Stellar Training Courses

Stellar Training Courses

Τοπικές, καθοδηγούμενες από εκπαιδευτές live Stellar εκπαιδευτικά προγράμματα αποδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης τις βασικές αρχές της Stellar, πώς λειτουργεί και πώς να αναπτύξουν εφαρμογές blockchain με τη Stellar. Η αστρική εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Stellar Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Blockchain is a decentralized database system which stores data in ledgers distributed across many nodes. Stellar is an open-source distributed, hybrid blockchain infrastructure for payments.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop blockchain applications with Stellar.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand blockchain, its foundations, and how it works
- Understand Stellar and how it works
- Integrate Stellar into their own infrastructure
- Set Stellar up for blockchain development
- Understand advanced concepts and use reference applications to start building with Stellar

Audience

- Developers
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Stellar Courses

Weekend Stellar courses, Evening Stellar training, Stellar boot camp, Stellar instructor-led, Weekend Stellar training, Evening Stellar courses, Stellar coaching, Stellar instructor, Stellar trainer, Stellar training courses, Stellar classes, Stellar on-site, Stellar private courses, Stellar one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!