Jasmine Training Courses

Jasmine Training Courses

Οι τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων Jasmine που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτικούς επιδεικνύουν μέσω διαδραστικών πρακτικών πρακτικών τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του πλαισίου Jasmine και τον τρόπο δοκιμής μονάδας σε μια δοκιμαστική εφαρμογή ιστού Javascript. Η κατάρτιση Jasmine είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Jasmine Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
Jasmine is a unit test framework for JavaScript.

In this instructor-led, live training, participants will learn the different features of the Jasmine framework as they unit test a sample Javascript web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Jasmine with Grunt and Node.js
- Integrate unit testing into a continuous integration process
- Mock dependencies, use asynchronous specs and add plugins

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Jasmine Courses

Weekend Jasmine courses, Evening Jasmine training, Jasmine boot camp, Jasmine instructor-led, Weekend Jasmine training, Evening Jasmine courses, Jasmine coaching, Jasmine instructor, Jasmine trainer, Jasmine training courses, Jasmine classes, Jasmine on-site, Jasmine private courses, Jasmine one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!