ESLint Training Courses

ESLint Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές ζωντανά μαθήματα προπόνησης με βάση την επίδειξη, μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να χρησιμοποιήσετε το ESLint για τη διασφάλιση της συνέπειας και της ποιότητας του κώδικα JavaScript.

Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ESLint Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
ESLint is a tool for ensuring Javascript code consistency and quality by identifying and reporting on code patterns.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at developers who wish to use ESLint to make their Javascript code more consistent and less bug prone.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a testing environment that includes all needed libraries, packages and frameworks.
- Use ESLint to identify, diagnose, and debug problems in Javascript based applications.
- Use ESLint to optimize Javascript code.
- Go beyond JavaScript's basic testing and debugging tools to improve test coverage of React applications.
- Understand and execute ESLint's pluggable rules during runtime.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Upcoming ESLint Courses

Weekend ESLint courses, Evening ESLint training, ESLint boot camp, ESLint instructor-led, Weekend ESLint training, Evening ESLint courses, ESLint coaching, ESLint instructor, ESLint trainer, ESLint training courses, ESLint classes, ESLint on-site, ESLint private courses, ESLint one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!