HTML5 Training Courses

HTML5 Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια HTML5 με επίκεντρο τους εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το HTML5 για τη δομή και παρουσίαση περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Η εκπαίδευση HTML5 είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

HTML5 Course Outlines

CodeNameDurationOverview
html5introIntroduction to HTML 514 hours
angular4Angular 4 Fundamentals21 hoursAngular 4 (previous versions commonly referred to as Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) is a JavaScript-based front-end web application framework for developing single-page applications. Angular 4 boasts better performance over its predecessor, more APIs to tap into, and improved support for mobile devices in terms of responsiveness of design and layout.

This instructor-led, live training introduces the fundamentals of Angular 4 and walks participants through the creation of a single-page web application.

Format of the course

- Overview of Angular 4's features and capabilities along with step-by-step development of a web application.

Upcoming HTML5 Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to HTML 5 - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-01 09:303000EUR / 3600EUR
Introduction to HTML 5 - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-04-03 09:303000EUR / 3600EUR
Introduction to HTML 5 - Nicosia, Jacovides TowerThu, 2019-04-04 09:303000EUR / 3600EUR
Introduction to HTML 5 - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-04-15 09:303000EUR / 3600EUR
Introduction to HTML 5 - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-05-23 09:303000EUR / 3600EUR
Weekend HTML5 courses, Evening HTML5 training, HTML5 boot camp, HTML5 instructor-led, Weekend HTML5 training, Evening HTML5 courses, HTML5 coaching, HTML5 instructor, HTML5 trainer, HTML5 training courses, HTML5 classes, HTML5 on-site, HTML5 private courses, HTML5 one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
Go Programming Language for ProgrammersNicosia, Jacovides TowerMon, 2019-08-19 09:306300EUR / 7300EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!