DALL-E 2 Training Courses

DALL-E 2 Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα DALL-E (ή DALL·E) και DALL-E 2 από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιείτε το DALL-E και το DALL-E 2 για τη δημιουργία εικόνων για διάφορους σκοπούς. Η εκπαίδευση DALL-E και DALL-E 2 είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

DALL-E 2 Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Τα DALL-E (ή DALL·E) και DALL-E 2 είναι μοντέλα βαθιάς μάθησης που αναπτύχθηκαν από τον OpenAI και δημιουργούν ψηφιακές εικόνες από περιγραφές φυσικής γλώσσας, που ονομάζονται "προτροπές".Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών (διαδικτυακή ή επιτόπου) απευθύνεται σε ψηφιακούς καλλιτέχνες και λάτρεις της τεχνητής νοημοσύνης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το DALL-E και το DALL-E 2 για τη δημιουργία εικόνων για διάφορους σκοπούς.Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
  Κατανοήστε τις έννοιες πίσω από το DALL-E και το DALL-E 2. Χρησιμοποιήστε τα DALL-E και DALL-E 2 για να δημιουργήσετε εικόνες από μηνύματα προτροπής. Βελτιστοποιήστε το DALL-E και το DALL-E 2 σε ένα προσαρμοσμένο σύνολο δεδομένων.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
  Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.

Last Updated:

Online DALL-E 2 courses, Weekend DALL-E 2 courses, Evening DALL-E 2 training, DALL-E 2 boot camp, DALL-E 2 instructor-led, Weekend DALL-E 2 training, Evening DALL-E 2 courses, DALL-E 2 coaching, DALL-E 2 instructor, DALL-E 2 trainer, DALL-E 2 training courses, DALL-E 2 classes, DALL-E 2 on-site, DALL-E 2 private courses, DALL-E 2 one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions