Marvin Training Courses

Marvin Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Marvin, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις αρχές της ανάλυσης εικόνας και βίντεο και τον τρόπο χρήσης του Marvin Framework και των αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας για την κατασκευή μιας εφαρμογής. Η εκπαίδευση Marvin είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Marvin Course Outlines

CodeNameDurationOverview
marvinMarvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin14 hoursMarvin is an extensible, cross-platform, open-source image and video processing framework developed in Java. Developers can use Marvin to manipulate images, extract features from images for classification tasks, generate figures algorithmically, process video file datasets, and set up unit test automation.

Some of Marvin's video applications include filtering, augmented reality, object tracking and motion detection.

In this course participants will learn the principles of image and video analysis and utilize the Marvin Framework and its image processing algorithms to construct their own application.

Audience
Software developers wishing to utilize a rich, plug-in based open-source framework to create image and video processing applications

Format of the course
The basic principles of image analysis, video analysis and the Marvin Framework are first introduced. Students are given project-based tasks which allow them to practice the concepts learned. By the end of the class, participants will have developed their own application using the Marvin Framework and libraries.

Upcoming Marvin Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Nicosia, Jacovides TowerTue, 2019-03-05 09:303500EUR / 4100EUR
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-03-20 09:303500EUR / 4100EUR
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-10 09:303500EUR / 4100EUR
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-04-24 09:303500EUR / 4100EUR
Marvin Image Processing Framework - Creating Image and Video Processing Applications with Marvin - Αθήνα (Athens), AcropolisThu, 2019-04-25 09:303500EUR / 4100EUR
Weekend Marvin courses, Evening Marvin training, Marvin boot camp, Marvin instructor-led, Weekend Marvin training, Evening Marvin courses, Marvin coaching, Marvin instructor, Marvin trainer, Marvin training courses, Marvin classes, Marvin on-site, Marvin private courses, Marvin one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!