Arduino Training Courses

Arduino Training Courses

Το τοπικό εκπαιδευμένο Arduino, που καθοδηγείται από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω της πρακτικής άσκησης πώς να προγραμματίσει το Arduino για τον έλεγχο των πραγματικών ηλεκτρονικών και μηχανικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των αισθητήρων φωτισμού, κινητήρων και ανίχνευσης κίνησης. Η εκπαίδευση του Arduino είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Arduino Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Arduino is an open-source, single-board, microcontroller for building devices that can sense and control objects in the physical world. In this instructor-led, live training, participants will learn how to program the Arduino for real-world usage, such as to control lights, motors and motion detection sensors. This course assumes the use of real hardware components in a live lab environment (not software-simulated hardware).  By the end of this training, participants will be able to:
 • Program Arduino to control lights, motors, and other devices.
 • Understand Arduino's architecture, including inputs and connectors for add-on devices.
 • Add third-party components such as LCDs, accelerometers, gyroscopes, and GPS trackers to extend Arduino's functionality.
 • Understand the various options in programming languages, from C to drag-and-drop languages.
 • Test, debug, and deploy the Arduino to solve real world problems.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). The following will be used for this course:
  • Arduino Uno board
  • Arduino IDE
  • Arduino language (based on C/C++)
 • *** Participants are responsible for purchasing their own Arduino hardware and components! ***
  • Hardware kits can be purchased from suppliers, such as: Arduino Starter Kit https://store.arduino.cc/products/arduino-starter-kit-multi-language
 • To request a different setup, please contact us to arrange.
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an Arduino-based IoT sensor system. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles of IoT, including IoT components and communication techniques.
 • Learn how to use Arduino communication modules that can be used for different IoT systems.
 • Learn how to use and program a mobile app to control Arduino.
 • Use a Wi-Fi module to connect the Arduino to another device.
 • Build and deploy their own IoT Sensor System.
28 hours
Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα ρομπότ χρησιμοποιώντας το υλικό Arduino και τη γλώσσα Arduino (C / C++ ). Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
 • Δημιουργήστε και λειτουργήστε ένα ρομποτικό σύστημα που περιλαμβάνει τόσο λογισμικό όσο και εξαρτήματα υλικού
 • Κατανοήστε τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στις ρομποτικές τεχνολογίες
 • Συγκεντρώστε κινητήρες, αισθητήρες και μικροελεγκτές σε ρομπότ εργασίας
 • Σχεδιάστε τη μηχανική δομή ενός ρομπότ
Κοινό
 • Προγραμματιστές
 • Μηχανικοί
 • Χομίστες
Μορφή του μαθήματος
 • Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
Σημείωση
 • Τα κιτ υλικού θα καθοριστούν από τον εκπαιδευτή πριν από την εκπαίδευση, αλλά θα περιέχουν κατά προσέγγιση τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Πίνακας Arduino
 • Ελεγκτής κινητήρα
 • Αισθητήρας απόστασης
 • Υποτελές σύστημα Bluetooth
 • Πίνακας πρωτοτύπων και καλώδια
 • καλώδιο USB
 • Σετ αυτοκινήτου
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αγοράσουν το δικό τους υλικό.
 • Εάν επιθυμείτε να προσαρμόσετε αυτή την εκπαίδευση, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
In this instructor-led, live training in Ελλάδα, participants will learn how to program the Arduino using advanced techniques as they step through the creation of a simple sensor alert system. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand how Arduino works.
 • Dig deep into the main components and functionalities of Arduino.
 • Program the Arduino without using the Arduino IDE.

Last Updated:

Online Arduino courses, Weekend Arduino courses, Evening Arduino training, Arduino boot camp, Arduino instructor-led, Weekend Arduino training, Evening Arduino courses, Arduino coaching, Arduino instructor, Arduino trainer, Arduino training courses, Arduino classes, Arduino on-site, Arduino private courses, Arduino one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions