ESLint Training Courses

ESLint Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούνται από εκπαιδευτές ζωντανά μαθήματα προπόνησης με βάση την επίδειξη, μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να χρησιμοποιήσετε το ESLint για τη διασφάλιση της συνέπειας και της ποιότητας του κώδικα JavaScript.

Η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως «επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ESLint Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use ESLint to make their Javascript code more consistent and less bug prone.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a testing environment that includes all needed libraries, packages and frameworks.
- Use ESLint to identify, diagnose, and debug problems in Javascript based applications.
- Use ESLint to optimize Javascript code.
- Go beyond JavaScript's basic testing and debugging tools to improve test coverage of React applications.
- Understand and execute ESLint's pluggable rules during runtime.

Upcoming ESLint Courses

Online ESLint courses, Weekend ESLint courses, Evening ESLint training, ESLint boot camp, ESLint instructor-led, Weekend ESLint training, Evening ESLint courses, ESLint coaching, ESLint instructor, ESLint trainer, ESLint training courses, ESLint classes, ESLint on-site, ESLint private courses, ESLint one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions