ESLint Training Courses

ESLint Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές ζωντανά μαθήματα προπόνησης με βάση την επίδειξη, μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να χρησιμοποιήσετε το ESLint για τη διασφάλιση της συνέπειας και της ποιότητας του κώδικα JavaScript.

Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ESLint Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
ESLint είναι ένα εργαλείο για τη διασφάλιση της συνέπειας και της ποιότητας κώδικα δέσμης Java , προσδιορίζοντας και αναφέροντας τα πρότυπα κώδικα. Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ESLint για να καταστήσουν τον κώδικα δέσμης Java πιο συνεπείς και λιγότερο επιρρεπείς σε σφάλματα. Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Δημιουργήστε ένα περιβάλλον δοκιμών που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες, πακέτα και πλαίσια.
 • Χρησιμοποιήστε το ESLint για να εντοπίσετε, να διαγνώσετε και να διορθώσετε προβλήματα σε Java βασίζονται σε δέσμες ενεργειών Java .
 • Χρησιμοποιήστε το ESLint για να βελτιστοποιήσετε τον κώδικα δέσμης ενεργειών Java .
 • Go πέρα από τα βασικά εργαλεία δοκιμής και εντοπισμού σφαλμάτων του Java Script για να βελτιώσετε την κάλυψη δοκιμών των εφαρμογών React .
 • Κατανοήστε και εκτελέστε τους pluggable κανόνες του ESLint κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
 • Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Last Updated:

Online ESLint courses, Weekend ESLint courses, Evening ESLint training, ESLint boot camp, ESLint instructor-led, Weekend ESLint training, Evening ESLint courses, ESLint coaching, ESLint instructor, ESLint trainer, ESLint training courses, ESLint classes, ESLint on-site, ESLint private courses, ESLint one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions