OCUP2 Training Courses

OCUP2 Training Courses

Local instructor-led live OCUP2 training courses in Ελλάδα.

OCUP2 Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
OCUP2 Content Developer NobleProg has official OMG OCUP 2 Content Developer status, which means that our course outlines and training materials were developed by the same experts who prepared questions for OCUP 2 exams. Audience Developers, programmers, business analysts, project managers, software architects, testers, people responsible for documentation or anyone involved in the software development process. Objectives Prepares you to work with the most commonly encountered UML elements
Teaches you how to create simple UML models
Prepares you to be a member of a UML Development Team
14 hours
Ακροατήριο:Προγραμματιστές, προγραμματιστές, επιχειρησιακοί αναλυτές, διαχειριστές έργων, αρχιτέκτονες λογισμικού, δοκιμαστές, άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση ή οποιοσδήποτε εμπλέκεται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού.Στόχοι:Σας προετοιμάζει να εργαστείτε με ένα ευρύ φάσμα UML στοιχείων Σας διδάσκει πώς να δημιουργείτε πολύπλοκα μοντέλα UML Σας προετοιμάζει να γίνετε πιστοποιημένο ανώτερο μέλος μιας UML Ομάδας Ανάπτυξης.
14 hours
Κοινό: Προγραμματιστές, προγραμματιστές, επιχειρηματικοί αναλυτές, διαχειριστές έργων, αρχιτέκτονες λογισμικού, δοκιμαστές, υπεύθυνοι για την τεκμηρίωση ή όποιος εμπλέκεται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Στόχοι: Σας προετοιμάζει να εργαστείτε με ένα ευρύ φάσμα στοιχείων UML Σας διδάσκει πώς να δημιουργήσετε σύνθετα μοντέλα UML Σας επιτρέπει να αποκτήσετε τα προσόντα σας ως ανώτερο μέλος μιας UML Development Team.

Last Updated:

Online OCUP2 courses, Weekend OCUP2 courses, Evening OCUP2 training, OCUP2 boot camp, OCUP2 instructor-led, Weekend OCUP2 training, Evening OCUP2 courses, OCUP2 coaching, OCUP2 instructor, OCUP2 trainer, OCUP2 training courses, OCUP2 classes, OCUP2 on-site, OCUP2 private courses, OCUP2 one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions