Docker Training Courses

Docker Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Docker υπό την καθοδήγηση των τοπικών εκπαιδευτών αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να δημιουργήσουν το Docker για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εφαρμογών με εμπορευματοκιβώτια. Η εκπαίδευση του Docker είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης Docker καλύπτουν τη ρύθμιση και τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων Docker, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης και της ενορχήστρωσης με τα Kubernetes. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Docker Subcategories

Docker Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers.

With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers.

This course, during the two first days, teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images.

On the last day participants will learn about more advanced tools that supports Docker. It will be Docker Machine, Docker Compose and Docker Swarm.
14 hours
Overview
Docker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers.

With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers.

This course teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images during the 2 days.
14 hours
Overview
Docker Compose is a tool for creating and running multi-container Docker applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Docker Compose as they step through the process of building and deploying sample environments.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamental features and uses of Docker Compose
- Define multi-container application environments using Docker Compose
- Transform an existing application into a fully Dockerized environment
- Containerize a sample legacy system using Docker Compose

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 hours
Overview
OpenShift is a container application platform for deploying Docker and Kubernetes. It provides predefined application environments and helps to realize key DevOps principles such as reduced time to market, infrastructure as code, continuous integration (CI), and continuous delivery (CD). OpenShift is maintained by Red Hat.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage containers running on Docker, Kubernetes, and the Red Hat OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters.
- Scale application deployments using Kubernetes.
- Secure OpenShift Platform Container.
- Monitor and gather metrics.
- Manage storage.
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
Docker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to create and manage Docker containers, then deploy a sample application inside a container. Participants will also learn how to automate, scale, and manage their containerized applications within a Kubernetes cluster. Finally, the training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, scaling and monitoring a Kubernetes cluster.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and run a Docker container.
- Deploy a containerized server and web application.
- Build and manage Docker images.
- Set up a Docker and Kubernetes cluster.
- Use Kubernetes to deploy and manage a clustered web application.
- Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note:

- Apache Tomcat and a Java EE application will be used as our demo servers and applications for containerization. However, *these are subject to change*. If you would like to see a specific application or related tool or technique covered in this training, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Docker is an open-source platform that automates the building, shipping and running of software applications inside containers. Multi-container Docker applications can be further defined using Compose. Swarm is a tool that controls a cluster of Docker hosts and exposes them as a single "virtual" host. By pooling together numerous Docker engines, Swarm allows IT operations teams to transparently scale up their software deployment to many hosts.

In this instructor-led, live training, participants start with an overview of software containerization concepts, and then carry out live exercises using Docker and Swarm to put into practice the concepts learned.

By the end of the course, participants will be able to:

- Deploy Docker hosts across multiple machines using Compose and Swarm.
- Manage a Swarm cluster in a live lab environment.
- Secure and troubleshoot Docker hosts within their Swarm cluster.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
The objective of this practical course is to provide all the tools that address the practical aspects of Docker and Kubernetes, in order that the participants can count on the necessary skills for the proper management of the program.
21 hours
Overview
This Docker and Kubernetes training course is designed to provide attendees with a comprehensive foundation of Docker and Kubernetes technologies. The entire core features of Kubernetes is covered including, Pods, Labels, Volumes, Replication Controllers, Services and more. The course takes attendees from installation to management and usage through a combination of lecture and hands-on lab exercises where they will gain experience configuring and managing Kubernetes objects. In addition, this course will give attendees a solid understanding of Kubernetes including advanced features and security to run safety a Kubernetes cluster in production.

This course is for people and teams that want to learn Kubernetes foundation and containers orchestration requirements to build services that are secure, robust, highly available, resilient and self-healing:

· Developers

· Operations

· DevOps

· QA Engineers

· IT Project Managers
35 hours
Overview
Docker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment. OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) brings Docker and Kubernetes together into a managed platform, or PaaS (Platform as a Service), to further ease and simplify the deployment of Docker and Kubernetes. It provides predefined application environments and helps to realize key DevOps principles such as reduced time to market, infrastructure as code, continuous integration (CI), and continuous delivery (CD). OpenShift Container Platform is maintained by Red Hat.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage containers running on Docker, Kubernetes, and the Red Hat OpenShift Container Platform (OpenShift).

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and configure an OpenShift setup.
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Docker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to deploy a collection of sample servers inside containers, then automate, scale, and manage their containerized servers within a Kubernetes cluster. The training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, networking and monitoring a Kubernetes cluster.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and run a Docker container.
- Deploy containerized databases and servers.
- Set up a Docker and Kubernetes cluster.
- Use Kubernetes to deploy and manage different environments under the same cluster.
- Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Notes

- Different Docker images can be used as demos in this training (e.g., Nginx, MongoDB, Tomcat, etc.).
- To request specific images or any other customization for this training, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Spring Cloud is an open-source lightweight microservices framework for building Java applications for the cloud.

Docker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Docker lends itself well to the creation of microservice applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of building microservices using Spring Cloud and Docker. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of microservices.
- Use Docker to build containers for microservice applications.
- Build and deploy containerized microservices using Spring Cloud and Docker.
- Integrate microservices with discovery services and the Spring Cloud API Gateway.
- Use Docker Compose for end-to-end integration testing.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
In this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure, and manage OpenShift Platform Container.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters
- Secure OpenShift Platform Container
- Monitor and gather metrics
- Manage storage
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
η

είναι μια πλατφόρμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει στους οργανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα ένα σύμπλεγμα Kubernetes στην παραγωγή. Με τον Ράντνερ, οι οργανισμοί δεν χρειάζεται πλέον να συνενώσουν ξεχωριστές τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα για να χτίσουν μια πλατφόρμα υπηρεσιών εμπορευματοκιβωτίων. Ο κτηματίας περιλαμβάνει αρθρωτές υπηρεσίες υποδομής όπως η διαχείριση πόρων, η δικτύωση μεταξύ εμπορευματοκιβωτίων, ο εντοπισμός υπηρεσιών, η εξισορρόπηση φορτίου εμπορευματοκιβωτίων, η παρακολούθηση της υγείας των εμπορευματοκιβωτίων και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης, όλα κάτω από μία στέγη.

αυτό το μάθημα παρέχει στους συμμετέχοντες μια επισκόπηση του ράντσας και επιδεικνύει μέσω της πρακτικής εξάσκησης πώς να αναπτύξετε και να διαχειριστείτε ένα σύμπλεγμα Kubernetes με τον ράντζερ.

Format του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική εξάσκηση
7 hours
Overview
RancherOS is an open-source Linux distribution that runs the entire operating system (including system services such as udev and rsyslog) as Docker containers. RancherOS includes only the bare minimum software needed to run Docker. It runs Docker as PID1 and dynamically pulls everything else it needs through Docker. At about 22MB, RancherOS is easy to distribute, orchestrate and spin up in your data center.

This training introduces RancherOS's architecture, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of RancherOS in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the understanding and practice to use RancherOS to run containers at scale in development, test and production.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
7 hours
Overview
rkt is an application container engine for production cloud-native environments. Unlike Docker, rkt executes in the classic Unix process model (there is no central daemon), in a self-contained, isolated environment. rkt implements an open, standard container format and can execute other container images, like those created with Docker. rkt is the default container engine for CoreOS.

This training introduces rkt's architecture and walks participants step-by-step through the deployment of rkt containers in a live lab environment.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Upcoming Docker Courses

Weekend Docker courses, Evening Docker training, Docker boot camp, Docker instructor-led, Weekend Docker training, Evening Docker courses, Docker coaching, Docker instructor, Docker trainer, Docker training courses, Docker classes, Docker on-site, Docker private courses, Docker one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!