LXC Training Courses

LXC Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια LXC (Linux Containers) που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα εξελιγμένα θέματα του LXC. Η εκπαίδευση LXC διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

LXC Course Outlines

CodeNameDurationOverview
lxcintroIntroduction to Linux Containers (LXC)7 hoursThis course is addressed to Linux professionals (developers and system administrators) as a first introduction to container technologies. The course may also be interesting to people who are already familiar with Docker and want something else to compare it with. It is presented as a lecture with demonstrations that you can follow along on your Linux laptop.

Upcoming LXC Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Linux Containers (LXC) - Nicosia, Jacovides TowerFri, 2019-03-08 09:301500EUR / 1900EUR
Introduction to Linux Containers (LXC) - Αθήνα (Athens), AcropolisFri, 2019-03-08 09:301500EUR / 1900EUR
Introduction to Linux Containers (LXC) - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-03-12 09:301500EUR / 1900EUR
Introduction to Linux Containers (LXC) - Πάτρα (Patras) Fri, 2019-04-05 09:301500EUR / 1900EUR
Introduction to Linux Containers (LXC) - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-04-29 09:301500EUR / 1900EUR
Weekend LXC courses, Evening LXC training, LXC boot camp, LXC instructor-led, Weekend LXC training, Evening LXC courses, LXC coaching, LXC instructor, LXC trainer, LXC training courses, LXC classes, LXC on-site, LXC private courses, LXC one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR
AI Awareness for TelecomΠάτρα (Patras) Thu, 2019-09-05 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!