CSS Training Courses

CSS Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα CSS (Cascading Style Sheets) που οργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το CSS για να περιγράψουν την παρουσίαση εγγράφων γραμμένων σε γλώσσες σήμανσης όπως HTML. Η εκπαίδευση CSS είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

CSS Subcategories

CSS Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
The course participants will learn how to create a website in line with the standards and will learn about the secrets of HTML / XHTML and CSS. Will be able to put a page on the server and add it to the directories and search engines. Each participant will also receive easy-to-use manual prepared by the author of the course, which makes it easier to revise and practical application of the knowledge gained.
7 hours
Overview
Παρέχει πιο προηγμένη κάλυψη των τελευταίων δυνατοτήτων του CSS 3
7 hours
Overview
CSS has changed substantially over the years. CSS Grid Layout is a two-dimensional grid layout system that allows developers to format web content into unique layouts.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers who wish to use CSS Grid Layout to architect flexible and responsive grid layouts that were previously difficult to do with legacy CSS layout features such as floats and Flexbox.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start styling a web application.
- Use CSS Values to avoid rudimentary tasks, making coding easier.
- Arrange web content into different layouts and styles.
- Code, package, and test the CSS code.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
Overview
Αυτό το μάθημα δεν έχει σκοπό μόνο να εισαγάγει, αλλά να προσφέρει ισχυρά θεμέλια και να παρουσιάσει τις καλύτερες πρακτικές για HTML & CSS , Java Script, jQuery και Bootstrap . Θεμελιώδεις έννοιες εισάγονται μαζί με τις βέλτιστες πρακτικές μέσω των εργαστηρίων και των χεριών στις ασκήσεις. Για την ικανοποιητική κάλυψη όλων των θεμάτων, η HTML αντιμετωπίζεται μαζί με τα άλλα θέματα ( CSS & Java Script).

Το μάθημα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου το χέρι. Οι περισσότερες από τις έννοιες ανακαλύπτονται μέσω ανάγνωσης κώδικα / εκτέλεσης και κωδικοποίησης.
35 hours
Overview
This course provides an introduction to HTML5, CSS3, and JavaScript. Participants will learn programming skills by way of exercises and the creation of a sample web application.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at beginner programmers who wish to learn HTML5, CSS3, and JavaScript for the purpose of building web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the development environment.
- Understand Javascript's programming logic and use it for controlling the flow of an application.
- Use Javascript together with HTML to create an interactive experience for users.
- Use CSS3 to add visual effects to the app to make it more appealing and usable.
- Connect the app to a database for storing and retrieving data.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Angular 4 (προγενέστερες εκδόσεις κοινώς αναφερόμενες ως Angular .js, Angular JS, Angular JS 1, Angular 1, Angular 2 κ.λπ.) είναι ένα πρότυπο εφαρμογών ιστού front-end που βασίζεται σε Java για την ανάπτυξη εφαρμογών μιας σελίδας. Angular 4 διαθέτει καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό του, περισσότερα API για σύνδεση και βελτιωμένη υποστήριξη για κινητές συσκευές όσον αφορά την ανταπόκριση του σχεδιασμού και της διάταξης.

Αυτή η εκπαιδευμένη, ζωντανή προπόνηση εισάγει τις βασικές αρχές του Angular 4 και περπατά τους συμμετέχοντες μέσω της δημιουργίας μιας εφαρμογής ιστού μιας σελίδας.

Μορφή του μαθήματος

- Επισκόπηση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του Angular 4 μαζί με την ανάπτυξη βήμα-βήμα μιας εφαρμογής web.

Upcoming CSS Courses

Online CSS courses, Weekend CSS courses, Evening CSS training, CSS boot camp, CSS instructor-led, Weekend CSS training, Evening CSS courses, CSS coaching, CSS instructor, CSS trainer, CSS training courses, CSS classes, CSS on-site, CSS private courses, CSS one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions