ELM Training Courses

ELM Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα ELM υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να δημιουργείτε εφαρμογές front-end από την αρχή με τον προγραμματισμό ELM. Η εκπαίδευση ELM είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

ELM Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
ELM είναι μια λειτουργική γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία web application UIs (User Interfaces). Το ELM παρέχει στους χρήστες την ικανότητα να δημιουργούν εφαρμογές front-end από το scratch. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή κατάρτιση (online ή on-site) απευθύνεται σε μηχανικούς λογισμικού που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ELM για την ανάπτυξη front-end. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργήστε μια εφαρμογή web με τη γλώσσα ELM. Χρησιμοποιήστε πακέτα ανοικτού κώδικα στο ELM. Εφαρμογή εργαλείων ELM για την αποσύνθεση και τη συλλογή του κώδικα ELM.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online ELM courses, Weekend ELM courses, Evening ELM training, ELM boot camp, ELM instructor-led, Weekend ELM training, Evening ELM courses, ELM coaching, ELM instructor, ELM trainer, ELM training courses, ELM classes, ELM on-site, ELM private courses, ELM one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions