Arduino Training Courses

Arduino Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευμένο Arduino, που καθοδηγείται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να προγραμματίσει το Arduino για τον έλεγχο των πραγματικών ηλεκτρονικών και μηχανικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων φωτισμού, κινητήρων και ανίχνευσης κίνησης. Η εκπαίδευση του Arduino είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Arduino Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
14 hours
Overview
Arduino is an open-source, single-board, microcontroller for building devices that can sense and control objects in the physical world.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program the Arduino using advanced techniques as they step through the creation of a simple sensor alert system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how Arduino works.
- Dig deep into the main components and functionalities of Arduino.
- Program the Arduino without using the Arduino IDE.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). This course assumes the Arduino Uno board and uses Arduino with other programming languages (C/C++) and other IDEs.
- Participants are responsible for purchasing the Arduino hardware and components.
21 hours
Overview
Arduino is an open-source, single-board, microcontroller for building devices that can sense and control objects in the physical world.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to program the Arduino for real-world usage, such as to control lights, motors and motion detection sensors. This course assumes the use of real hardware components in a live lab environment (not software-simulated hardware).

By the end of this training, participants will be able to:

- Program Arduino to control lights, motors, and other devices.
- Understand Arduino's architecture, including inputs and connectors for add-on devices.
- Add third-party components such as LCDs, accelerometers, gyroscopes, and GPS trackers to extend Arduino's functionality.
- Understand the various options in programming languages, from C to drag-and-drop languages.
- Test, debug, and deploy the Arduino to solve real world problems.

Audience

- Beginner developers
- Hardware/software technicians
- Technical persons in all industries
- Hobbyists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). This course assumes the Arduino Uno board, Arduino IDE and the Arduino language** (based on C/C++). To request a different setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for providing their own Arduino hardware and components for the course.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to build a robot using Arduino hardware and the Arduino (C/C++) language.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and operate a robotic system that includes both software and hardware components
- Understand the key concepts used in robotic technologies
- Assemble motors, sensors and microcontrollers into a working robot
- Design the mechanical structure of a robot

Audience

- Developers
- Engineers
- Hobbyists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Hardware kits will be specified by the instructor before the training, but will roughly contain the following components:

- Arduino board
- Motor controller
- Distance sensor
- Bluetooth slave
- Prototyping board and cables
- USB cable
- Vehicle kit

- Participants will need to purchase their own hardware.
- If you wish to customize this training, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an Arduino-based IoT sensor system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of IoT, including IoT components and communication techniques.
- Learn how to use Arduino communication modules that can be used for different IoT systems.
- Learn how to use and program a mobile app to control Arduino.
- Use a Wi-Fi module to connect the Arduino to another device.
- Build and deploy their own IoT Sensor System.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). This course assumes the Arduino Uno board, Arduino IDE and the Arduino language (based on C/C++). To request a different setup, please contact us to arrange.
- Participants are responsible for purchasing the Arduino hardware and components.

Upcoming Arduino Courses

Weekend Arduino courses, Evening Arduino training, Arduino boot camp, Arduino instructor-led, Weekend Arduino training, Evening Arduino courses, Arduino coaching, Arduino instructor, Arduino trainer, Arduino training courses, Arduino classes, Arduino on-site, Arduino private courses, Arduino one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!