Tomcat Training Courses

Tomcat Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα Apache Tomcat από εκπαιδευτές απευθύνονται τόσο σε διαχειριστές συστήματος όσο και σε προγραμματιστές και αποδεικνύουν μέσω πρακτικής πρακτικής πώς να εγκαταστήσετε, να διαχειριστείτε, να ασφαλίσετε και να αντιμετωπίσετε ένα σύστημα Apache Tomcat, καθώς και πώς να αναπτύξετε μεσαίας και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές στο Apache Tomcat. Η εκπαίδευση Apache Tomcat είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Tomcat Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
 • An overview and explanation of how Tomcat relates to Java EE (J2EE) and compares to other application servers
 • The Installation and setting up Tomcat on both Windows and UNIX-type environments
 • Deploy, support, and troubleshoot applications on Tomcat
 • Navigate Tomcat's directory structure
 • Tomcat's architecture and configuration files: server.xml, context.xml, .properties, etc.
 • Web application structure and configuration: web.xml
 • Secure Tomcat and applications running on it and Setting up Tomcat for SSL
 • Tune Tomcat's performance
 • Exploration of different load-balancing and high-availability strategies with Tomcat
21 hours
Διδάσκει στους συμμετέχοντες τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης του Apache Tomcat και άλλων περιβαλλόντων Java EE. Το μάθημα είναι ένα μείγμα διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων. Οι εκπρόσωποι μαθαίνουν με την πράξη, με άμεσες ευκαιρίες να εφαρμόσουν το υλικό που μαθαίνουν σε πραγματικά προβλήματα.

Last Updated:

Online Apache Tomcat courses, Weekend Tomcat courses, Evening Tomcat training, Tomcat boot camp, Apache Tomcat instructor-led, Weekend Apache Tomcat training, Evening Apache Tomcat courses, Apache Tomcat coaching, Apache Tomcat instructor, Tomcat trainer, Tomcat training courses, Tomcat classes, Apache Tomcat on-site, Apache Tomcat private courses, Apache Tomcat one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions