H2O Training Courses

H2O Training Courses

Τα τοπικά, εκπαιδεύμενα ζωντανά Η2Ο εκπαιδευτικό μάθημα δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής για το πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Η2Ο για να χτίσετε μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικούς αλγόριθμους.

Το Η2Ο είναι διαθέσιμο ως «ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου» ή «απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση». Η ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο του ξενοδοχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά σε χώρους πελατών στο Ελλάδα ή σε κέντρα εταιρικής εκπαίδευσης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Ευγενεια--ο τοπικός πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

H2O Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
H2O είναι μια προγνωστική πλατφόρμα ανάλυσης ανοιχτού κώδικα. Υποστηρίζει R, Python , Scala , Java και REST.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τεχνικά άτομα που επιθυμούν να κατασκευάσουν μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας αλγορίθμους όπως GLM, Deep Learning και τυχαία δάση.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε το H2O .
- Δημιουργήστε μοντέλα μηχανικής μάθησης χρησιμοποιώντας διαφορετικούς δημοφιλείς αλγόριθμους.
- Αξιολογήστε τα μοντέλα με βάση τον τύπο των δεδομένων και τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το H2O , επισκεφτείτε: https://www.h2o.ai/
Weekend H2O courses, Evening H2O training, H2O boot camp, H2O instructor-led, Weekend H2O training, Evening H2O courses, H2O coaching, H2O instructor, H2O trainer, H2O training courses, H2O classes, H2O on-site, H2O private courses, H2O one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!