Internet of Things (IoT) Training Courses

Internet of Things (IoT) Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης μέσω Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) υπό την καθοδήγηση των τοπικών εκπαιδευτών, καλύπτουν τα θεμελιώδη στοιχεία του Διαδικτύου και καταδεικνύουν τον τρόπο εφαρμογής διαφορετικών συστημάτων και λύσεων IoT που απευθύνονται σε διαφορετικούς βιομηχανικούς στόχους. Τα μαθήματα διατίθενται είτε ως τεχνικές εκπαιδεύσεις για προγραμματιστές και μηχανικούς είτε ως επιχειρηματικά προσανατολισμένα εργαστήρια για διευθυντές και επιχειρηματίες. Και στις δύο περιπτώσεις, η κάλυψη είναι αλληλεπιδραστική και πρακτική με πρακτικές δραστηριότητες και ασκήσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της κατανόησης, της συμμετοχής και της αξίας. Η εκπαίδευση του Διαδικτύου είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Internet of Things (IoT) Subcategories

Internet of Things (IoT) Course Outlines

CodeNameDurationOverview
iotemiIoT ( Internet of Things) for Entrepreneurs, Managers and Investors21 hoursUnlike other technologies, IoT is far more complex encompassing almost every branch of core Engineering-Mechanical, Electronics, Firmware, Middleware, Cloud, Analytics and Mobile. For each of its engineering layers, there are aspects of economics, standards, regulations and evolving state of the art. This is for the firs time, a modest course is offered to cover all of these critical aspects of IoT Engineering.

Summary

-

An advanced training program covering the current state of the art in Internet of Things

-

Cuts across multiple technology domains to develop awareness of an IoT system and its components and how it can help businesses and organizations.

-

Live demo of model IoT applications to showcase practical IoT deployments across different industry domains, such as Industrial IoT, Smart Cities, Retail, Travel & Transportation and use cases around connected devices & things

Target Audience

-

Managers responsible for business and operational processes within their respective organizations and want to know how to harness IoT to make their systems and processes more efficient.

-

Entrepreneurs and Investors who are looking to build new ventures and want to develop a better understanding of the IoT technology landscape to see how they can leverage it in an effective manner.

Estimates for Internet of Things or IoT market value are massive, since by definition the IoT is an integrated and diffused layer of devices, sensors, and computing power that overlays entire consumer, business-to-business, and government industries. The IoT will account for an increasingly huge number of connections: 1.9 billion devices today, and 9 billion by 2018. That year, it will be roughly equal to the number of smartphones, smart TVs, tablets, wearable computers, and PCs combined.

In the consumer space, many products and services have already crossed over into the IoT, including kitchen and home appliances, parking, RFID, lighting and heating products, and a number of applications in Industrial Internet.

However, the underlying technologies of IoT are nothing new as M2M communication existed since the birth of Internet. However what changed in last couple of years is the emergence of number of inexpensive wireless technologies added by overwhelming adaptation of smart phones and Tablet in every home. Explosive growth of mobile devices led to present demand of IoT.

Due to unbounded opportunities in IoT business, a large number of small and medium sized entrepreneurs jumped on a bandwagon of IoT gold rush. Also due to emergence of open source electronics and IoT platform, cost of development of IoT system and further managing its sizable production is increasingly affordable. Existing electronic product owners are experiencing pressure to integrate their device with Internet or Mobile app.

This training is intended for a technology and business review of an emerging industry so that IoT enthusiasts/entrepreneurs can grasp the basics of IoT technology and business.

Course Objective

Main objective of the course is to introduce emerging technological options, platforms and case studies of IoT implementation in home & city automation (smart homes and cities), Industrial Internet, healthcare, Govt., Mobile Cellular and other areas.

-

Basic introduction of all the elements of IoT-Mechanical, Electronics/sensor platform, Wireless and wireline protocols, Mobile to Electronics integration, Mobile to enterprise integration, Data-analytics and Total control plane

-

M2M Wireless protocols for IoT- WiFi, Zigbee/Zwave, Bluetooth, ANT+ : When and where to use which one?

-

Mobile/Desktop/Web app- for registration, data acquisition and control –Available M2M data acquisition platform for IoT-–Xively, Omega and NovoTech, etc.

-

Security issues and security solutions for IoT

-

Open source/commercial electronics platform for IoT-Raspberry Pi, Arduino , ArmMbedLPC etc

-

Open source /commercial enterprise cloud platform for AWS-IoT apps, Azure -IOT, Watson-IOT cloud in addition to other minor IoT clouds

-

Studies of business and technology of some of the common IoT devices like Home automation, Smoke alarm, vehicles, military, home health etc.
iotjavaProgramming for IoT with Java14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Java is a general purpose language that is known for being "write once, run anywhere." Java is recommended for IoT due to its portability and efficiency.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program IoT solutions with Java.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure tools and frameworks (Eclipse Open IoT Stack) for programming IoT systems with Java
- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Use the Eclipse Open IoT Stack for Java to connect and manage devices in an IoT solution
- Build, test, and deploy an IoT system using Java

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iotnblockchainIoT and Blockchain7 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture.

Blockchain is a decentralized database system which stores data in ledgers distributed across many nodes.

Using blockchain technology with IoT allows accessibility and supply of IoT data without the need for central control. This integration opens up a suite of new possibilities and multiple benefits for business organizations.

In this instructor-led, live training (remote), participants will learn how blockchain and IoT can work together as they step through a series of hands-on live-lab exercises.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how blockchain and IoT can work together to provide solutions for their organization
- Explore various tools and resources to implement a blockchain-based IoT solution for their organization

Audience

- Developers
- Managers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
thingsboardSetting Up an IoT Gateway with ThingsBoard35 hoursThingsBoard is an open source IoT platform that offers device management, data collection, processing and visualization for your IoT solution.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to integrate ThingsBoard into their IoT solutions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure ThingsBoard
- Understand the fundamentals of ThingsBoard features and architecture
- Build IoT applications with ThingsBoard
- Integrate ThingsBoard with Kafka for telemetry device data routing
- Integrate ThingsBoard with Apache Spark for data aggregation from multiple devices

Audience

- Software engineers
- Hardware engineers
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
kuraSetting Up an IoT Gateway with Kura21 hoursKura is an open source Java-based framework for IoT that enables access to underlying hardware, communication with M2M/IoT Integration Platforms, gateway management, and network configurations management.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Kura and how they can use it for their IoT solutions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kura
- Understand the fundamentals and core features of Kura
- Build, test, deploy, and troubleshoot IoT solutions with Kura

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iotsecurityIoT Security Architecture14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. One of the major hurdles in deployment of IoT solutions is security. Since IoT technologies involves a broad range of devices, designing IoT security is critical to a successful IoT deployment.

In this instructor-led, live training, participants will understand Internet of Things (IoT) architectures and learn the different IoT security solutions applicable to their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand IoT architectures
- Understand emerging IoT security threats and solutions
- Implement technologies for IoT security in their organization

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange
iotazureProgramming for IoT with Azure14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Azure is a comprehensive set of cloud services which offers an IoT Suite consisting of preconfigured solutions that help developers accelerate development of IoT projects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop IoT applications using Azure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Install and configure Azure IoT Suite
- Learn the benefits of using Azure in programming IoT systems
- Implement various Azure IoT services (IoT Hub, Functions, Stream Analytics, Power BI, Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management)
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using Azure

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iotphpProgramming for IoT with PHP14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. PHP is a server-side scripting language recommended for IoT due to its superior performance.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop IoT applications using PHP.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Install and configure tools (IBM Watson IoT Platform, IoT Starter for Android Application) to aid in developing PHP applications
- Learn the benefits of using PHP in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using PHP

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iotjavascriptProgramming for IoT with JavaScript21 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. JavaScript is a popular object-oriented programming language recommended for IoT due to its ubiquitous nature.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program IoT solutions with JavaScript as they step through the development of an IoT system dashboard.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Setup and configure Arduino for IoT
- Understand the role of JavaScript in programming IoT systems
- Develop an IoT system using Arduino and JavaScript
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system dashboard using JavaScript

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iotpythonProgramming for IoT with Python14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Python is a high-level programming language recommended for IoT due to its clear syntax and large community support.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program IoT solutions with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Learn the basics of using Raspberry Pi
- Install and configure Python on Raspberry Pi
- Learn the benefits of using Python in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using Python and Raspberry Pi

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
arthingworxBuilding Augmented Reality Mobile Applications with ThingWorx14 hoursAugmented Reality (AR) is a technology that improves user experience by blending virtual computer-generated elements with the physical real-world environment. Adoption of AR has been seeing growth in various industries. ThingWorx Studio is a tool for rapidly creating scalable AR experiences for business.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build Augmented Reality mobile applications for various business and industry applications using ThingWorx Studio.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure ThingWorx Augmented Reality (AR) Studio
- Understand the fundamentals of AR
- Rapidly build an AR application that overlays computer-generated data over live real-world data using ThingWorx
- Troubleshoot, test, and deploy an Augmented Reality mobile application with ThingWorx

Audience

- Developers
- Engineers
- Project Managers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iotcProgramming for IoT with C14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. C is a general purpose programming language recommended for IoT due to its ubiquity and low-level programming benefits.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program IoT solutions with C.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure NetBeans for programming IoT systems with C
- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Learn the benefits of using C in programming IoT systems
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using C

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
iotarGetting Started with Internet of Things and Augmented Reality14 hoursInternet of Things (IoT) is an emerging technology domain that connects physical objects and software applications wirelessly for remote sensing and control. Augmented Reality (AR) is a technology that improves user experience by blending virtual computer-generated elements with the physical real-world environment. AR allows businesses to provide users with a real-time and real-world view of information. These are two technologies that have been seeing a rapidly growing adoption rate across multiple industries.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT and AR and apply these learnings to their organizations' operations and strategies.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT and AR
- Learn how IoT and AR technologies work
- Understand how IoT and AR technologies can be applied to their business' strategy
- Make informed business decisions about IoT and AR

Audience

- Managers
- Entrepreneurs

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
bdbigaBig Data Business Intelligence for Govt. Agencies35 hoursAdvances in technologies and the increasing amount of information are transforming how business is conducted in many industries, including government. Government data generation and digital archiving rates are on the rise due to the rapid growth of mobile devices and applications, smart sensors and devices, cloud computing solutions, and citizen-facing portals. As digital information expands and becomes more complex, information management, processing, storage, security, and disposition become more complex as well. New capture, search, discovery, and analysis tools are helping organizations gain insights from their unstructured data. The government market is at a tipping point, realizing that information is a strategic asset, and government needs to protect, leverage, and analyze both structured and unstructured information to better serve and meet mission requirements. As government leaders strive to evolve data-driven organizations to successfully accomplish mission, they are laying the groundwork to correlate dependencies across events, people, processes, and information.

High-value government solutions will be created from a mashup of the most disruptive technologies:

- Mobile devices and applications
- Cloud services
- Social business technologies and networking
- Big Data and analytics

IDC predicts that by 2020, the IT industry will reach $5 trillion, approximately $1.7 trillion larger than today, and that 80% of the industry's growth will be driven by these 3rd Platform technologies. In the long term, these technologies will be key tools for dealing with the complexity of increased digital information. Big Data is one of the intelligent industry solutions and allows government to make better decisions by taking action based on patterns revealed by analyzing large volumes of data — related and unrelated, structured and unstructured.

But accomplishing these feats takes far more than simply accumulating massive quantities of data.“Making sense of thesevolumes of Big Datarequires cutting-edge tools and technologies that can analyze and extract useful knowledge from vast and diverse streams of information,” Tom Kalil and Fen Zhao of the White House Office of Science and Technology Policy wrote in a post on the OSTP Blog.

The White House took a step toward helping agencies find these technologies when it established the National Big Data Research and Development Initiative in 2012. The initiative included more than $200 million to make the most of the explosion of Big Data and the tools needed to analyze it.

The challenges that Big Data poses are nearly as daunting as its promise is encouraging. Storing data efficiently is one of these challenges. As always, budgets are tight, so agencies must minimize the per-megabyte price of storage and keep the data within easy access so that users can get it when they want it and how they need it. Backing up massive quantities of data heightens the challenge.

Analyzing the data effectively is another major challenge. Many agencies employ commercial tools that enable them to sift through the mountains of data, spotting trends that can help them operate more efficiently. (A recent study by MeriTalk found that federal IT executives think Big Data could help agencies save more than $500 billion while also fulfilling mission objectives.).

Custom-developed Big Data tools also are allowing agencies to address the need to analyze their data. For example, the Oak Ridge National Laboratory’s Computational Data Analytics Group has made its Piranha data analytics system available to other agencies. The system has helped medical researchers find a link that can alert doctors to aortic aneurysms before they strike. It’s also used for more mundane tasks, such as sifting through résumés to connect job candidates with hiring managers.
nbiotfordevNB-IoT for Developers7 hoursNB-IoT allows IoT devices to operate over carrier networks such as GSM and "guard bands" between LTE channels. NB-IoT needs only 200kHz of bandwidth and can efficiently connect large numbers of endpoint devices (up to 50,000 per NB-IoT network cell). Its low power requirements makes it ideal for use in small, uncomplicated IoT gadgets such as smart parking, utilities and wearables.

Most of today's IoT connections are industrial. Industrial IoT (IIoT) connections require Low Power Wide Area (LPWA) technologies to provide connectivity, coverage and subscription capabilities for low bandwidth applications. Although these requirements could be served by existing cellular networks, such networks may not be ideal. NB-IoT (Narrow Band IoT) technology offers a promising solution.

In this instructor-led, live training, participants will learn about the various aspects of NB-IoT (also known as LTE Cat NB1) as they develop and deploy a sample NB-IoT based application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify the different components of NB-IoT and how to fit together to form an ecosystem
- Understand and explain the security features built into NB-IoT devices
- Develop a simple application to track NB-IoT devices

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
ISTSPIoT services for Telecom Service Providers24 hoursConstrained by traditional voice and data revenue, CSPs (communication service providers) are
looking for new source of revenue from IoT services provided to homes, office and personals. As a
result, IoT is becoming the part of new OSS and BSS model.

12 modules, 2 hours each 24 hours, 3 day Course

Summary

- Case studies of successful IoT service integration by Telcos
- Integration of IoT services with OSS
- New kind of local IoT data/service/connectivity offering
- Vertical IoT -total service sale vs IoT middleware sale.
- Integration of IoT sale in BSS

Target Audience

- Managers responsible for business and operational processes within their respective ORGANIZATION in Telecom/CSPs

Duration 3 Days (8 hours / day)
IotSIoT security 24 hoursIoT security 101:

This course outlines the state of the art prevailing practices for IoT security and how this topic is
evolving. It is intended for IoT developers, managers to make strategic decision for their IoT product
both as a vendor and as a customer.

Course structure is 24 hours, 12 modules, 12x2 . Each module 2 hours.
iotraspberrypiIntroduction to IoT Using Raspberry Pi14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an IoT sensor system using the Raspberry Pi.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of IoT, including IoT components and communication techniques
- Learn how to set up the Raspberry Pi specifically for IoT applications
- Build and deploy their own IoT Sensor System

Audience

- Hobbyists
- Hardware/software engineers and technicians
- Technical persons in all industries
- Beginner developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Raspberry Pi supports various operating systems and programming languages. This course will use Linux-based Raspbian as the operating system and Python as the programming language. To request a specific setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for purchasing the Raspberry Pi hardware and components.
iotarduinoIntroduction to IoT Using Arduino14 hoursInternet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an Arduino-based IoT sensor system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of IoT, including IoT components and communication techniques
- Learn how to use Arduino communication modules that can be used for different IoT systems
- Learn how to use and program a mobile app to control Arduino
- Use a Wi-Fi module to connect the Arduino to another device
- Build and deploy their own IoT Sensor System

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). This course assumes the Arduino Uno board, Arduino IDE and the Arduino language (based on C/C++). To request a different setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for purchasing the Arduino hardware and components.
IoTMPIndustrial IoT (Internet of Things) for Manufacturing Professionals21 hoursUnlike other technologies, IoT is far more complex encompassing almost every branch of core Engineering-Mechanical, Electronics, Firmware, Middleware, Cloud, Analytics and Mobile. For each of its engineering layers, there are aspects of economics, standards, regulations and evolving state of the art. This is for the firs time, a modest course is offered to cover all of these critical aspects of IoT Engineering.

For manufacturing professional, most critical aspect is to understand the advancement in the area of Industrial Internet of things, which includes predictive and preventative maintenance, condition based monitoring of the machines, production optimization, energy optimization, supply-chain optimization and uptime of manufacturing utilities etc.

Summary

- An advanced training program covering the current state of the art in Internet of Things in Smart Factories.
- Cuts across multiple technology domains to develop awareness of an IoT system and its components and how it can help manufacturing managerial professionals
- Live demo of model IIoT applications for smart factories

Target Audience

- Managers responsible for business and operational processes within their respective manufacturing organizations and want to know how to harness IoT to make their systems and processes more efficient.

Duration 3 Days ( 8 hours / day)

Estimates for Internet of Things or IoT market value are massive, since by definition the IoT is an integrated and diffused layer of devices, sensors, and computing power that overlays entire consumer, business-to-business, and government industries. The IoT will account for an increasingly huge number of connections: 1.9 billion devices today, and 9 billion by 2018. That year, it will be roughly equal to the number of smartphones, smart TVs, tablets, wearable computers, and PCs combined.

In the consumer space, many products and services have already crossed over into the IoT, including kitchen and home appliances, parking, RFID, lighting and heating products, and a number of applications in Industrial Internet.

However the underlying technologies of IoT are nothing new as M2M communication existed since the birth of Internet. However what changed in last couple of years is the emergence of number of inexpensive wireless technologies added by overwhelming adaptation of smart phones and Tablet in every home. Explosive growth of mobile devices led to present demand of IoT.

Industrial IoT, or IIoT for manufacturing has been widely in use since 2014 and since then a large number of IIoT innovations have taken place. This course will introduce all the important aspects of innovations in Industrial IoT area.

This training is intended for a technology and business review of an emerging industry so that IoT enthusiasts/entrepreneurs can grasp the basics of IoT technology and business.

Course Objective

Main objective of the course is to introduce emerging technological options, platforms and case studies of IoT implementation in smart factories for manufacturing sectors.

- Studies of business and technology of some of the common IIoT platform like Siemens MindSphere and Azure IoT.
- Open source /commercial enterprise cloud platform for AWS-IoT apps, Azure -IOT, Watson-IOT, Mindsphere IIoT cloud in addition to other minor IoT clouds
- Open source/commercial electronics platform for IoT-Raspberry Pi, Arduino , ArmMbedLPC etc
- Security issues and security solutions for IIoT
- Mobile/Desktop/Web app- for registration, data acquisition and control –
- M2M Wireless protocols for IoT- WiFi, LoPan, BLE, Ethernet, Ethercat, PLC : When and where to use which one?
- Basic introduction of all the elements of IoT-Mechanical, Electronics/sensor platform, Wireless and wireline protocols, Mobile to Electronics integration, Mobile to enterprise integration, Data-analytics and Total control plane
thinkworxstudioAR: Build Augmented Reality Applications for Business with ThingWorx Studio7 hoursThingWorx Studio is a tool for rapidly creating scalable AR (Augmented Reality) experiences for business.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use ThingWorx Studio to author AR (Augmented Reality) experiences and interactions for the industrial enterprise.

By the end of this training, participants will be able to:

- Leverage 3D and IoT to create augmented reality experiences
- Use AR to improve efficiencies, build better products and enable safer, more productive workers
- Create content for smartphones, tablets and wearable devices such as HoloLens
- Apply AR technology and techniques to processes in manufacturing, assembly and operation, and sales and service

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
thinkworxIoT: Build an IoT Application with ThingWorx14 hoursPTC ThingWorx is one of the largest application development platforms for the Internet of Things (IoT).

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use ThingWorx to rapidly develop an application for use in smart, connected sensors, devices, and products.

By the end of this training, participants will be able to:

- Model, connect, analyze, and build an IoT application
- Enable devices to communicate with you and each other through RESTful web services
- Analyze data related to an IoT application

Audience

- Business stakeholders

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
digitalinsurancemanagersInsurtech: A Practical Introduction for Managers14 hoursInsurtech (a.k.a Digital Insurance) refers to the convergence of insurance + new technologies. In the field of Insurtech "digital insurers" apply technology innovations to their business and operating models in order to reduce costs, improve the customer experience and enhance the agility of their operations.

In this instructor-led training, participants will gain an understanding of the technologies, methods and mindset needed to bring about a digital transformation within their organizations and in the industry at large. The training is aimed at managers who need to gain a big picture understanding, break down the hype and jargon, and take the first steps in establishing an Insurtech strategy.

By the end of this training, participants will be able to:

- Discuss Insurtech and all its component parts intelligently and systematically
- Identify and demystify the role of each key technology within Insurtech.
- Draft a general strategy for implementing Insurtech within their organization

Audience

- Insurers
- Technologists within the insurance industry
- Insurance stakeholders
- Consultants and business analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and case study group activities
m2m1Machine-to-Machine (M2M)14 hoursMachine-to-Machine (M2M) refers to direct automated communication between networked mechanical or electronic devices.
iotappsecuritySecuring Cloud and IoT Applications14 hoursIoT application security refers to the technology and processes used to develop, manage and monitor the applications that control networked devices in an IoT system.

This instructor-led, live training (onsite or remote) is aimed at engineers who wish to set up, deploy and manage a secure IoT application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop and deploy applications to manage IoT devices securely.
- Securely integrate IoT devices to the Cloud.
- Integrate an IoT application with existing infrastructure.

Format of the course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- This course can be based on any of the major cloud providers: AWS, Google Cloud, and Azure.
- To request a customized training, please contact us to arrange.

Upcoming Internet of Things (IoT) Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-04-08 09:308750EUR / 9950EUR
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-04-15 09:308750EUR / 9950EUR
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-15 09:308750EUR / 9950EUR
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-22 09:308750EUR / 9950EUR
Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-06-03 09:308750EUR / 9950EUR
Weekend Internet of Things (IoT) courses, Evening Internet of Things (IoT) training, Internet of Things (IoT) boot camp, Internet of Things (IoT) instructor-led, Weekend Internet of Things (IoT) training, Evening Internet of Things (IoT) courses, Internet of Things (IoT) coaching, Internet of Things (IoT) instructor, Internet of Things (IoT) trainer, Internet of Things (IoT) training courses, Internet of Things (IoT) classes, Internet of Things (IoT) on-site, Internet of Things (IoT) private courses, Internet of Things (IoT) one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!