Linux Training Courses

Linux Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα Linux που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω πρακτικών πρακτικών πώς να εγκαταστήσετε, να διαχειριστείτε, να ασφαλίσετε και να αντιμετωπίσετε ένα σύστημα Linux. Τα μαθήματά μας για το Linux καλύπτουν τον τρόπο εκτέλεσης του Linux σε παραδοσιακούς διακομιστές καθώς και σε ενσωματωμένα συστήματα. Η εκπαίδευση Linux είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Linux Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
The course answers the questions:

- How to perform basic operations on the system?
- Where to find information and how to get help?
- How does the power?
- What are the types of files in the system?
- How simply and quickly solve problems?
21 hours
Overview
This Linux System Administration training course is designed for IT professionals who wish to learn core Linux System Administration skills.

Using a combination of demonstrations and practical exercises, this course will guide participants through the relevant commands, tools and processes needed to become a successful administrator of a professional Linux environment.

Participants will learn how to

- Setup, maintain and troubleshoot a Linux system
- Manage users on a Linux system
- Set up and install server software (web server, ftp server, vnc server, etc.)
- Deploy and monitor a production system
- Implement basic system security

Audience

- IT professionals on the path to becoming a Linux system administrator or network administrators
- Beginners who want to learn how to manage a Linux system.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- Linux is available in different flavours (Debian/Ubuntu, CentOS/Fedora/Red Hat, Suse, etc.).
- This training can be customized for any flavor. Please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This 2 day course gives an introduction to the writing of UNIX Shell scripts using the Korn and Bash shells and to the more advanced features of UNIX including the batch editor sed and the text file processing language awk.

Although based on the Solaris version of UNIX running on a desktop PC, the principles learnt may be applied to all other versions of UNIX including Linux, AIX, HP-UX and SCO.

The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 1 day is normally needed to cover the core elements.

Full course notes are provided along with sample script files and free software tools for use in accessing a UNIX server.
7 hours
Overview
This course has been created for managers, system architects, existing Unix or Windows administrators or anyone who wants to know what Ubuntu Server operating system has to offer. This course in most cases answers the question WHAT Ubuntu Server can do for you, rather than HOW to do things. If you are interested in the HOW question then please have a look at our Administration of Linux System training course.

This course always covers the newest release of Ubuntu.
7 hours
Overview
Snap is an open-source Linux packaging system created by Ubuntu for simplifying package installation and maintenance. It does this by resolving version-related dependency conflicts. By allowing developers to put everything their software depends on into a single package, their software can become self-contained and independent of the system on which it's installed on.

This training gives an intro into the features and highlights of Snap and draws comparisons with other similar Linux packaging systems and container software. Participants get a chance to set up, build, and release their own Snap packages.
28 hours
Overview
RHEL (Red Hat Enterprise Linux) is a Linux distribution targeted for the commercial market.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training introduces the software, hardware, and step-by-step process needed to build a facial recognition system from scratch. Facial Recognition is also known as Face Recognition.

The hardware used in this lab includes Rasberry Pi, a camera module, servos (optional), etc. Participants are responsible for purchasing these components themselves. The software used includes OpenCV, Linux, Python, etc.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Linux, OpenCV and other software utilities and libraries on a Rasberry Pi.
- Configure OpenCV to capture and detect facial images.
- Understand the various options for packaging a Rasberry Pi system for use in real-world environments.
- Adapt the system for a variety of use cases, including surveillance, identity verification, etc.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Other hardware and software options include: Arduino, OpenFace, Windows, etc. If you wish to use any of these, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Raspberry Pi is a very small, single-board computer.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and program the Raspberry Pi to serve as an interactive and powerful embedded system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up an IDE (integrated development environment) for maximum development productivity
- Program Raspberry Pi to control devices such as motion sensor, alarms, web servers and printers.
- Understand Raspberry Pi's architecture, including inputs and connectors for add-on devices.
- Understand the various options in programming languages and operating systems
- Test, debug, and deploy the Raspberry Pi to solve real world problems

Audience

- Developers
- Hardware/software technicians
- Technical persons in all industries
- Hobbyists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Raspberry Pi supports various operating systems and programming languages. This course will use Linux-based Raspbian as the operating system and Python as the programming language. To request a specific setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for purchasing the Raspberry Pi hardware and components.
7 hours
Overview
το

RancherOS είναι μια ανοιχτή διανομή Linux ανοιχτού κώδικα που εκτελεί ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συστήματος, όπως το udev και το rsyfce) ως κοντέινερ Docker. Το RancherOS περιλαμβάνει μόνο το ελάχιστο λογισμικό που απαιτείται για την εκτέλεση του Docker. Εκτελεί το Docker ως PID1 και τραβάει δυναμικά όλα τα άλλα που χρειάζεται μέσω του Docker. Σε περίπου 22MB, RancherOS είναι εύκολο να διανείμει, ενορχηστρώνει και να γυρίζει στο κέντρο δεδομένων σας.

Αυτός ο εκπαιδευτής, η ζωντανή εκπαίδευση παρουσιάζει την αρχιτεκτονική, τα εργαλεία και τα εξαρτήματα του RancherOS & #39; s, κάνοντας βήμα προς βήμα τη διαμόρφωση του RancherOS σε ένα ζωντανό εργαστηριακό περιβάλλον. Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την κατανόηση και την πρακτική να χρησιμοποιούν RancherOS για να εκτελούν δοχεία σε κλίμακα στην ανάπτυξη, δοκιμή και παραγωγή.

μορφή του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική εξάσκηση
14 hours
Overview
This practical course contains topics addressed to system administrators, developers, embedded developers and ordinary desktop users (including managers) who would like to have an introduction to virtualization in general. After this course, administrators will be able to create private clouds for use in production, and developers will be able to test their code on multiple operating systems without needing a second PC or a non-x86 board.

We understand that the set of topics presented in this course covered a wide range of subjects that might not be applicable for all customers. When booking this course, please specify what you wish to achieve using QEMU or KVM, and we will customize it by reallocating time from less relevant topics to the ones that would be important for you.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers wishing to package, deploy, upgrade and version control entire Linux systems quickly and at scale.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OSTree.
- Carry out binary deployments and upgrades of operating systems and containers.
- Use OSTree as a version control system to manage multiple filesystem trees and bootloaders.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about OSTree, please visit: https://github.com/ostreedev/ostree
14 hours
Overview
This course has been created for someone preparing for LPI certification. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
14 hours
Overview
This course has been created for someone preparing for LPI certification. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
14 hours
Overview
This course has been created for someone preparing for the LPI certification 102 Exam. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
14 hours
Overview
This course has been created for someone preparing for the LPI certification 101 Exam. It is conducted as a series of lectures intertwined with simple exercises.
14 hours
Overview
This course is addressed to junior software developers. After the course completion, the trainees will be able to understand the architecture of well-known web servers such as Apache or Nginx, and implement their own network programs.

The course is 67% lectures, 33% hands-on exercises.
14 hours
Overview
During the course, participants will learn:

- What is denial of service attacks, Flooding, Sniffing, MIM?
- How to break from the network to the server?
- How to watch packets on the network (also running on switches)?
- Do you watch any combination of the world?
- How to monitor the network?
- How to configure a firewall?
- How to use encrypted connections?
- How to create tunnels?
- How to log packets?
- How to scan ports?
- How to reduce the number of unnecessary services on the server?
7 hours
Overview
Alpine Linux is a security-oriented, lightweight (80 MB) Linux distribution based on musl libc and BusyBox. Alpine Linux is produced by the makers of Docker and is one of several in the recent proliferation of distros tailored for virtualization, containerization and the cloud. Alpine Linux replaces Ubuntu as the official base image for Docker containers.

This training introduces Alpine Linux's architecture and walks participants step-by-step through the setup of Alpine Linux in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the knowledge and practice to deploy Alpine Linux as the foundation for running containers in development, test and production environments.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
35 hours
Overview
Go (Golang) is an open source programming language developed at Google. One of Go's popular use cases is Linux and Unix systems programming.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of systems programming with Go as they step through hands-on exercises exploring the various features of Go.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of Go systems programming
- Set up the Go development environment
- Write programs in Go
- Use both the basic and advanced features of Go for Unix and Linux systems programming
- Understand and use Goroutines
- Write fast and lightweight code with Go
- Write low-level networking code with Go

Audience

- Programmers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Arch Linux is an independently developed GNU/Linux distribution. It is often referred to as the simple Linux as it provides a minimal base system, allowing users to configure it only to add what is required.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of Arch Linux as they practice the essential system administration techniques and tools needed to manage an Arch Linux system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of Arch Linux
- Install Arch Linux on their systems
- Implement various system administration tasks on Arch Linux

Audience

- System administrators
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
The course answers questions:

How does the shell works?

How to write programs in a shell?
35 hours
Overview
This is a comprehensive training course for administering Debian GNU/Linux operating system.

It is always delivered on the current version of Debian.
14 hours
Overview
το

DNS (σύστημα ονομάτων τομέα) είναι το "τηλεφωνικό βιβλίο" του Internet, παρέχοντας έναν κατάλογο με τα ονόματα των υπολογιστών και τις διευθύνσεις IP τους. Η σύνδεση είναι η πιο συνηθισμένη εφαρμογή Linux του DNS. Όταν ανοίγετε μια τοποθεσία Web ή στέλνετε και λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένας διακομιστής DNS αντιμετωπίζει κάπου ήσυχα το μήνυμά σας στον προβλεπόμενο παραλήπτη.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του DNS, ενώ πραγματοποιούν ασκήσεις στη ρύθμιση και τη διαμόρφωση ενός διακομιστή DNS με σύνδεση στο Linux. Το μάθημα ξεκινά με μια ανανέωση στις βασικές αρχές δικτύωσης, και στη συνέχεια σκάβει σε πρακτική εξάσκηση με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση. Σταθερά, η συζήτηση και οι πρακτικές κινούνται προς πιο σύνθετα θέματα, όπως η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα, ο εντοπισμός σφαλμάτων και η αντιμετώπιση προβλημάτων.

μορφή του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική και εφαρμογή, περιστασιακή για τη μέτρηση της προόδου
28 hours
Overview
- Created Linux/Unix Administrators and developers who are interested with getting involved in LInux/Unix Servers
- Even beginners, who have the basic skill and knowledge on Linux, can catch up with this course just if you follow the instructor's lab and explanation in detail.
- This course is intended to practice enough Managing Linux Servers and to show it is very easy to understand Linux/Unix servers.
- This course will be delivered to audience with 40% lectures, 50% labs and 10% Q&A. This five-day course strongly emphasizes lab-based activities.
- You'll learn how to deploy and manage Top 4 Linux Servers that provide highly useful network services to a mission-critical enterprise environment.
- It can be deliver on any distribution (Fedora, CentOS are commonly used)
14 hours
Overview
Flatpak is a utility for software deployment, package management, and application virtualization for Linux desktop computer environments. It provides a sandbox environment in which users can run applications in isolation from the rest of the system.

This course teaches the basic usage of Flatpak, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own environment and build their own Flatpak images.

Audience

- Developers
- Sysadmins
- Managers
21 hours
Overview
This course aims to provide its participants with all the necessary tools to acquire the intermediate skills about the Linux operating system, so that they can edit, manage and structure the program in the way that is most convenient for their organization with a thorough intermediate knowledge of the operation of the system.
7 hours
Overview
The primary objective of this practical course is to introduce the Linux high-availability stack (Pacemaker, DRBD) to system administrators. During the training, each participant will build a two-machine cluster that offers a simple highly-available service (such as PostgreSQL or NFS) on a virtual IP address. Also, uses of DRBD not related to high availability are considered.
14 hours
Overview
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Python is a high-level programming language recommended for IoT due to its clear syntax and large community support.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program IoT solutions with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Learn the basics of using Raspberry Pi
- Install and configure Python on Raspberry Pi
- Learn the benefits of using Python in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using Python and Raspberry Pi

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an IoT sensor system using the Raspberry Pi.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of IoT, including IoT components and communication techniques
- Learn how to set up the Raspberry Pi specifically for IoT applications
- Build and deploy their own IoT Sensor System

Audience

- Hobbyists
- Hardware/software engineers and technicians
- Technical persons in all industries
- Beginner developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Raspberry Pi supports various operating systems and programming languages. This course will use Linux-based Raspbian as the operating system and Python as the programming language. To request a specific setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for purchasing the Raspberry Pi hardware and components.
7 hours
Overview
The LEDE Project (Linux Embedded Development Environment) is a Linux operating system based on OpenWrt. It is a complete replacement for the vendor-supplied firmware of a wide range of wireless routers and non-network devices.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a LEDE based wireless router.

Audience

- Network administrators and technicians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Linux Courses

Weekend Linux courses, Evening Linux training, Linux boot camp, Linux instructor-led, Weekend Linux training, Evening Linux courses, Linux coaching, Linux instructor, Linux trainer, Linux training courses, Linux classes, Linux on-site, Linux private courses, Linux one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!