Corda Training Courses

Corda Training Courses

Τοπικά, εκπαιδευμένα ζωντανά εκπαιδευτικά σεμινάρια της Corda επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής τις υποκείμενες τεχνολογίες πίσω από την Corda.

Η εκπαίδευση Corda είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Corda Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
το

Corda είναι ένα δίκτυο κατανεμημένου καθολικού, οικονομικού βαθμού, που λειτουργεί με απόλυτη ιδιωτικότητα σε ένα ανοικτό, παγκόσμιο κανάλι. Στοχεύει σε μεγάλα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται πολύπλοκες συναλλαγές, περιορίζοντας παράλληλα την πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών. Αν και είναι παρόμοια με ένα blockchain, δεν είναι ένα Blockchain.

σε αυτό το εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις υποκείμενες τεχνολογίες πίσω από Corda καθώς χτίζουν και να αναπτύξουν μια εφαρμογή που βασίζεται σε Corda.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Use Corda για να δημιουργήσετε, να αναπτύξετε και να εκτελέσετε μια κατανεμημένη λογιστική και οικονομική εφαρμογή.
- Use Corda για την καταγραφή, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση νομικών συμφωνιών μεταξύ των επιχειρηματικών συνεργατών.
- εφαρμογή απορρήτου και δυνατότητα κλιμάκωσης σε αποκεντρωμένες εφαρμογές.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική εξάσκηση
Online Corda courses, Weekend Corda courses, Evening Corda training, Corda boot camp, Corda instructor-led, Weekend Corda training, Evening Corda courses, Corda coaching, Corda instructor, Corda trainer, Corda training courses, Corda classes, Corda on-site, Corda private courses, Corda one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions