Dapp Training Courses

Dapp Training Courses

Τοπικά μαθήματα κατάρτισης Dapp υπό την καθοδήγηση του τοπικού εκπαιδευτή Ελλάδα .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Dapp Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Οι αποκεντρωμένες εφαρμογές ή οι dApps είναι εφαρμογές που τρέχουν στο blockchain.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αναπτύξουν αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps) χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio καθώς δημιουργούν dApps χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους ενσωμάτωσης με το Visual Studio .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τα βασικά στοιχεία της ανάπτυξης αποκεντρωμένων εφαρμογών (dApps)
- Κατανοήστε τις διαφορές μεταξύ τυπικών εφαρμογών ASP.NET και dApps
- Μάθετε πώς να εργάζεστε με έξυπνες συμβάσεις
- Δημιουργήστε dApps χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio , BlockApps και Solidity
- Δημιουργήστε dApps χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Studio , το Microsoft Azure και το BlockApps STRATO

Κοινό

- Προγραμματιστές

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
7 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to assess, plan and release their own Dapp into the market.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the characteristics of a Dapp (open source, decentralized, incentivized.)
- Understand the characteristics of successful Dapp launches.
- Kickstart, launch and manage a Dapp project.
Online Dapp courses, Weekend Dapp courses, Evening Dapp training, Dapp boot camp, Dapp instructor-led, Weekend Dapp training, Evening Dapp courses, Dapp coaching, Dapp instructor, Dapp trainer, Dapp training courses, Dapp classes, Dapp on-site, Dapp private courses, Dapp one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions