Red5 Training Courses

Red5 Training Courses

Οι τοπικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Red5, οργανωμένες από εκπαιδευτές, επιδεικνύουν την αρχιτεκτονική, τις δυνατότητες και τις δυνατότητές τους και την ανάπτυξη ενός διακομιστή Red5. Η εκπαίδευση Red5 διατίθεται ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Red5 Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Red5 is an open-source media server for live streaming. It has a flexible design and simple plug-in architecture that allows for customization of virtually any video-on-demand and live streaming scenario. A popular server for video conferences, multi-user gaming and enterprise application software, Red5 has been used by thousands of companies, from Amazon to Facebook.

In this course, we cover the essentials of installing, configuring, securing, optimizing and managing a Red5 server.

By the end of the course, participants will have a firm understanding of Red5's architecture, features and capabilities and will have gained the hands-on practice needed to deploy their own Red5 server.

Audience

- System administrators
- Developers and engineers wishing to set up a media server
- Technically-minded persons wishing to get their hands dirty with very cool media server software

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice.
Weekend Red5 courses, Evening Red5 training, Red5 boot camp, Red5 instructor-led, Weekend Red5 training, Evening Red5 courses, Red5 coaching, Red5 instructor, Red5 trainer, Red5 training courses, Red5 classes, Red5 on-site, Red5 private courses, Red5 one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!