Docker Training Courses

Docker Training Courses

Τα τοπικά μαθήματα κατάρτισης Docker υπό την καθοδήγηση των τοπικών εκπαιδευτών αποδεικνύουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να δημιουργήσουν το Docker για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη εφαρμογών με εμπορευματοκιβώτια. Η εκπαίδευση του Docker είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Τα μαθήματα κατάρτισης Docker καλύπτουν τη ρύθμιση και τη διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων Docker, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης και της ενορχήστρωσης με τα Kubernetes. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Docker Subcategories

Docker Course Outlines

CodeNameDurationOverview
dockerkubernetesscaleDocker and Kubernetes: Building and Scaling a Containerized Application21 hoursDocker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to create and manage Docker containers, then deploy a sample application inside a container. Participants will also learn how to automate, scale, and manage their containerized applications within a Kubernetes cluster. Finally, the training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, scaling and monitoring a Kubernetes cluster.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and run a Docker container
- Deploy a containerized server and web application
- Build and manage Docker images
- Set up a Docker and Kubernetes cluster
- Use Kubernetes to deploy and manage a clustered web application
- Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note:

- Apache Tomcat and a Java EE application will be used as our demo servers and applications for containerization. However, *these are subject to change*. If you would like to see a specific application or related tool or technique covered in this training, please contact us to arrange.
alpinelinuxAlpine Linux: Setting Up a Small, Simple and Secure OS for Your Containers7 hoursAlpine Linux is a security-oriented, lightweight (80 MB) Linux distribution based on musl libc and BusyBox. Alpine Linux is produced by the makers of Docker and is one of several in the recent proliferation of distros tailored for virtualization, containerization and the cloud. Alpine Linux replaces Ubuntu as the official base image for Docker containers.

This training introduces Alpine Linux's architecture and walks participants step-by-step through the setup of Alpine Linux in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the knowledge and practice to deploy Alpine Linux as the foundation for running containers in development, test and production environments.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
microservicespythonBuilding Microservices with Python7 hoursMicroservices refer to an application architecture style that promotes the use of independent, self-contained programs. Python is a dynamic high-level programming language that is ideal for both scripting as welll as application development. Python's expansive library of open source tools and frameworks make it a practical choice for building microservices.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of microservices as they step through the creation of a microservice using Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of building microservices
- Learn how to use Python to build microservices
- Learn how to use Docker to deploy Python based microservices

Audience

- Developers
- Programmers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dockkubopenshiftDocker, Kubernetes and OpenShift for Developers35 hoursDocker is an open-source platform for automating the process of building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment. OpenShift Container Platform (formerly OpenShift Enterprise) brings Docker and Kubernetes together into a managed platform, or PaaS (Platform as a Service), to further ease and simplify the deployment of Docker and Kubernetes. It provides predefined application environments and helps to realize key DevOps principles such as reduced time to market, infrastructure as code, continuous integration (CI), and continuous delivery (CD). OpenShift Container Platform is maintained by Red Hat.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage containers running on Docker, Kubernetes, and the Red Hat OpenShift Container Platform (OpenShift).

By the end of this training, participants will be able to:

- Create and configure an OpenShift setup.
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
microsvcspringdockerBuilding Microservices with Spring Cloud and Docker21 hoursSpring Cloud is an open-source lightweight microservices framework for building Java applications for the cloud.

Docker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Docker lends itself well to the creation of microservice applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of building microservices using Spring Cloud and Docker. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of microservices
- Use Docker to build containers for microservice applications
- Build and deploy containerized microservices using Spring Cloud and Docker
- Integrate microservices with discovery services and the Spring Cloud API Gateway
- Use Docker Compose for end-to-end integration testing

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dockerkubernetesopenshiftDocker, Kubernetes and OpenShift for Administrators35 hoursOpenShift is a container application platform for deploying Docker and Kubernetes. It provides predefined application environments and helps to realize key DevOps principles such as reduced time to market, infrastructure as code, continuous integration (CI), and continuous delivery (CD). OpenShift is maintained by Red Hat.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to manage containers running on Docker, Kubernetes, and the Red Hat OpenShift Container Platform.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters
- Scale application deployments using Kubernetes
- Secure OpenShift Platform Container
- Monitor and gather metrics
- Manage storage
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
mobyprojectMoby Project7 hoursThe Moby Project is an open-source library of components for assembling custom container-based systems. It provides a “Lego set” of dozens of components, a framework for assembling them into custom container-based systems, and a place for users to experiment and exchange ideas.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Moby Project to assemble specialized container systems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Assemble their own docker engine by stripping out unnecessary components
- Swap out build systems and volume management functions
- Use Moby tooling to define components (OS, hypervisor, etc.), then pack them into a chosen artifact
- Assemble a sample tiny OS that can be booted straight from bare metal

Audience

- Developers
- DevOps
- System administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
openshiftOpenShift for Administrators21 hoursIn this instructor-led, live training, participants will learn how to install, configure, and manage OpenShift Platform Container.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, configure, manage, and troubleshoot OpenShift clusters
- Secure OpenShift Platform Container
- Monitor and gather metrics
- Manage storage
- Quickly deploy applications on-premise, in public cloud or on a hosted cloud.

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
rktrkt: Moving from Docker Containers to rkt Containers7 hoursrkt is an application container engine for production cloud-native environments. Unlike Docker, rkt executes in the classic Unix process model (there is no central daemon), in a self-contained, isolated environment. rkt implements an open, standard container format and can execute other container images, like those created with Docker. rkt is the default container engine for CoreOS.

This training introduces rkt's architecture and walks participants step-by-step through the deployment of rkt containers in a live lab environment.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
rancherosRancherOS: Just Enough OS to Run Docker7 hoursRancherOS is an open-source Linux distribution that runs the entire operating system (including system services such as udev and rsyslog) as Docker containers. RancherOS includes only the bare minimum software needed to run Docker. It runs Docker as PID1 and dynamically pulls everything else it needs through Docker. At about 22MB, RancherOS is easy to distribute, orchestrate and spin up in your data center.

This training introduces RancherOS's architecture, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of RancherOS in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the understanding and practice to use RancherOS to run containers at scale in development, test and production.

Audience

- DevOps engineers
- System administrators
- Software engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
kubernetesKubernetes from Basic to Advanced14 hoursDocker is an open-source platform for building, shipping and running applications inside containers. Kubernetes goes one step further by providing the tools needed to deploy and manage containerized applications at scale in a clustered environment.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to deploy a collection of sample servers inside containers, then automate, scale, and manage their containerized servers within a Kubernetes cluster. The training goes on to more advanced topics, walking participants through the process of securing, networking and monitoring a Kubernetes cluster.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up and run a Docker container
- Deploy containerized databases and servers
- Set up a Docker and Kubernetes cluster
- Use Kubernetes to deploy and manage different environments under the same cluster
- Secure, scale and monitor a Kubernetes cluster

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice.

Notes

- Different Docker images can be used as demos in this training (e.g., Nginx, MongoDB, Tomcat, etc.).
- To request specific images or any other customization for this training, please contact us to arrange.
rancherRancher: Manage Your Docker Containers14 hoursRancher is an open-source software platform that enables organizations to run containers in production. With Rancher, organizations no longer have to cobble together distinct open-source technologies to build a container services platform. Rancher includes modular infrastructure services such as resource management, networking between containers, service discovery, container load balancing, container health monitoring, and backup and recovery, all under one roof.

This course provides participants with an overview of Rancher and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a Rancher container management system.

Audience

- Software engineers
- System administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
dcosDC/OS: Turn 1000 Machines into a Single Logical Computer14 hoursThe Datacenter Operating System (DC/OS) is an open-source distributed operating system built upon the Apache Mesos project. Apache Mesos was built using the same principles as the Linux kernel, only at a different level of abstraction. The Mesos kernel runs on every machine and provides applications such as Hadoop, Spark, Kafka and Elasticsearch with API’s for resource management and scheduling across entire datacenter and cloud environments. Apache Mesos abstracts CPU, memory, storage, and other compute resources away from machines (physical or virtual), enabling fault-tolerant and elastic distributed systems to easily be built and run effectively.

DC/OS brings together Mesos and more than 30 applications into one coherent system, similar to how a Linux distribution packages the Linux kernel with applications to create a working operating system.

This course provides participants with an overview of Apache Mesos and DC/OS and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a complete Data Center Operating System.

Audience

- System administrators
- DevOps engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
dockerswarmDocker with Swarm21 hoursDocker is an open-source platform that automates the building, shipping and running of software applications inside containers. Multi-container Docker applications can be further defined using Compose. Swarm is a tool that controls a cluster of Docker hosts and exposes them as a single "virtual" host. By pooling together numerous Docker engines, Swarm allows IT operations teams to transparently scale up their software deployment to many hosts.

In this instructor-led, live training, participants start with an overview of software containerization concepts, and then carry out live exercises using Docker and Swarm to put into practice the concepts learned.

By the end of the course, participants will be able to:

- Deploy Docker hosts across multiple machines using Compose and Swarm.
- Manage a Swarm cluster in a live lab environment.
- Secure and troubleshoot Docker hosts within their Swarm cluster

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
dockcmContainer management with Docker21 hoursDocker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers.

With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers.

This course, during the two first days, teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images.

On the last day participants will learn about more advanced tools that supports Docker. It will be Docker Machine, Docker Compose and Docker Swarm.
dockkubeDocker (introducing Kubernetes)14 hoursThe objective of this practical course is to provide all the tools that address the practical aspects of Docker and Kubernetes, in order that the participants can count on the necessary skills for the proper management of the program.
dockkubernetes1Docker and Kubernetes21 hoursThis Docker and Kubernetes training course is designed to provide attendees with a comprehensive foundation of Docker and Kubernetes technologies. The entire core features of Kubernetes is covered including, Pods, Labels, Volumes, Replication Controllers, Services and more. The course takes attendees from installation to management and usage through a combination of lecture and hands-on lab exercises where they will gain experience configuring and managing Kubernetes objects. In addition, this course will give attendees a solid understanding of Kubernetes including advanced features and security to run safety a Kubernetes cluster in production.

This course is for people and teams that want to learn Kubernetes foundation and containers orchestration requirements to build services that are secure, robust, highly available, resilient and self-healing:

· Developers

· Operations

· DevOps

· QA Engineers

· IT Project Managers
dockeradm1Docker for Developers and System Administrators14 hoursDocker is a platform for developers and sysadmins to maintain distributed applications. It consists of a runtime to run containers and a service for sharing containers.

With docker the same app can run unchanged on laptops, dedicated servers and virtual servers.

This course teaches the basic usage of Docker, useful both for developers and system administrators. The course includes a lot of hands on exercises and the participants will practice in their own Docker environment and build their own Docker images during the 2 days.
dockercomposeDocker Compose14 hoursDocker Compose is a tool for creating and running multi-container Docker applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of Docker Compose as they step through the process of building and deploying sample environments.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamental features and uses of Docker Compose
- Define multi-container application environments using Docker Compose
- Transform an existing application into a fully Dockerized environment
- Containerize a sample legacy system using Docker Compose

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Docker Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Container management with Docker - Πάτρα (Patras) Wed, 2019-04-03 09:304500EUR / 5300EUR
Container management with Docker - Nicosia, Jacovides TowerWed, 2019-04-03 09:304500EUR / 5300EUR
Container management with Docker - Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-04-08 09:304500EUR / 5300EUR
Container management with Docker - Θεσσαλονίκη (Thessaloniki) Wed, 2019-04-24 09:304500EUR / 5300EUR
Container management with Docker - Πάτρα (Patras) Mon, 2019-05-27 09:304500EUR / 5300EUR
Weekend Docker courses, Evening Docker training, Docker boot camp, Docker instructor-led, Weekend Docker training, Evening Docker courses, Docker coaching, Docker instructor, Docker trainer, Docker training courses, Docker classes, Docker on-site, Docker private courses, Docker one on one training

Course Discounts

CourseVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Deep Learning for Finance (with R)Αθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-18 09:306300EUR / 7300EUR
Introduction to Embedded ComputersΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-02-25 09:303150EUR / 3750EUR
Neural computing – Data scienceΑθήνα (Athens), AcropolisMon, 2019-06-03 09:303150EUR / 3750EUR
Introduction to Ansible AutomationΘεσσαλονίκη (Thessaloniki) Mon, 2019-06-10 09:301350EUR / 1750EUR
Introduction to R with Time Series AnalysisΑθήνα (Athens), AcropolisWed, 2019-07-31 09:304725EUR / 5525EUR

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!