Veeam Training Courses

Veeam Training Courses

Τοπική, εκπαιδευτής-LED ζωντανά Veeam εκπαιδευτικά μαθήματα δείχνουν μέσα από διαδραστική hands-on πρακτική πώς να διατηρήσουν και να διαχειρίζονται εικονικές μηχανές, διακομιστές και σταθμούς εργασίας.

Veeam είναι διαθέσιμο ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "Remote Live Training". Επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο για τις εγκαταστάσεις των πελατών σε Ελλάδαή σε NobleProg κέντρα εταιρικής κατάρτισης στο Ελλάδα. Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

NobleProg--ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης σας

Machine Translated

Veeam Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Veeam δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αναπαραγωγής είναι μια εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για εικονικές μηχανές, διακομιστές και σταθμούς εργασίας. Veeam δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά παρέχει λειτουργικότητα επαναφοράς και αναπαραγωγής. Αυτό εκπαιδευτής-LED, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διαχειριστές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Veeam backup και αναπαραγωγής για backup, επαναφορά, και αναπαραγωγή δεδομένων. Μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • Εκτελέστε αναπαραγωγή και επαναφορά σε εικονικές μηχανές, διακομιστές και σταθμούς εργασίας.
 • Ελέγξτε και επαληθεύστε τα αντίγραφα ασφαλείας για recoverablity.
 • Ασφαλίστε και Προστατέψτε Veeam αντίγραφα ασφαλείας από επιθέσεις λύτρων.
Μορφή του μαθήματος
 • Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
 • Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
 • Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον Live-Lab.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
 • Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.

Last Updated:

Upcoming Veeam Courses

Online Veeam courses, Weekend Veeam courses, Evening Veeam training, Veeam boot camp, Veeam instructor-led, Weekend Veeam training, Evening Veeam courses, Veeam coaching, Veeam instructor, Veeam trainer, Veeam training courses, Veeam classes, Veeam on-site, Veeam private courses, Veeam one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions