Corda Training Courses

Corda Training Courses

Τοπικά, εκπαιδευμένα ζωντανά εκπαιδευτικά σεμινάρια της Corda επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής τις υποκείμενες τεχνολογίες πίσω από την Corda.

Η εκπαίδευση Corda είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Corda Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
το

Corda είναι ένα δίκτυο κατανεμημένου καθολικού, οικονομικού βαθμού, που λειτουργεί με απόλυτη ιδιωτικότητα σε ένα ανοικτό, παγκόσμιο κανάλι. Στοχεύει σε μεγάλα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται πολύπλοκες συναλλαγές, περιορίζοντας παράλληλα την πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών. Αν και είναι παρόμοια με ένα blockchain, δεν είναι ένα Blockchain.

σε αυτό το εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις υποκείμενες τεχνολογίες πίσω από Corda καθώς χτίζουν και να αναπτύξουν μια εφαρμογή που βασίζεται σε Corda.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Use Corda για να δημιουργήσετε, να αναπτύξετε και να εκτελέσετε μια κατανεμημένη λογιστική και οικονομική εφαρμογή.
- Use Corda για την καταγραφή, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση νομικών συμφωνιών μεταξύ των επιχειρηματικών συνεργατών.
- εφαρμογή απορρήτου και δυνατότητα κλιμάκωσης σε αποκεντρωμένες εφαρμογές.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
Weekend Corda courses, Evening Corda training, Corda boot camp, Corda instructor-led, Weekend Corda training, Evening Corda courses, Corda coaching, Corda instructor, Corda trainer, Corda training courses, Corda classes, Corda on-site, Corda private courses, Corda one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!