Continuous Integration (CI) Training Courses

Continuous Integration (CI) Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης συνεχούς ολοκλήρωσης (CI), καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τις προηγμένες έννοιες του CI. Η συνεχής εκπαίδευση ενσωμάτωσης (CI) διατίθεται ως "live live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Continuous Integration (CI) Subcategories

Continuous Integration (CI) Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
28 hours
Overview
Agile Software Testing is a series of testing practice that provides feesback to software quality issues in a timely and continuous manner following the principles of agile development.

Continuous Integration (CI) refers to all developers in a team merging their work several times a day.
14 hours
Overview
Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Continuous Integration for JavaScript as they step through setting up a Continuous Integration process for a JavaScript project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Build their own Continuous Integration system for their JavaScript projects

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ανοιχτού κώδικα για να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία δόμησης, δοκιμής και ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών PHP.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε διαφορετικά εργαλεία ανοιχτού κώδικα για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή ενοποίηση, τον έλεγχο και την ανάπτυξη.
- κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εργαλείων CI, όπως το Γκίγκlab CI και το Τζένκινς.
- Συνδυάστε τα εργαλεία CI με τα εργαλεία δοκιμής μονάδας και ενσωμάτωσης.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
7 hours
Overview
Continuous Integration (CI) is a development practice wherein developers merge changes in their code as often as possible in order to detect and locate errors quickly. Codeship is a platform that provides Continuous Integration services in the cloud.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Integration as they step through setting up a simple Continuous Integration process on Codeship.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Integration
- Operate the essential functions in Codeship
- Set up a simple CI process using Codeship

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This course focuses on practical implementation and tooling. It assumes good knowledge on theoretical principals (see DEVOPS course) as it focuses on newest tools and methods of implementing DevOps principles.
7 hours
Overview
Continuous Delivery is a development practice wherein developers release new changes to users quickly and sustainably. GoCD is an open source tool used to achieve continuous delivery in software development.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Continuous Delivery (CD) as they step through setting up and configuring CD pipelines on GoCD.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Continuous Delivery
- Use GoCD to set up their CD process and pipelines
- Configure GoCD depending on their needs

Audience

- Developers
- IT Professionals
- DevOps Engineers
- Business Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
το

Τζένκινς είναι ένα εργαλείο συνεχούς ενσωμάτωσης ανοιχτού κώδικα, γραμμένο στην Java. Είναι ένα σύστημα που βασίζεται σε διακομιστή που εκτελείται σε ένα κοντέινερ μικροεφαρμογής, όπως το Apache Ο Τζένκινς υποστηρίζει έναν αριθμό εργαλείων διαχείρισης παραμέτρων λογισμικού (ΕΑΜ), συμπεριλαμβανομένων των βιογραφικών σημειωμάτων, της δευτερεύουσας έκδοσης, του git, του Perforce και της κλάλλης, μεταξύ άλλων. Είναι εξαιρετικά προγραμματιστό και παρέχει υποστήριξη για Apache Ant, Apache Maven, δέσμες ενεργειών κελύφους, και εντολές δέσμης των Windows.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση καλύπτει τις έννοιες, τα εργαλεία και τις τεχνικές που απαιτούνται για τη συνεχή ολοκλήρωση των έργων λογισμικού σας σε ένα ευέλικτο περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες διεξάγουν μια σειρά από ασκήσεις σε όλη τη διάρκεια της πορείας για να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε πραγματικές καταστάσεις. Ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και συμμετεχόντων. Συζητούνται υποθέσεις σε πραγματικό κόσμο και συγκεκριμένα ζητήματα και ερωτήσεις αντιμετωπίζονται και επιλύονται στην τάξη.

μορφή του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική εξάσκηση
14 hours
Overview
When developers finish writing a piece of code, they often integrate their code into an application, copy the application into a folder, run the application installer, then initialize the application to check whether it runs as expected. This manual approach does not scale very well, is tedious, very error-prone and offers no mechanism for tracking changes during the process.

A better approach would be to automate the process using Continuous Integration. Continuous Integration refers to the processes, tools and infrastructure needed to automate the building, deployment and testing of software applications.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to transform a traditional, manual (or semi-manual) approach to software deployment into an agile, Continuous Integration (CI) one using Jenkins. Participants carry out a series of hands-on, live-lab exercises throughout the course, applying their new knowledge to various software development and deployment problems every step of the way. Interaction among the instructor and participants is encouraged. Real-world cases are discussed and specific issues and questions are addressed and resolved throughout the training. The training is especially focused on .Net application development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Jenkins for .Net application development
- Use Jenkins to automate the process of checking in and merging .Net source code into a code repository
- Use Jenkins to automate the process of downloading, compiling and deploying an application to a release server
- Integrate Jenkins with other software development tools such as issue trackers and

Audience

- .Net developers
- Build engineers
- QA engineers
- Project managers
- Release managers
- DevOps engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Jenkins is an open-source continuous integration (CI) tool written in Java. Maven is a build automation tool for Java projects. Together they can be used to trigger continuous builds that include, for example: the execution of JUnit tests whenever a new code is committed, deployment of these builds to production, and scheduling of these tasks at strategic times of the day, for example midnight. These tools and processes make up a DevOps approach to the development and deployment of software and are popular in Agile development.

In this instructor-led, live training, participants will start with an introduction to DevOps, version control and automation scripting, and then move on to hands-on practice, learning how to install, configure and deploy Jenkins and Maven in a live lab environment.

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
OpenShift Container Platform is a container application platform for deploying Docker and Kubernetes in the enterprise. It is maintained by Red Hat.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create, update, and maintain applications using OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Automate part of the software delivery pipeline
- Implement user stories for an existing Java EE application
- Deploy an application to an OpenShift instance
- Apply the principles of the DevOps philosophy and enable continuous delivery of an application

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Training is open to both developers, Scrum Masters, Product Owner and also some aspects of the business department. The purpose of training is to introduce topics Quality Assurance and Continuous Integration and their place in projects conducted agile methodologies. Participants will gain a broad perspective on the issues discussed as well as practical knowledge of the tools and processes of software development in line with the QA / CI. Representatives of business, will be able to know the benefits of implementing those tools and processes and translate into both the time and cost of software development. The issues presented are based on PHP or Java, depending on customer requirements.
21 hours
Overview
This course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins.

Intended Audience:

- Software test engineers
- Software developers involved in agile development
- Release managers
- QA engineers

At the end of Selenium training the delegates will be able to:

- Use Selenium test suite effectively in real projects
- Use Selenium for cross browser testing
- Distribute the tests using Selenium Grid
- Run regression Selenium tests in Jenkins
- Prepare test reports and periodict reports using Jenkins
7 hours
Overview
το

Τράβις CI είναι μια φιλοξενούμενης, κατανεμημένη υπηρεσία συνεχούς ενοποίησης που χρησιμοποιείται για την κατασκευή και δοκιμή προγραμμάτων λογισμικού που φιλοξενούνται στο GitHub. Είναι μια φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση για τον Τζένκινς.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν μια προσέγγιση με βάση το cloud για τη συνεχή ολοκλήρωση, καθώς χτίζουν και αναπτύσσουν ένα δείγμα εφαρμογής Ιστού χρησιμοποιώντας τον Τράβις Τσι.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Build και δοκιμή έργα που φιλοξενούνται στο GitHub
- αναπτύξετε μια εφαρμογή σε διαφορετικούς παρόχους φιλοξενίας χρησιμοποιώντας Τράβις CI
- χρήση Τράβις CI για να ελέγχετε αυτόματα το λογισμικό όταν δεσμεύεται να GitHub
- Run αυτοματοποιημένες δοκιμές σε διαφορετικούς υπολογιστές, λειτουργικά συστήματα και εκδόσεις λογισμικού
- ενοποίηση Τράβις CI με εργαλεία τρίτων κατασκευαστών

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
Weekend Continuous Integration (CI) courses, Evening Continuous Integration (CI) training, Continuous Integration (CI) boot camp, Continuous Integration (CI) instructor-led, Weekend Continuous Integration (CI) training, Evening Continuous Integration (CI) courses, Continuous Integration (CI) coaching, Continuous Integration (CI) instructor, Continuous Integration (CI) trainer, Continuous Integration (CI) training courses, Continuous Integration (CI) classes, Continuous Integration (CI) on-site, Continuous Integration (CI) private courses, Continuous Integration (CI) one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!