SoaML Training Courses

SoaML Training Courses

Οι τοπικές σειρές μαθημάτων κατάρτισης SoaML (Service Oriented Architecture Modeling Language), καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές της SoaML και πώς να ανακαλύψουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν υπηρεσίες και υποδομές για το SOA. Η εκπαίδευση SoaML είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

SoaML Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
Αυτό το μάθημα εξηγεί τα πρότυπα OMG SoaML και δείχνει πώς να μοντελοποιήσετε το τοπίο SOA. Εισάγει τη γλώσσα και στη συνέχεια δείχνει πώς να ανακαλύψετε, να σχεδιάσετε και να εφαρμόσετε υπηρεσίες και υποδομή για το SOA.

Αυτό το μάθημα καλύπτει πάντα τη νεότερη έκδοση της προδιαγραφής SoaML .

Upcoming SoaML Courses

Weekend SoaML courses, Evening SoaML training, SoaML boot camp, SoaML instructor-led, Weekend SoaML training, Evening SoaML courses, SoaML coaching, SoaML instructor, SoaML trainer, SoaML training courses, SoaML classes, SoaML on-site, SoaML private courses, SoaML one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!