Hands on Security Training Courses

Hands on Security Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live Hands on Security μαθήματα κατάρτισης δείχνουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και hands-on πρακτική τα θεμελιώδη και προχωρημένα θέματα του Hands on Security. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Hands on Security είναι διαθέσιμο ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Hands on Security Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
35 hours
Overview
The Certified Digital Forensics Examiner vendor neutral certification is designed to train Cyber Crime and Fraud Investigators whereby students are taught electronic discovery and advanced investigation techniques. This course is essential to anyone encountering digital evidence while conducting an investigation.

The Certified Digital Forensics Examiner training teaches the methodology for conducting a computer forensic examination. Students will learn to use forensically sound investigative techniques in order to evaluate the scene, collect and document all relevant information, interview appropriate personnel, maintain chain-of-custody, and write a findings report.

The Certified Digital Forensics Examiner course will benefit organizations, individuals, government offices, and law enforcement agencies interested in pursuing litigation, proof of guilt, or corrective action based on digital evidence.
21 hours
Overview
As a developer, your duty is to write bulletproof code.

What if we told you that despite all of your efforts, the code you have been writing your entire career is full of weaknesses you never knew existed? What if, as you are reading this, hackers were trying to break into your code? How likely would they be to succeed? What if they could steal away your database and sell it on the black market?

This Web application security course will change the way you look at code. A hands-on training during which we will teach you all the attackers’ tricks and how to mitigate them, leaving you with no other feeling than the desire to know more.

It is your choice to be ahead of the pack, and be seen as a game changer in the fight against cybercrime.

Delegates attending will:

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn about Node.js security
- Learn about MongoDB security
- Have a practical understanding of cryptography
- Understand essential security protocols
- Understand security concepts of Web services
- Learn about JSON security
- Get practical knowledge in using security testing techniques and tools
- Learn how to handle vulnerabilities in the used platforms, frameworks and libraries
- Get sources and further readings on secure coding practices
35 hours
Overview
Description:

This class will immerse the students into an interactive environment where they will be shown how to scan, test, hack and secure their own systems. The lab intensive environment gives each student in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. Students will begin by understanding how perimeter defences work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. Students then learn how Intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system. Students will also learn about Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation.

Target Audience:

This course will significantly benefit security officers, auditors, security professionals, site administrators, and anyone who is concerned about the integrity of the network infrastructure.
21 hours
Overview
αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση παρουσιάζει τις αρχιτεκτονικές του συστήματος, τα λειτουργικά συστήματα, τη δικτύωση, την αποθήκευση και τα θέματα κρυπτογράφησης που θα πρέπει να εξετάζονται κατά τη σχεδίαση ασφαλών ενσωματωμένων συστημάτων.

μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια σταθερή κατανόηση των αρχών, των ανησυχιών και των τεχνολογιών ασφαλείας. Το σημαντικότερο είναι ότι οι συμμετέχοντες θα είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες τεχνικές για την ανάπτυξη ασφαλούς και ασφαλούς ενσωματωμένου λογισμικού.

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
35 hours
Overview
This class will immerse the students into an interactive environment where they will be shown how to scan, test, hack and secure their own systems. The lab intensive environment gives each student in-depth knowledge and practical experience with the current essential security systems. Students will begin by understanding how perimeter defenses work and then be lead into scanning and attacking their own networks, no real network is harmed. Students then learn how intruders escalate privileges and what steps can be taken to secure a system. Students will also learn about Intrusion Detection, Policy Creation, Social Engineering, DDoS Attacks, Buffer Overflows and Virus Creation. When a student leaves this intensive 5 day class they will have hands on understanding and experience in Ethical Hacking.

The purpose of the Ethical Hacking Training is to:

- Establish and govern minimum standards for credentialing professional information security specialists in ethical hacking measures.
- Inform the public that credentialed individuals meet or exceed the minimum standards.
- Reinforce ethical hacking as a unique and self-regulating profession.

Audience:

The Course is ideal for those working in positions such as, but not limited to:

- Security Engineers
- Security Consultants
- Security Managers
- IT Director/Managers
- Security Auditors
- IT Systems Administrators
- IT Network Administrators
- Network Architects
- Developers
14 hours
Overview
Interactive Application Security Testing (IAST) is a form of application security testing that combines Static Application Security Testing (SAST) and Dynamic Application Security Testing (DAST) or Runtime Application Self-protection (RASP) techniques. IAST is able to report the specific lines of code responsible for a security exploit and replay the behaviors leading to and following such an exploit.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure an application by instrumenting runtime agents and attack inducers to simulate application behavior during an attack.

By the end of this training, participants will be able to:

- Simulate attacks against applications and validate their detection and protection capabilities
- Use RASP and DAST to gain code-level visibility into the data path taken by an application under different runtime scenarios
- Quickly and accurately fix the application code responsible for detected vulnerabilities
- Prioritize the vulnerability findings from dynamic scans
- Use RASP real-time alerts to protect applications in production against attacks.
- Reduce application vulnerability risks while maintaining production schedule targets
- Devise an integrated strategy for overall vulnerability detection and protection

Audience

- DevOps engineers
- Security engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Overview

This Public Key Infrastructure – Implement and Manage course helps any individual to gain knowledge in managing robust PKI and having better understanding of topics surrounding public key infrastructure. Moreover, the PKI course is a preparation for the increasingly critical component – which ensures confidentiality, integrity, and authentication in an enterprise. Our PKI course provides the knowledge and skills necessary to select, design and deploy PKI, to secure existing and future applications within your organization. It also gives a deeper look into the foundations of cryptography and the working principles of the algorithms being used.

Throughout the whole course, participants will gain in-depth knowledge on the following topics:

- Legal aspects of a PKI
- Elements of a PKI
- PKI management
- Trust in a digital world
- Digital signature implementation
- Trust models

After completing the PKI course, each individual will be able to successfully design, setup, deploy, and manage a public key infrastructure (PKI).

This is a 3-day course is considered essential for anyone who needs to understand Public Key Infrastructure (PKI) and the issues surrounding its implementation. It covers the issues and technologies involved in PKI in-depth and gives hands-on practical experience of setting up and maintaining a variety of PKI solutions. Detailed knowledge of issues surrounding PKI helps to put recent attacks which have appeared in the news headlines into context and enable valid decisions to be made about their relevance to your organisation.

Objectives

To introduce the student to the theoretical aspects of the foundations and benefits of Public Key Infrastructure (PKI), including different types of encryption, digital signatures, digital certificates and Certificate Authorities.

To give students hands on experience of implementing and using PKI solutions with a variety of applications.

To give students an understanding of the concepts of evaluating and selecting PKI technologies

Audience

Anyone involved in Public Key Infrastructure | PKI decision-making, implementing and securing e-commerce and other Internet applications, including CIOs, Chief Security Officers, MIS Directors, Security Managers and Internal Auditors.
35 hours
Overview


Target Audience would be - Network server administrators, firewall administrators, information security analysts, system administrators, and risk assessment professionals
7 hours
Overview
Apache Shiro is a powerful Java security framework that performs authentication, authorization, cryptography, and session management.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure a web application with Apache Shiro.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Shiro's API to secure various types of applications, including mobile, web and enterprise
- Enable logins from various data sources, including LDAP, JDBC, Active Directory, etc.

Audience

- Developers
- Security engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 hours
Overview
Description:

This course will give the participants thorough understanding about security concepts, web application concepts and frameworks used by developers in order to be able to exploit and protect targeted application. In today’s world, that is changing rapidly and thus all the technologies used are also changed at a fast pace, web applications are exposed to hackers attacks 24/7. In order to protect the applications from external attackers one has to know all the bits and pieces that makes the web application, like frameworks, languages and technologies used in web application development, and much more than that. The problem is that attacker has to know only one way to break into the application and developer (or systems administrator) has to know all the possible exploits in order to prevent this from happening. Because of that it is really difficult to have a bullet proof secured web application, and in most of the cases web application is vulnerable to something. This is regularly exploited by cyber criminals and casual hackers, and it can be minimized by correct planning, development, web application testing and configuration.

Objectives:

To give you the skill and knowledge needed to understand and identify possible exploits in live web applications, and to exploit identified vulnerabilities. Because of the knowledge gained through the identification and exploitation phase, you should be able to protect the web application against similar attacks. After this course the participant will be able to understand and identify OWASP top 10 vulnerabilities and to incorporate that knowledge in web application protection scheme.

Audience:

Developers, Police and other law enforcement personnel, Defense and Military personnel, e-Business Security professionals, Systems administrators, Banking, Insurance and other professionals, Government agencies, IT managers, CISO’s, CTO’s.

Upcoming Hands on Security Courses

Weekend Hands on Security courses, Evening Hands on Security training, Hands on Security boot camp, Hands on Security instructor-led, Weekend Hands on Security training, Evening Hands on Security courses, Hands on Security coaching, Hands on Security instructor, Hands on Security trainer, Hands on Security training courses, Hands on Security classes, Hands on Security on-site, Hands on Security private courses, Hands on Security one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!