensibility into their existing and future CakePHP projects.

Audience

- CakePHP developers looking to further their knowledge and development skills

Format of the course

- Overview of CakePHP's advanced features together with step-by-step development of a sample application.
cakephpCakePHP: Rapid Web Application Development28 hoursThis course teaches PHP developers how to build functional web applications using the popular CakePHP MVC web development framework. The course covers beginning principles and approaches, then moves into advanced topics that help enhance the behavior, flexibility and security of an application. Discussions are interactive and the learning is practical and hands-on.

Audience

- Web developers wishing to develop better web applications more rapidly

Format of the course

- Overview of CakePHP features and capabilities together with step-by-step development of a sample application.

Upcoming CakePHP Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Advanced CakePHP - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-04-03 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced CakePHP - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-10 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced CakePHP - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-04-15 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced CakePHP - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-22 09:304500EUR / 5300EUR
Advanced CakePHP - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-05-27 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend CakePHP courses, Evening CakePHP training, CakePHP boot camp, CakePHP instructor-led, Weekend CakePHP training, Evening CakePHP courses, CakePHP coaching, CakePHP instructor, CakePHP trainer, CakePHP training courses, CakePHP classes, CakePHP on-site, CakePHP private courses, CakePHP one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
Go Programming Language for ProgrammersNicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-19 09:306300EUR / 7300EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!