Arduino Training Courses

Arduino Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευμένο Arduino, που καθοδηγείται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να προγραμματίσει το Arduino για τον έλεγχο των πραγματικών ηλεκτρονικών και μηχανικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων φωτισμού, κινητήρων και ανίχνευσης κίνησης. Η εκπαίδευση του Arduino είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Arduino Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to program the Arduino for real-world usage, such as to control lights, motors and motion detection sensors. This course assumes the use of real hardware components in a live lab environment (not software-simulated hardware).

By the end of this training, participants will be able to:

- Program Arduino to control lights, motors, and other devices.
- Understand Arduino's architecture, including inputs and connectors for add-on devices.
- Add third-party components such as LCDs, accelerometers, gyroscopes, and GPS trackers to extend Arduino's functionality.
- Understand the various options in programming languages, from C to drag-and-drop languages.
- Test, debug, and deploy the Arduino to solve real world problems.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an Arduino-based IoT sensor system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the principles of IoT, including IoT components and communication techniques.
- Learn how to use Arduino communication modules that can be used for different IoT systems.
- Learn how to use and program a mobile app to control Arduino.
- Use a Wi-Fi module to connect the Arduino to another device.
- Build and deploy their own IoT Sensor System.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to build a robot using Arduino hardware and the Arduino (C/C++) language.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and operate a robotic system that includes both software and hardware components
- Understand the key concepts used in robotic technologies
- Assemble motors, sensors and microcontrollers into a working robot
- Design the mechanical structure of a robot

Audience

- Developers
- Engineers
- Hobbyists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- Hardware kits will be specified by the instructor before the training, but will roughly contain the following components:

- Arduino board
- Motor controller
- Distance sensor
- Bluetooth slave
- Prototyping board and cables
- USB cable
- Vehicle kit

- Participants will need to purchase their own hardware.
- If you wish to customize this training, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to program the Arduino using advanced techniques as they step through the creation of a simple sensor alert system.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how Arduino works.
- Dig deep into the main components and functionalities of Arduino.
- Program the Arduino without using the Arduino IDE.

Upcoming Arduino Courses

Online Arduino courses, Weekend Arduino courses, Evening Arduino training, Arduino boot camp, Arduino instructor-led, Weekend Arduino training, Evening Arduino courses, Arduino coaching, Arduino instructor, Arduino trainer, Arduino training courses, Arduino classes, Arduino on-site, Arduino private courses, Arduino one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions