Presto Training Courses

Presto Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά μαθήματα εκπαίδευσης Presto από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να αναζητάτε εγγενώς δεδομένα, να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα από πολλαπλά συστήματα και πολλά άλλα. Η εκπαίδευση Presto είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Presto Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at intermediate-level data scientists who wish to learn how to utilize the COST IT module of Presto for cost analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of Presto and its role in big data analytics.
 • Gain proficiency in using Presto's COST IT module for cost analysis.
 • Optimize Presto queries for improved performance and resource utilization.
 • Identify and implement cost-based optimizations in Presto.
 • Troubleshoot and resolve common performance and cost-related issues in Presto.
14 hours
Presto είναι μια διανεμημένη μηχανή αναζήτησης για την ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Χρησιμοποιώντας Presto, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν τα δεδομένα, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα από πολλαπλά συστήματα και πολλά άλλα. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε επιστήμονες δεδομένων που επιθυμούν να αναζητήσουν μεγάλες πηγές δεδομένων με Presto. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Χρησιμοποιήστε Presto βασικές έννοιες για να βελτιστοποιήσετε τα σύγχρονα συστήματα μεγάλων δεδομένων. Χρησιμοποιήστε Presto για να εκτελέσετε αποθήκες κλίμακας εξάτμισης. Κλόουν δεδομένων σε ένα ιδιοκτητικό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων. Εργασία με υπάρχοντα εργαλεία BI όπως R και Tableau.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Presto courses, Weekend Presto courses, Evening Presto training, Presto boot camp, Presto instructor-led, Weekend Presto training, Evening Presto courses, Presto coaching, Presto instructor, Presto trainer, Presto training courses, Presto classes, Presto on-site, Presto private courses, Presto one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions