CSS Training Courses

CSS Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα CSS (Cascading Style Sheets) που οργανώνονται από τους τοπικούς εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω της διαλογικής συζήτησης και της πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσουν το CSS για να περιγράψουν την παρουσίαση εγγράφων γραμμένων σε γλώσσες σήμανσης όπως HTML. Η εκπαίδευση CSS είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

CSS Course Outlines

CodeNameDurationOverview
css3advCSS3 Advanced7 hoursProvides more advanced coverage of the latest features of CSS3
fodevFront End Developer35 hoursThis course is intended not just to introduce but to provide strong foundations and present best practices for HTML & CSS, JavaScript, jQuery and Bootstrap. Fundamental concepts are introduced along with Best practices through labs and hands on exercises. For a good enough coverage of all the topics HTML is addressed along with the other topics (CSS & JavaScript).

The course is almost entirely hands on. Most of the concepts are discovered through code readings/execution & coding.
angular4Angular 4: Create Single-Page Applications Using HTML, CSS and JavaScript21 hoursAngular 4 (previous versions commonly referred to as Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc.) is a JavaScript-based front-end web application framework for developing single-page applications.

Angular 4 boasts better performance over its predecessor, more APIs to tap into, and improved support for mobile devices in terms of responsiveness of design and layout.

This course introduces the fundamentals of Angular 4 and walks participants through the creation of a single-page web application.

Audience

- Web application developers

Format of the course

- Overview of Angular 4's features and capabilities along with step-by-step development of a web application.

Upcoming CSS Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Angular 4: Create Single-Page Applications Using HTML, CSS and JavaScript - Nicosia, Jacovides TowerMon, 2019-02-11 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Create Single-Page Applications Using HTML, CSS and JavaScript - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Create Single-Page Applications Using HTML, CSS and JavaScript - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Tue, 2019-02-12 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Create Single-Page Applications Using HTML, CSS and JavaScript - Πάτρα (Patras) Tue, 2019-02-12 09:304500EUR / 5300EUR
Angular 4: Create Single-Page Applications Using HTML, CSS and JavaScript - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-08 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend CSS courses, Evening CSS training, CSS boot camp, CSS instructor-led, Weekend CSS training, Evening CSS courses, CSS coaching, CSS instructor, CSS trainer, CSS training courses, CSS classes, CSS on-site, CSS private courses, CSS one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Drupal and SolrΑθήνα (Athens), AcropolisTue, 2018-12-18 09:302700EUR / 3300EUR
Cognitive Computing: An Introduction for Business ManagersΠάτρα (Patras) Thu, 2019-02-07 09:301575EUR / 1975EUR
NVIDIA GPU Programming - ExtendedΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-11 09:30N/A / 5525EUR
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!