Java EE Training Courses

Java EE Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Java EE (γνωστό και ως πρόγραμμα Java Platform Enterprise Edition και προηγουμένως Java 2 Platform Enterprise Edition ή J2EE) οδήγησε στην πρακτική άσκηση βασικών λειτουργιών της Java EE. Η κατάρτιση Java EE είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Java EE Course Outlines

CodeNameDurationOverview
javaeejbossEnterprise Java Programming with Java EE and JBoss (EJB 3.0)28 hoursThis 4-day course is for programmers who already know the Java language and wish to exploit the Enterprise Java Beans 2.0 technology while becoming aware of the security implications of distributing applications. This course has a large practical component which includes developing an e-commerce application based on Enterprise Java Beans. The course uses the JBoss Application Server.
gfsjeeintAdministering GlassFish Server with Java EE applications introduction21 hoursGlassFish is an open-source application server. This three-day course provides an introduction to administering GlassFish Server with Java EE applications.
gfadmGlassFish Administration21 hoursGlassFish Administration Training introduces participants to the secrets of the installation, configuration, management, monitoring GlassFish server. Training is open to future GlassFish server administrators.
apachemavenApache Maven21 hoursAccording to your profile Maven will help you in your day to day work. As we mention some of the benefits:

- Developers: As a developer you will be using Maven to create projects, manage the dependencies, compile your code, run your tests, deploy your components … Maven will become part of your every day development tools.
- Technical lead profiles: Integrating Maven as a build tool will have significant impact on the project:

- Managing dependencies will become easy (Maven dependency management)
- Complex builds will be significantly simplified (Maven build profiles)
- The project architecture will be managed smoothly (inheritance and multimodule projects)
- ….

- Project Managers: Maven will enforce standardization and collaboration:

- “Project Object Model” is the standard Maven introduces for projects
- Maven uses build lifecycles for developers to compile, test and report, deploy
- Maven repositories will act as a common store and gather releases and third party libraries
- ….

- Release Managers: Maven repository managers will act as highly configurable proxies between your organization and public Maven repositories they also provide an organization with a deployment destination for your builds.
resinResin: Setting Up a Java Application Server for Web Applications Spanning Hundreds of Servers14 hoursResin is a fast and reliable open-source Java Application Server for web applications spanning hundreds of servers. Originating as a Servlet and JSP engine, Resin today supports Web Profile, CDI and EJB. Resin includes a high performance JTA transaction manager, a JMS provider, clustering, connection pooling, and a management console. Resin is used by companies such as CNET, Motorola and Salesforce.com.

In this course, we cover the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Resin application server. By the end of the course, participants will have a firm understanding of Resin's architecture, features and capabilities and will have the practice needed to deploy and manage their own Resin application server.

Audience

- System administrators
- Enterprise web application developers
- DevOps engineeers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
DEVOPSJEEFundamentals of Devops for Java Enterprise Edition Projects21 hoursThis training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. It is specifically focused on projects on the Java Platform. Upon completion of this training course, students will have a fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, Git and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material.

Topics:

- DevOps practices and tools
- Puppet
- Technical introduction to cloud computing
- Jenkins
OpenSearchServerOpenSearchServer7 hoursOpenSearchServer is an open-source application server used to develop index-based applications such as search engines. Written in Java, it can be integrated into other applications without using Java code.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, manage and extend OpenSearchServer.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run OpenSearchServer as a standalone server with a servlet container
- Configure OpenSearchServer's integrated crawler for databases, web pages and rich documents
- Develop a sample application using OpenSearchServer's Zkoss-based web UI
- Integrate search results into a page using the HTML renderer
- Monitor and administer OpenSearchServer
- Extend OpenSearchServer's features using its plugin architecture

Audience

- System administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
tomeeApache TomEE7 hoursApache TomEE is a certified Java Enterprise Edition (EE) stack developed on top of Tomcat (TomEE = Tomcat + aditional Java EE features). These integrations facilitate writing code, testing business logic, configuring container-managed resources, and administering the server.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure, manage, troubleshoot and optimize a TomEE application server.

Audience

- Developers
- System administrators
- DevOps Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Java EE Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Apache Maven - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-03-06 09:304500EUR / 5300EUR
Apache Maven - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-03-11 09:304500EUR / 5300EUR
Apache Maven - Αθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-04-03 09:304500EUR / 5300EUR
Apache Maven - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-04-09 09:304500EUR / 5300EUR
Apache Maven - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-04-29 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Java EE courses, Evening Java EE training, Java EE boot camp, Java EE instructor-led, Weekend Java EE training, Evening Java EE courses, Java EE coaching, Java EE instructor, Java EE trainer, Java EE training courses, Java EE classes, Java EE on-site, Java EE private courses, Java EE one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!