FitNesse Training Courses

FitNesse Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα FitNesse που διευθύνεται από τοπικούς εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να χρησιμοποιήσει μια συνεργατική προσέγγιση βασισμένη στο Wiki για τη δημιουργία και τη διατήρηση των δοκιμαστικών περιπτώσεων και στη συνέχεια να εκτελέσει αυτές τις δοκιμές σε σχέση με μια εφαρμογή επίδειξης. Η εκπαίδευση FitNesse είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

FitNesse Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
FitNesse is a test framework written in Java that allows testers, developers and customers to collaboratively create test cases on a wiki. It enables an agile style of acceptance testing where testers collaborate with developers to develop a testing suite. FitNesse supports applications written in Java, .Net, Ruby, Python, C, and PHP using FitNesse.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use a Wiki based collaborative approach for creating and maintaining test cases, then executing those tests against a demo application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Take examples of desired software behavior and turn them into automated tests that are viewable and editable through a Wiki
- Write and execute tests via the browser, command line (using RESTful syntax) or a JUnit test
- Create test fixtures that allow non-technical people to write tests by modifying a Wiki page
- Use FitNesse as a knowledge base and repository for story and theme requirements

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Online FitNesse courses, Weekend FitNesse courses, Evening FitNesse training, FitNesse boot camp, FitNesse instructor-led, Weekend FitNesse training, Evening FitNesse courses, FitNesse coaching, FitNesse instructor, FitNesse trainer, FitNesse training courses, FitNesse classes, FitNesse on-site, FitNesse private courses, FitNesse one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions