Samba Training Courses

Samba Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Samba που διοργανώνονται από τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα της Samba. Η εκπαίδευση του Samba είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Samba Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
Samba is an Open Source / Free Software suite that provides file and print services to all manner of SMB/CIFS clients, including Linux and the numerous versions of Microsoft Windows operating systems.

Audience

This course is suitable for developers and engineers who work with preexisting Samba instances, or who intend to integrate Samba into their work flow.

No two courses are delivered the same. Each course is tailored to your specific requirements.

Upcoming Samba Courses

Weekend Samba courses, Evening Samba training, Samba boot camp, Samba instructor-led, Weekend Samba training, Evening Samba courses, Samba coaching, Samba instructor, Samba trainer, Samba training courses, Samba classes, Samba on-site, Samba private courses, Samba one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!