Logstash Training Courses

Logstash Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά μαθήματα κατάρτισης Logstash από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης τις βασικές αρχές και τις προηγμένες έννοιες του Logstash. Η εκπαίδευση Logstash είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Logstash Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση από εκπαιδευτές απευθύνεται σε διαχειριστές συστήματος που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια στοίβα ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).Η εκπαίδευση ξεκινά με μια συζήτηση για την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα του ELK, και στη συνέχεια προχωρά στη ζωντανή εφαρμογή και πρακτική του εργαστηρίου. Οι πρακτικές ασκήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης και δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους ενώ λαμβάνουν ανατροφοδότηση για την πρόοδό τους.Μορφή του μαθήματοςΜεγάλη έμφαση στη ζωντανή πρακτική Οι περισσότερες από τις έννοιες μαθαίνονται μέσω ασκήσεων και πρακτικής εφαρμογής και ανάπτυξης

Last Updated:

Online Logstash courses, Weekend Logstash courses, Evening Logstash training, Logstash boot camp, Logstash instructor-led, Weekend Logstash training, Evening Logstash courses, Logstash coaching, Logstash instructor, Logstash trainer, Logstash training courses, Logstash classes, Logstash on-site, Logstash private courses, Logstash one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions