Testimonials

Course Name
Testimonial
Bezpieczeństwo aplikacji internetowych
Maciej ένα πρόσωπο επαφής, με πολλές γνώσεις και εμπειρία, εκτός από τα υλικά παρουσίασε επίσης ενδιαφέροντα παραδείγματα που λαμβάνονται από τη δική του πρακτική.

Machine Translated

PSI Polska Sp. z o.o.

Course: Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Java 8, Spring, Microservices with Spring Boot & Spring Cloud and Hibernate
I enjoyed learning so much. The trainer gave great guidance through the whole training.

Bureau of Meteorology

Course: Java 8, Spring, Microservices with Spring Boot & Spring Cloud and Hibernate

Splunk Fundamentals
Gathering knowledge about Splunk

Global Knowledge

Course: Splunk Fundamentals

Splunk Fundamentals
Beside the high pace, it was for me a useful course. At least i understand the fundamentals.

Global Knowledge

Course: Splunk Fundamentals

Efektywna komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
Ενεργά διεξάγονται εργαστήρια, πολλές ασκήσεις των δικών τους, καλές διαφάνειες αλίευση προσοχή + ωραία ατμόσφαιρα στην εκπαίδευση. Η Karolina μπορεί να μολύνει με θετική ενέργεια.

Machine Translated

NetworkedAssets Sp. z o.o.

Course: Efektywna komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced
αλληλεπίδραση και εκμάθηση βέλτιστων πρακτικών

Machine Translated

Dekeyser NV

Course: Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced

RabbitMQ
Practical real world experiences from the trainer

Zenner Hessware GmbH

Course: RabbitMQ

Building Microservices with Apigee Edge
The trainer answered to team questions. Trainer covered with theory most needed information about APIGEE.

Orange Moldova SA

Course: Building Microservices with Apigee Edge

SoapUI for API Testing
Das der Trainer im vorhinein, auf unserer Bedürfnisse eingegangen ist und uns auch die Unterlagen anpasst und uns zur Verfügung stellt

BITMARCK Software GmbH

Course: SoapUI for API Testing

Building Microservices with Apigee Edge
Volume of knowledge

Orange Moldova SA

Course: Building Microservices with Apigee Edge

ServiceNow for Developers
Honestly I enjoyed all the time we spent during our training with Laks. He is a great training and a great knowledge distributor to trainees. He was very entertaining in a good way that make us more understand the subject of matter. I will say, it's been a great opportunity! Kudos to Laks :)

Loreto III Velez - cxLoyalty

Course: ServiceNow for Developers

ServiceNow for Developers
The trainer was able to introduce us to ServiceNow with better approach so we can able to understand each courses and guided us very well if we have questions or facing difficulties with activities.

April Annie Abrenica - cxLoyalty

Course: ServiceNow for Developers

ServiceNow for Developers
Knowledge, the rapport and the training style.

Alvin Moratalla - cxLoyalty

Course: ServiceNow for Developers

Implementation and Administration of Elasticsearch
Dynamics

Machine Translated

Banco Supervielle

Course: Implementation and Administration of Elasticsearch

SoapUI for API Testing
Die Übungen und damit einhergehenden Erläuterung durch den Kursleiter.

Uwe Kunkel - BITMARCK Software GmbH

Course: SoapUI for API Testing

AI Awareness for Telecom
και τον τρόπο με τον οποίο η

Machine Translated

NetWorkS! Sp. z o.o.

Course: AI Awareness for Telecom

JMeter Advanced
Overall the topics covered were all interesting and I appreciated that the syllabus was altered to our needs.

Tomas Pavelka - KBC Bank

Course: JMeter Advanced

JMeter Advanced
I really liked that the lecture was making constantly sure to answer all our questions. Also i had a feeling i could ask any question , even if it sounded stupid. Everything was shown on examples, sometimes followed by a drawing which really helped me to understand better. Lecture sounded very friendly and we even laughed few times. I could understand every single word well (i am not a native speaker). In general, i was very satisfied.

Martin Stancl - KBC Bank

Course: JMeter Advanced

Xamarin: Build Native Mobile Applications for Android, iOS and Windows from a Single C# Code Base
Κυριολεκτικά τα πάντα.

Machine Translated

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o.

Course: Xamarin: Build Native Mobile Applications for Android, iOS and Windows from a Single C# Code Base

Xamarin: Build Native Mobile Applications for Android, iOS and Windows from a Single C# Code Base
Σαφή παραδείγματα της χρήσης αυτής της αρχιτεκτονικής/πλαισίου/υποδείγματος/μοντέλου.

Machine Translated

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o.

Course: Xamarin: Build Native Mobile Applications for Android, iOS and Windows from a Single C# Code Base

OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam Preparation
παραδείγματα και πρακτικές

Machine Translated

Konrad Russa - Usługi Informatyczne Konrad Russa

Course: OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam Preparation

SAP MM
I was very impressed with the trainers preparation. As he went along he kept going back over the subjects that he had covered

Ted Audain - Frucor Suntory Ltd

Course: SAP MM

Managing Configuration with Ansible
Staring at the complete begin, and building up slowly with a lot of examples

Jeroen Ledeboer - Global Knowledge

Course: Managing Configuration with Ansible

Unity: Developing 3D Games with C# and Javascript
Διαφάνεια, η επιθυμία να λύσει όλα τα είδη των προβλημάτων.

Machine Translated

Bernard Maj - Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM"Sezam"

Course: Unity: Developing 3D Games with C# and Javascript

Managing Configuration with Ansible
The knowledge and helpfulness of the trainer.

Graham Gill - Global Knowledge

Course: Managing Configuration with Ansible

Power BI Dashboards
The second day was very interesting. It was a good training to see some possibilities within Power BI; but mostly you learn then while you work with Power BI. Fact is also that the training base has all access rights and everything works, but as soon as you try to connect to the live system, it does not work and this makes the knowledge transfer a bit difficult.

Marco Iuliano

Course: Power BI Dashboards

GraphQL Basics
I liked Osorios openness and kindness - and that it wasn't so dry but fun!

Jannis Hell - Planet Labs

Course: GraphQL Basics

GDPR Workshop
Content

Gideon Balasingam - Fairtrade International

Course: GDPR Workshop

GDPR Workshop
The preparation and knowledge of the trainer.

Fairtrade International

Course: GDPR Workshop

GDPR Workshop
The training was very informative and relevant to the realities of what we are dealing with. it was very eye-opening to understand how to deal with data of UE residents. The trainer was very informed and prepared on the subject.

Isaac Rewa - Fairtrade International

Course: GDPR Workshop

GDPR Workshop
The variety of the information shared and the clarity to explain terms in plain English.

Arisbe Mendoza - Fairtrade International

Course: GDPR Workshop

Docker and Kubernetes
Use real case to describe the concepts

Course: Docker and Kubernetes

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions