Creo Training Courses

Creo Training Courses

Local instructor-led live Creo training courses in Ελλάδα.

Creo Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Overview
Creo είναι μια σουίτα λογισμικού σχεδιασμού προϊόντων που χρησιμοποιείται από διακεκριμένους κατασκευαστές για να σχεδιάσει και να απεικονίσει φυσικά αντικείμενα.

Σε αυτή την εκπαιδευτική άσκηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τις βασικές ικανότητες μοντελοποίησης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων 3D μοντελοποίησης που χρησιμοποιούν το Creo .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε ρεαλιστικά μέρη, συναρμολογήσεις και σχέδια.
- Διαχείριση βασικών μοντέλων.
- Οπτικοποιήστε και επικυρώστε τα σχέδια του προϊόντος.

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την τελευταία έκδοση του Creo , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Για να ζητήσετε μια συγκεκριμένη έκδοση, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Creo is a product design software suite used by discrete manufacturers to design and visualize physical objects.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at design engineers and designers who wish to improve productivity and engineering designs using the new functionality enhancements in Creo Parametric 5.0.

By the end of this training, participants will be able to use the new functionality enhancements in Creo Parametric 5.0. The enhancements include:

- Interface
- Part Modelling
- Sketcher
- Assembly Modelling
- Drawing and Detailing
- Surfacing
- Sheetmetal
- Augmented Reality

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
Weekend Creo courses, Evening Creo training, Creo boot camp, Creo instructor-led, Weekend Creo training, Evening Creo courses, Creo coaching, Creo instructor, Creo trainer, Creo training courses, Creo classes, Creo on-site, Creo private courses, Creo one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!