Marvin Training Courses

Marvin Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Marvin, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής άσκησης τις αρχές της ανάλυσης εικόνας και βίντεο και τον τρόπο χρήσης του Marvin Framework και των αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας για την κατασκευή μιας εφαρμογής. Η εκπαίδευση Marvin είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Marvin Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Marvin είναι ένα εκτεταμένο πλαίσιο πλατφόρμας επεξεργασίας εικόνας και βίντεο ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε στην Java . Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Marvin για να χειριστούν εικόνες, να εξάγουν λειτουργίες από εικόνες για εργασίες ταξινόμησης, να παράγουν αριθμούς αλγοριθμικά, να επεξεργάζονται σύνολα δεδομένων αρχείων βίντεο και να ρυθμίζουν αυτοματοποίηση δοκιμών μονάδων.

Ορισμένες από τις εφαρμογές βίντεο του Marvin περιλαμβάνουν το φιλτράρισμα, την επαυξημένη πραγματικότητα, την παρακολούθηση αντικειμένων και την ανίχνευση κίνησης.

Σε αυτόν τον οδηγό, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα μάθουν τις αρχές της ανάλυσης εικόνας και βίντεο και θα χρησιμοποιήσουν το Marvin Framework και τους αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας για να κατασκευάσουν τη δική τους εφαρμογή.

Μορφή του μαθήματος

- Οι βασικές αρχές της ανάλυσης εικόνας, της ανάλυσης βίντεο και του πλαισίου Marvin εισάγονται για πρώτη φορά. Οι σπουδαστές λαμβάνουν καθήκοντα βάσει σχεδίου που τους επιτρέπουν να ασκούν τις έννοιες που έχουν μάθει. Μέχρι το τέλος της τάξης, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει τη δική τους εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Marvin Framework και τις βιβλιοθήκες.
Online Marvin courses, Weekend Marvin courses, Evening Marvin training, Marvin boot camp, Marvin instructor-led, Weekend Marvin training, Evening Marvin courses, Marvin coaching, Marvin instructor, Marvin trainer, Marvin training courses, Marvin classes, Marvin on-site, Marvin private courses, Marvin one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions