LXC Training Courses

LXC Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια LXC (Linux Containers) που διοργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα εξελιγμένα θέματα του LXC. Η εκπαίδευση LXC διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

LXC Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε επαγγελματίες του Linux (προγραμματιστές και διαχειριστές συστημάτων) ως μια πρώτη εισαγωγή στις τεχνολογίες των δοχείων. Το μάθημα μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρον για ανθρώπους που είναι ήδη εξοικειωμένοι με το Docker και θέλουν κάτι άλλο για να το συγκρίνουμε. Παρουσιάζεται ως διάλεξη με διαδηλώσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε στο φορητό σας υπολογιστή Linux .

Upcoming LXC (Linux Containers) Courses

Weekend LXC (Linux Containers) courses, Evening LXC training, Linux Containers (LXC) boot camp, Linux Containers (LXC) instructor-led, Weekend Linux Containers training, Evening LXC (Linux Containers) courses, LXC (Linux Containers) coaching, Linux Containers instructor, LXC (Linux Containers) trainer, LXC training courses, Linux Containers (LXC) classes, LXC on-site, LXC (Linux Containers) private courses, Linux Containers one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!