App-V Training Courses

App-V Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Microsoft App-V από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τα βασικά και προηγμένα θέματα του App-V. Η εκπαίδευση App-V είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

App-V Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
28 hours
Η εφαρμογή Virtualization Application της Microsoft ( App-V ) επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών που λειτουργούν ως κεντρικά διαχειριζόμενες υπηρεσίες. App-V έχουν το πλεονέκτημα ότι ποτέ δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν απευθείας στον υπολογιστή του τελικού χρήστη και να μην έρχονται σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές. Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, εισάγουμε την αρχιτεκτονική, τα στοιχεία και τις διαδικασίες πίσω από την εφαρμογή virtualization εφαρμογών και περπατάμε τους συμμετέχοντες βήμα-βήμα μέσα από την ανάπτυξη των App-V και App-V σε περιβάλλον εργαστηρίου. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την απαραίτητη γνώση και πρακτική άσκηση για την εγκατάσταση, διαμόρφωση, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων του App-V καθώς και για τη δημιουργία, τη συσκευασία και την ανάπτυξη των δικών τους App-V . Μορφή του μαθήματος
 • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
Σημειώσεις:
 • Αυτό το μάθημα καλύπτει την έκδοση 5.1 του App-V . Για εκπαίδευση σε διαφορετική έκδοση, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Η εφαρμογή Virtualization Application της Microsoft ( App-V ) επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών που λειτουργούν ως κεντρικά διαχειριζόμενες υπηρεσίες. App-V έχουν το πλεονέκτημα ότι ποτέ δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν απευθείας στον υπολογιστή του τελικού χρήστη και να μην έρχονται σε αντίθεση με άλλες εφαρμογές. Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, καλύπτουμε προηγμένες τεχνικές και αντιμετώπιση προβλημάτων για την Εφαρμογή Virtualization της Microsoft ( App-V ), ειδικά στον τομέα της αλληλουχίας και της συσκευασίας. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια βαθιά κατανόηση του App-V και θα είναι σε θέση να ακολουθούν, να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να επιλύουν πολύπλοκα ζητήματα.
  Μορφή του μαθήματος
  • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
  Σημειώσεις:
  • Αυτό το μάθημα καλύπτει την έκδοση 5.1 του App-V . Εάν χρειάζεστε εκπαίδευση σε διαφορετική έκδοση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
  • Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται στην Εικονικοποίηση εφαρμογών και δεν καλύπτει άλλα στοιχεία MDOP.

  Last Updated:

  Online Microsoft App-V courses, Weekend App-V courses, Evening Microsoft Application Virtualization training, Microsoft Application Virtualization boot camp, Microsoft Application Virtualization (App-V) instructor-led, Weekend Microsoft App-V training, Evening Microsoft App-V courses, Microsoft Application Virtualization (App-V) coaching, Microsoft App-V instructor, App-V trainer, Microsoft Application Virtualization training courses, App-V classes, Microsoft App-V on-site, Microsoft Application Virtualization (App-V) private courses, Microsoft App-V one on one training

  Course Discounts

  No course discounts for now.

  Course Discounts Newsletter

  We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
  You can always change your preferences or unsubscribe completely.

  Some of our clients

  is growing fast!

  We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

  As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

  • delivering training and consultancy Worldwide
  • preparing training materials
  • creating new courses outlines
  • delivering consultancy
  • quality management

  At the moment we are focusing on the following areas:

  • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
  • SOA, BPM, BPMN
  • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
  • R, Python
  • Mobile Development (iOS, Android)
  • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
  • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

  To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

  Apply now!

  This site in other countries/regions