OSTree Training Courses

OSTree Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα OSTree, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών, επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής πρακτικής πρακτικής τον τρόπο συσκευασίας, ανάπτυξης, αναβάθμισης και ελέγχου εκδόσεων ολόκληρων συστημάτων Linux γρήγορα και σε κλίμακα χρησιμοποιώντας το OSTree. Η OSTree εκπαίδευση είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

OSTree Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να συσκευαστούν, να αναπτύξουν, να αναβαθμίσουν και να ελέγξουν την έκδοση ολόκληρων συστημάτων Linux γρήγορα και σε κλίμακα.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε το OSTree .
- Εκτελέστε δυαδικές εφαρμογές και αναβαθμίσεις λειτουργικών συστημάτων και δοχείων.
- Χρησιμοποιήστε το OSTree ως σύστημα ελέγχου έκδοσης για να διαχειριστείτε πολλαπλά δέντρα και bootloaders.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την OSTree , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://github.com/ostreedev/ostree

Upcoming OSTree Courses

Online OSTree courses, Weekend OSTree courses, Evening OSTree training, OSTree boot camp, OSTree instructor-led, Weekend OSTree training, Evening OSTree courses, OSTree coaching, OSTree instructor, OSTree trainer, OSTree training courses, OSTree classes, OSTree on-site, OSTree private courses, OSTree one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions