RocketMQ Training Courses

RocketMQ Training Courses

Οι τοπικές σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης RocketMQ υπό την καθοδήγηση των RocketMQ εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να εγκαταστήσετε, να διαμορφώσετε και να διαχειριστείτε το RocketMQ . RocketMQ εκπαίδευση Apache RocketMQ είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

RocketMQ Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to install, configure and administer RocketMQ.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup, configure and manage RocketMQ.
- Understand RocketQ's role in the design and implementation of a microservices architecture.
- Understand how RocketMQ compares to other Message Queuing Architectures.
- Set up and use RocketMQ as a broker for handling messages in real-time.

Upcoming RocketMQ Courses

Online RocketMQ courses, Weekend RocketMQ courses, Evening RocketMQ training, RocketMQ boot camp, RocketMQ instructor-led, Weekend RocketMQ training, Evening RocketMQ courses, RocketMQ coaching, RocketMQ instructor, RocketMQ trainer, RocketMQ training courses, RocketMQ classes, RocketMQ on-site, RocketMQ private courses, RocketMQ one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions