FitNesse Training Courses

FitNesse Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα FitNesse που διευθύνεται από τοπικούς εκπαιδευτές, επιδεικνύει μέσω της διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να χρησιμοποιήσει μια συνεργατική προσέγγιση βασισμένη στο Wiki για τη δημιουργία και τη διατήρηση των δοκιμαστικών περιπτώσεων και στη συνέχεια να εκτελέσει αυτές τις δοκιμές σε σχέση με μια εφαρμογή επίδειξης. Η εκπαίδευση FitNesse είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

FitNesse Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
FitNesse is a test framework written in Java that allows testers, developers and customers to collaboratively create test cases on a wiki. It enables an agile style of acceptance testing where testers collaborate with developers to develop a testing suite. FitNesse supports applications written in Java, .Net, Ruby, Python, C, and PHP using FitNesse.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use a Wiki based collaborative approach for creating and maintaining test cases, then executing those tests against a demo application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Take examples of desired software behavior and turn them into automated tests that are viewable and editable through a Wiki
- Write and execute tests via the browser, command line (using RESTful syntax) or a JUnit test
- Create test fixtures that allow non-technical people to write tests by modifying a Wiki page
- Use FitNesse as a knowledge base and repository for story and theme requirements

Audience

- Test engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Weekend FitNesse courses, Evening FitNesse training, FitNesse boot camp, FitNesse instructor-led, Weekend FitNesse training, Evening FitNesse courses, FitNesse coaching, FitNesse instructor, FitNesse trainer, FitNesse training courses, FitNesse classes, FitNesse on-site, FitNesse private courses, FitNesse one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!