Figma Training Courses

Figma Training Courses

Local instructor-led live Figma training courses in Ελλάδα.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Figma Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Figma είναι ένα UI (User Interface) και UX (User Experience) πρωτότυπο εργαλείο για το σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Figma για να σχεδιάσουν τη διεπαφή χρήστη μιας νέας ή υπάρχουσας εφαρμογής λογισμικού ή ιστοσελίδας. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Δημιουργία σύγχρονων σχεδίων UI στο Figma. Δημιουργήστε ένα λειτουργικό πρωτότυπο εφαρμογής με κλικ. Εφαρμόστε τις βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού. Επιταχύνει την ταχύτητα ολοκλήρωσης των έργων σχεδιασμού. Συνεργαστείτε με άλλους σχεδιαστές και προγραμματιστές χρησιμοποιώντας Figma.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online Figma courses, Weekend Figma courses, Evening Figma training, Figma boot camp, Figma instructor-led, Weekend Figma training, Evening Figma courses, Figma coaching, Figma instructor, Figma trainer, Figma training courses, Figma classes, Figma on-site, Figma private courses, Figma one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions