ProxySQL Training Courses

ProxySQL Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live Proxy SQL μαθήματα κατάρτισης αποδεικνύουν μέσω διαδραστικών hands-on πρακτική τις βασικές αρχές του Proxy SQL . Η εκπαίδευση Proxy SQL είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη στο Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

ProxySQL Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use a proxy approach to ensure high availability for MySQL based databases.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure ProxySQL.
- Enable thousands of concurrent database connections over multiple backend servers.
- Deploy multiple ProxySQL proxies spanning numerous database instances.
- Optimize the performance of a MySQL cluster, without altering the querying applications.

Upcoming ProxySQL Courses

Online ProxySQL courses, Weekend ProxySQL courses, Evening ProxySQL training, ProxySQL boot camp, ProxySQL instructor-led, Weekend ProxySQL training, Evening ProxySQL courses, ProxySQL coaching, ProxySQL instructor, ProxySQL trainer, ProxySQL training courses, ProxySQL classes, ProxySQL on-site, ProxySQL private courses, ProxySQL one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions