Corporate Compliance Training Courses

Corporate Compliance Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Εταιρικής Συμμόρφωσης υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης τις βασικές αρχές και τα προηγμένα θέματα της Εταιρικής Συμμόρφωσης. Η εκπαίδευση Εταιρικής Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη ως "διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση" ή "επί τόπου ζωντανή εκπαίδευση". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Corporate Compliance Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Audiance All staff who need a working knowledge of Compliance and the Management of Risk Format of the course A combination of:
 • Facilitated Discussions
 • Slide Presentations
 • Case Studies
 • Examples
Course Objectives By the end of this course, delegates will be able to:
 • Understand the major facets of Compliance and the national and international efforts being made to manage the risk related to it
 • Define the ways in which a company and its staff might set up a Compliance Risk Management Framework
 • Detail the roles of Compliance Officer and Money Laundering Reporting Officer and how they should be integrated into a business
 • Understand some other “hot spots” in Financial Crime – especially as they relate to International Business, Offshore Centres and High-Net-Worth Clients
21 hours
Περιγραφή : Η Βασιλεία III είναι ένα παγκόσμιο κανονιστικό πρότυπο για την επάρκεια του τραπεζικού κεφαλαίου, τις δοκιμές στρες και τον κίνδυνο ρευστότητας της αγοράς. Έχοντας αρχικά συμφωνηθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία το 2010–11, οι τροποποιήσεις της Συμφωνίας έχουν παρατείνει την εφαρμογή τους έως τις 31 Μαρτίου 2019. Η Βασιλεία ΙΙΙ ενισχύει τις απαιτήσεις του τραπεζικού κεφαλαίου αυξάνοντας την τραπεζική ρευστότητα και μειώνοντας την τραπεζική απόδοση. Η Βάση III διαφέρει από την Βάση I & II στο γεγονός ότι απαιτεί διαφορετικά επίπεδα αποθεμάτων για διαφορετικές μορφές καταθέσεων και άλλους τύπους δανείων, επομένως δεν τις υπερβαίνει τόσο πολύ όσο λειτουργεί μαζί με την Βάση I και την Βάση II. Αυτό το περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο μπορεί να είναι δύσκολο να παραμείνει, το μάθημα και η κατάρτιση μας θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε πιθανές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στο ίδρυμα σας. Είμαστε διαπιστευμένοι με και ως συνεργάτης κατάρτισης στο Ινστιτούτο Πιστοποίησης της Βασιλείας και ως εκ τούτου η ποιότητα και η καταλληλότητα της κατάρτισης και του υλικού μας εγγυάται ότι είναι ενημερωμένη και αποτελεσματική. Στόχοι :
  Προετοιμασία για την πιστοποιημένη επαγγελματική εξέταση της Βασιλείας. Προσδιορίστε πρακτικές στρατηγικές και τεχνικές για τον ορισμό, τη μέτρηση, την ανάλυση, τη βελτίωση και τον έλεγχο του επιχειρησιακού κινδύνου εντός μιας τραπεζικής οργάνωσης.
Στόχος του κοινού:
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη κινδύνου CROs και κεφάλαια κινδύνου Management Τα μέλη της ομάδας κινδύνου Management Συμμόρφωση, νομικό και προσωπικό υποστήριξης IT Χρηματοοικονομικοί και πιστωτικοί αναλυτές διαχειριστές χαρτοφυλακίου Αναλυτές αξιολόγησης
Ανασκόπηση :
  Εισαγωγή στα πρότυπα της Βασιλείας και τις τροποποιήσεις της συμφωνίας της Βασιλείας (III) Κανονισμοί για την αγορά, την πίστωση, το αντίστοιχο και τον κίνδυνο ρευστότητας Δοκιμές στρες για διάφορα μέτρα κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης και της παράδοσης δοκιμών στρες Οι πιθανές επιπτώσεις της Βασιλείας ΙΙΙ στην διεθνή τραπεζική βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων της πρακτικής εφαρμογής της Η ανάγκη για τα νέα πρότυπα της Βασιλείας Τα πρότυπα της Βασιλείας III Στόχοι των προτύπων της Βασιλείας III Μπαζελ III – Χρονοδιάγραμμα
28 hours
Description: This four day event (CGEIT training) is the ultimate preparation for exam time and is designed to ensure that you pass the challenging CGEIT exam on your first attempt.
The CGEIT qualification is an internationally recognised symbol of excellence in IT governance awarded by ISACA. It is designed for professionals responsible for managing IT governance or with significant advisory or assurance responsibility for IT governance.
Achieving CGEIT status will provide you with wider recognition in the marketplace, as well as increased influence at executive level. Objectives: This seminar has been designed to prepare Delegates for the CGEIT examination by enabling them to supplement their existing knowledge and understanding to be better prepared to pass the exam, as defined by ISACA. Target Audience: Our training course is for IT and business professionals, with significant IT governance experience who are undertaking the CGEIT exam.
21 hours
Course goal: To ensure that an individual has the core understanding of GRC processes and capabilities, and the skills to integrate governance, performance management, risk management, internal control, and compliance activities. Overview:
 • GRC Basic terms and definitions
 • Principles of GRC
 • Core components, practices and activities
 • Relationship of GRC to other disciplines

 
7 hours
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) είναι μια νομοθεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες που προβλέπει διατάξεις για την ιδιωτικότητα των δεδομένων και την ασφάλεια για την επεξεργασία και την αποθήκευση ιατρικών πληροφοριών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα καλό πρότυπο για την ανάπτυξη εφαρμογών υγείας, ανεξάρτητα από την επικράτεια. Οι εφαρμογές που συμμορφώνονται με το HIPAA είναι αναγνωρισμένες και πιο αξιόπιστες παγκοσμίως. Σε αυτή την καθοδηγούμενη, ζωντανή κατάρτιση (Remote), οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα θεμέλια της HIPAA καθώς περνούν μέσα από μια σειρά πρακτικών σε ζωντανή εργαστήριο ασκήσεις. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανοήστε τα βασικά στοιχεία της HIPAA Ανάπτυξη εφαρμογών υγείας που συμμορφώνονται με την HIPAA Χρησιμοποιήστε εργαλεία προγραμματιστών για τη συμμόρφωση με την HIPAA
Δημοσιογράφος
  Οι προγραμματιστές Διαχειριστές Προϊόντων Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων
Η μορφή του μαθήματος
  Μερικές διαλέξεις, μερικές συζητήσεις, ασκήσεις και σκληρές πρακτικές.
Σημείωση
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
7 hours
Στην Ιαπωνία, οι υπηρεσίες πληρωμών ρυθμίζονται από δύο ξεχωριστά μέρη της νομοθεσίας:
  Νόμος για τις πωλήσεις εγκαταστάσεων Νόμος για τις υπηρεσίες πληρωμών
Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) στοχεύει σε επαγγελματίες πληρωμών που επιθυμούν να δημιουργήσουν, να εφαρμόσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός μιας οργάνωσης. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανοήστε τους κανόνες που καθορίζονται από τους κυβερνητικούς ρυθμιστές για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Δημιουργία των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των κυβερνητικών κανονισμών. Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης που συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους. Διασφαλίζει ότι όλες οι εταιρικές διαδικασίες και διαδικασίες συμμορφώνονται με το πρόγραμμα συμμόρφωσης. Προστατέψτε τη φήμη της επιχείρησης ενώ την προστατέψτε από αγωγές.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστικές διαλέξεις, συζητήσεις και ασκήσεις.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.
14 hours
Η HiTrust (Health Information Trust) είναι μια οργάνωση που αποτελείται από εκπροσώπους της βιομηχανίας υγείας. Το HiTrust CSF (Common Security Framework) είναι ένα σύνολο προτύπων που βοηθά τους οργανισμούς να πληρούν τις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με την ασφάλεια και τους κανονισμούς. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε προγραμματιστές και διαχειριστές που επιθυμούν να παράγουν λογισμικό και προϊόντα που συμμορφώνονται με το HiTRUST. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Κατανοήστε τις βασικές έννοιες του HiTrust CSF (Κοινό Πλαίσιο Ασφαλείας). Προσδιορίστε τους τομείς διοικητικού και ελέγχου ασφαλείας του HITRUST CSF. Μάθετε για τα διαφορετικά είδη των αξιολογήσεων και των βαθμολογιών HiTrust. Κατανοήστε τη διαδικασία πιστοποίησης και τις απαιτήσεις για τη συμμόρφωση με το HiTrust. Γνωρίστε τις καλύτερες πρακτικές και συμβουλές για την υιοθέτηση της προσέγγισης HiTrust.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Corporate Compliance courses, Weekend Corporate Compliance courses, Evening Corporate Compliance training, Corporate Compliance boot camp, Corporate Compliance instructor-led, Weekend Corporate Compliance training, Evening Corporate Compliance courses, Corporate Compliance coaching, Corporate Compliance instructor, Corporate Compliance trainer, Corporate Compliance training courses, Corporate Compliance classes, Corporate Compliance on-site, Corporate Compliance private courses, Corporate Compliance one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions