Networking Training Courses

Networking Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές Δραστηριότητες κατάρτισης δικτύων επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και hands-on πρακτική τα θεμελιώδη και προχωρημένα θέματα της δικτύωσης. Η εκπαίδευση στο δίκτυο είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Networking Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
The Certified Kubernetes Administrator (CKA) program was created by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Kubernetes is nowadys a leading platform used for containers orchestration.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training companyworldwide in field of containerization.

Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at System Administrators, Kubernetes User swho wish to confirm their knowledge by passing CKA exam.

On the other hand, training is focused also on gaining practical experience in Kubernetes Administration, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKA exam.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKA certification, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-administrator-cka/
14 hours
Overview
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα μάθουν:

- Τι είναι οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, Πλημμύρες, Sniffing, MIM;
- Πώς να σπάσει από το δίκτυο στο διακομιστή;
- Πώς να παρακολουθήσετε πακέτα στο δίκτυο (που εκτελούνται επίσης σε διακόπτες);
- Παρακολουθείτε οποιονδήποτε συνδυασμό του κόσμου;
- Πώς να παρακολουθήσετε το δίκτυο;
- Πώς να ρυθμίσετε ένα τείχος προστασίας;
- Πώς να χρησιμοποιήσετε κρυπτογραφημένες συνδέσεις;
- Πώς να δημιουργήσετε σήραγγες;
- Πώς να καταγράψετε τα πακέτα;
- Πώς να σαρώσετε τις θύρες;
- Πώς να μειώσετε τον αριθμό των περιττών υπηρεσιών στο διακομιστή;
14 hours
Overview
Το nmap είναι ένας σαρωτής θυρών που χρησιμοποιείται για δοκιμές διείσδυσης και δικτύου. Σαρωτές θυρών όπως το Nmap, ανακαλύπτουν ευάλωτες επικοινωνίες σε συστήματα δικτύου υπολογιστών.

Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε δοκιμαστές λογισμικού που επιθυμούν να προστατεύσουν το δίκτυο της εταιρείας τους με το nmap.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ρυθμίστε το απαραίτητο περιβάλλον δοκιμών για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το nmap.
- Σάρωση συστημάτων δικτύου για θέματα ευπάθειας ασφαλείας.
- Ανακαλύψτε ενεργούς και ευάλωτους οικοδεσπότες.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Το BeyondCorp είναι ένα πλαίσιο ασφαλείας ανοιχτού κώδικα Zero Trust το οποίο επιτρέπει στους υπαλλήλους να εργάζονται με ασφάλεια από οποιαδήποτε θέση χωρίς την ανάγκη για ένα παραδοσιακό VPN.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα σύστημα Zero Security καθώς εγκαθιστούν και αναπτύσσουν το BeyondCorop σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Αξιολογήστε το υπάρχον μοντέλο ασφάλειας του οργανισμού.
- Μεταβείτε τα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης από την περίμετρο σε επιμέρους συσκευές και χρήστες.
- Ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας μια ροή εργασιών πιστοποίησης και εξουσιοδότησης που βασίζεται στο χρήστη και στη συσκευή.
- Κατανοήστε, σχεδιάστε και εφαρμόστε ένα δίκτυο Zero Trust μέσα στην οργάνωσή τους.

Κοινό

- Μηχανικοί δικτύων
- Επαγγελματίες ασφάλειας Cyber
- Αρχιτέκτονες συστημάτων
- Διαχειριστές πληροφορικής

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
Η μηχανική μάθηση είναι κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου οι υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν χωρίς να έχουν προγραμματιστεί ρητά.

Η βαθιά μάθηση είναι ένας υποτομέας μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιεί μεθόδους που βασίζονται σε παραστάσεις και δομές δεδομένων μάθησης, όπως νευρωνικά δίκτυα.

Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου γνωστή για τη σαφή σύνταξη και την αναγνωσιμότητα του κώδικα.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εφαρμόσουν μοντέλα βαθιάς μάθησης για την τηλεπικοινωνία χρησιμοποιώντας Python καθώς περνούν μέσα από τη δημιουργία ενός μοντέλου βαθιάς μάθησης πιστωτικού κινδύνου.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τις θεμελιώδεις έννοιες της βαθιάς μάθησης.
- Μάθετε τις εφαρμογές και τις χρήσεις της βαθιάς μάθησης στην τηλεπικοινωνία.
- Χρησιμοποιήστε Python , Keras και TensorFlow να δημιουργήσει βαθιά μοντέλα μάθησης για τις τηλεπικοινωνίες.
- Κατασκευάστε το δικό σας μοντέλο πρόβλεψης για την απόκτηση γνώσεων από τους πελάτες με Python .

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
HAProxy είναι ένας γρήγορος και ελαφρύς εξισορροπητής φορτίου ανοιχτού κώδικα και διακομιστής μεσολάβησης.
28 hours
Overview
In this instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite), participants will learn how to use ONAP to automate networking services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem.
- Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions.
- Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services.
- Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach.
- Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices.
35 hours
Overview
η ασφάλεια του δικτύου

Wireless και τηλεπικοινωνιών αναφέρεται στις πρακτικές που διεξάγονται για τη διασφάλιση των συσκευών επικοινωνίας, του τερματικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού δρομολόγησης, των διακομιστών και των ασύρματων συσκευών και δικτύων από κακόβουλες επιθέσεις.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τεχνικά πρόσωπα που επιθυμούν να εφαρμόσουν τα καταλληλότερα εργαλεία και τεχνικές για να διασφαλίσουν τόσο τις τηλεπικοινωνίες όσο και τα ασύρματα δίκτυα.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
το

OpenStack είναι μια στοίβα λογισμικού ανοιχτής πηγής (υποδομή ως υπηρεσία). Είναι δημοφιλής μεταξύ των παρόχων τηλεπικοινωνιών που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τη στοίβα δικτύου τους μέσω της εικονικής διαμόρφωσης λειτουργιών δικτύου (NFV).

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και διευθυντές που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα cloud OpenStack για τη διαχείριση της τηλεπικοινωνιακής τους υποδομής.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Plan, αναπτύξτε και διαχειριστείτε το OpenStack ως ιδιωτικό σύννεφο.
- Κατανοήστε την αρχιτεκτονική και την εφαρμογή της στο OpenStack.
- Αντικαταστήστε φυσικούς δρομολογητές και διακομιστές με εικονικές μηχανές που εκτελούνται σε ένα ιδιωτικό σύννεφο.
- Μειώστε το κόστος υποδομής και συντήρησης μέσω της εικονικής διαμόρφωσης και του υπολογιστικού νέφους.
- επιταχύνετε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στους πελάτες.

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Project Calico είναι μια λύση δικτύωσης για δοχεία και εικονικές μηχανές. Δημιουργήθηκε αρχικά για το OpenStack για την απλούστευση της μετάδοσης δεδομένων σε όλο το δίκτυο. Σήμερα υποστηρίζει τα Kubernetes , OpenShift , Docker EE, OpenStack , γυμνά μεταλλικά και άλλα. Το Calico χρησιμοποιεί δρομολόγηση IP αντί για εναλλαγή, εικονικά δίκτυα, δίκτυα επικάλυψης και άλλες πολύπλοκες λύσεις για την αποτελεσματική και ασφαλή δικτύωση.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να Kubernetes clusters της Kubernetes χρησιμοποιώντας μια απλοποιημένη προσέγγιση βασισμένη στην δρομολόγηση IP.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε το Calico.
- Χρησιμοποιήστε το Calico για να δημιουργήσετε μια λύση δικτύωσης εμπορευματοκιβωτίων για συστάδες Kubernetes .
- Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο το Calico διαφέρει από τα παραδοσιακά δίκτυα επικάλυψης.
- Κατανοήστε τον τρόπο με τον οποίο ο Calico συνδυάζει πρωτόκολλα δρομολόγησης μέσω διαδικτύου με καταστήματα δεδομένων που βασίζονται σε συναίνεση.
- Χρησιμοποιήστε το Calico για να δημιουργήσετε μια ασφαλή πολιτική δικτύου για τα Kubernetes .

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Project Calico , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.projectcalico.org/
14 hours
Overview
Το Proxy SQL είναι ένας διακομιστής μεσολάβησης για το My SQL , το Percona Server και το MariaDB .

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προσέγγιση μεσολάβησης για να εξασφαλίσουν υψηλή διαθεσιμότητα για τις βάσεις δεδομένων My SQL .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης SQL
- Ενεργοποιήστε χιλιάδες ταυτόχρονες συνδέσεις βάσεων δεδομένων σε πολλούς διακομιστές υποστήριξης.
- Ανάπτυξη πολλαπλών proxy που εκτείνονται σε πολλές περιπτώσεις βάσεων δεδομένων.
- Βελτιστοποιήστε την απόδοση ενός συμπλέγματος My SQL , χωρίς να αλλάξετε τις εφαρμογές αναζήτησης.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Proxy SQL , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://proxysql.com/
21 hours
Overview
Το SD-WAN είναι μια προσέγγιση που καθορίζεται από το λογισμικό για τη διαχείριση ενός WAN (Wide Area Network).

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα Cisco SD-WAN για να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν ένα δίκτυο καθορισμένο από λογισμικό.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε ένα Cisco SD-WAN.
- Δημιουργήστε πολιτικές για τον έλεγχο της κυκλοφορίας δικτύου.
- Κατανοήστε και εφαρμόστε τη δρομολόγηση επικάλυψης.
- Απλοποιήστε τη διαχείριση του δικτύου που χρησιμοποιείται για δημόσιες εφαρμογές cloud.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Η ψηφιακή ταυτότητα αναφέρεται στις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα υπολογιστών για την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη. Ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή ταυτότητα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές υπογραφές, έλεγχο πρόσβασης και ανίχνευση απάτης.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών που επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας από άκρο σε άκρο.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε, αξιολογήστε και υιοθετήσετε διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης.
- Δημιουργήστε ένα ενιαίο σύστημα σύνδεσης που λειτουργεί σε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε ένα περιβάλλον τηλεπικοινωνιών.
- Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία ταυτότητας για να κατανοήσετε ξεκάθαρα τους πελάτες και τις ανάγκες τους.
- Εφαρμόστε ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας που λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες (φορητό, κινητό, κ.λπ.).

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Το Palo Alto Networks προσφέρει μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει προηγμένα τείχη προστασίας και επέκταση σύννεφων. Τα τείχη προστασίας Palo Alto αποτρέπουν την παρεμβολή κακόβουλου λογισμικού με μια αυτοματοποιημένη προσέγγιση που παρέχει συνεπή ασφάλεια.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να αποτρέψουν τη διείσδυση κακόβουλου λογισμικού με τα Palo Alto Networks.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη τείχους προστασίας.
- Εγκαταστήστε ένα τείχος προστασίας Palo Alto σε ένα διακομιστή σύννεφο.
- Διαχειριστείτε τη ροή πακέτων μέσω των τειχών προστασίας του Palo Alto.
- Ερμηνεύστε τις ταξινομήσεις και τους τύπους QoS.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to maintain, manage, and design computer networks with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Optimize and leverage Paramiko, Netmiko, Napalm, Telnet, and pyntc for network automation with Python.
- Master multi-threading and multiprocessing in network automation.
- Use GNS3 and Python for network programming.
14 hours
Overview
Το G Suite είναι μια σουίτα προϊόντων και λογισμικού Go ogle Cloud για λογισμικό cloud computing, συνεργασία και πολλά άλλα. Με το G Suite, οι διαχειριστές συστημάτων θα μπορούν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ένα εταιρικό προφίλ, να επιλέγουν υπηρεσίες, να ορίζουν προχωρημένες επιλογές ασφαλείας κ.λπ.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων που επιθυμούν να διαχειριστούν και να αναπτύξουν το G Suite για οργανισμούς.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εφαρμογή πρακτικών ασφαλείας Go ogle με 2SV και SSO.
- Παρακολουθήστε τη χρήση τομέα και υπηρεσιών μέσω αναφορών στην Κονσόλα διαχειριστή.
- Ρυθμίστε και διαμορφώστε μια κονσόλα διαχειριστή G Suite.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting such network issues.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Wireshark to troubleshoot the functionality of a network as well as the performance of differente networked applications. Participants will learn network troubleshooting principles and practice techniques for capturing and analyzing TCP/IP request and response traffic between different clients and the servers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Analyze network functionality and performance in various environments under different conditions
- Determine whether instances of different server applications are performing acceptably
- Identify the primary sources of network performance problems
- Identify and troubleshoot the most common causes of performance problems in TCP/IP communications

Audience

- Network engineers
- Network and computer technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to converge storage infrastructures with SAN and NAS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform configurations of SAN and NAS storage on a storage system.
- Connect to storage systems and devices from a client.
- Compare SAN and NAS solutions for centralized storage.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to use Linux for network engineering.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Linux services for networking.
- Replace switches with Linux switches.
- Use Linux commands to manage processes.
- Configure an SDN to automate network maintenance.
14 hours
Overview
The aim of this course is twofold - gain solid knowledge about OpenStack architecture and acquire profound troubleshooting skills. In the architecture part you will learn how to design the hardware for the public and private cloud, prepare high-availability control plane, choose proper size of the flavours, and safely overcommit cloud resources, among other things. Getting knowledge about the internals of Neutron (Networking Service) is another essential part in OpenStack architecture. Next the participant will be introduced into methods of troubleshooting issues in OpenStack clusters starting from general tips, through network troubleshooting up to caveats of main OpenStack services. Around 75% of the course comprises of hands-on workshops in the real OpenStack training environment.
28 hours
Overview
The course is a comprehensive training on OpenStack. It starts with the introduction to the system, then through hands-on workshops it gives practical knowledge on managing private clouds based on OpenStack, finally troubleshooting and advanced, architectural topics are present. The goal of this course is to familiarize with the OpenStack ecosystem as well as to give a strong background for further expansion and refinement of the OpenStack clouds. The course comprises all topics necessary to accomplish the Certificate OpenStack Administrator exam. 75% of the course is based on hands-on workshop in the real OpenStack training environment.
21 hours
Overview
The Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) program has been developed by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF), the host of Kubernetes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Developers who wish to confirm their skills in design, build, configure, and expose cloud native applications for Kubernetes.

On the other hand, training is also focused on gaining practical experience in Kubernetes application development, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKAD exam.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training company worldwide in field of containerization. Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKAD, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at anyone who wish to understand and implement a network and various types of servers under Linux.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how networking works under Linux.
- Set up a sample LAN.
- Understand the various protocols used on the internet and implement each one under Linux.
- Secure a networking and various types of servers, such as a webs server.
35 hours
Overview
The course is a comprehensive training on OpenStack, extended version of the OpenStack Bootcamp course includes extra excercises, troubleshooting and sample examination tasks. Extended content is highlited in bold in the course outline. It starts with the introduction to the system, then through hands-on workshops it gives practical knowledge on managing private clouds based on OpenStack, finally troubleshooting and advanced, architectural topics are present. The goal of this course is to familiarize with the OpenStack ecosystem as well as to give a strong background for further expansion and refinement of the OpenStack clouds. The course comprises all topics necessary to accomplish the Certificate OpenStack Administrator exam. 75% of the course is based on hands-on workshop in the real OpenStack training environment. After the course participants get all the materials and training environment for self-study and feature/troubleshooting excercises.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at security engineers and system administrators who wish to use FortiGate NGFW's advanced security-driven network systems to protect their organization from internal and external threats.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the preferred FortiGate NGFW software and hardware model.
- Operate and employ FortiGate NGFW to improve the efficiency of system administration tasks.
- Manage various forms of external and internal threats using FortiGate features.
- Integrate FortiGate security fabric with the entire IT infrastructure to provide quick automated protection.
- Ensure long-term protection from attacks with independent and continuous FortiGate threat intelligence.
- Troubleshoot the most common firewall system setup errors relevant to FortiGate NGFWs.
- Implement Fortinet security solutions in other enterprise applications.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at telecom engineers, developers, and IT personnel who wish to use ONAP and optimize telecommunication network functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Open Network Automation Platform and configure the necessary frameworks.
- Understand the components and concepts foundational to the ONAP environment.
- Build and automate physical and virtual telecommunication network functions.
- Manage and optimize the life cycles of systems and operations executed through ONAP.
- Leverage the features of ONAP and overcome the challenges to telecommunication applications.
28 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at system administrators, network engineers, and developers who wish to install, configure, and manage controllers, applications, and networking devices under an SDN.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a virtual network.
- Create applications.
- Use controllers to operate a software-defined network.
21 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at networking engineers and developers who wish to configure, execute and manage programmable networking resources using P4.

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamentals of the P4 language.
- Program network devices.
- Set up a server for traffic management.
- Compile and execute a P4 program to control plane applications.
- Manage network congestion using monitoring and debugging methods.
21 hours
Overview
Wireshark είναι ένας δωρεάν αναλυτής πακέτων ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου. Η ανάλυση πακέτων δικτύου είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την προβολή σε πραγματικό χρόνο των ακατέργαστων δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω διεπαφής δικτύου. Αυτό είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης παραμέτρων δικτύου και προβλημάτων εφαρμογής δικτύου.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση (onsite ή απομακρυσμένη), οι συμμετέχοντες θα μάθουν προηγμένες τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργικότητα και την απόδοση ενός δικτύου και των εφαρμογών του. Αυτό το μάθημα αποτελεί επέκταση του "Network Troubleshooting with Wireshark ", το οποίο επικεντρώνεται κυρίως σε κοινές εφαρμογές HTTP. Σε αυτή την εκπαίδευση, εξετάζουμε πρωτόκολλα και μέσα σύνδεσης όπως Wi-Fi, HTTPS, SMTP, επιχειρηματικές εφαρμογές και πολλά άλλα.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Απομονώστε και επιλύστε ζητήματα ασφάλειας δικτύου χρησιμοποιώντας το Wireshark CLI
- Αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογών που χρησιμοποιούν πρωτόκολλα πέρα από το HTTP, συμπεριλαμβανομένων των HTTPS, FTP, mail, DNS κ.λπ.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου σε επιχειρησιακές εφαρμογές, όπως βάσεις δεδομένων, RPC κ.λπ.
- Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης σε εφαρμογές πολυμέσων όπως VoIP και ροή
- Χρησιμοποιήστε τη δικανική εγκληματολογία για την ανίχνευση και την ανίχνευση ζητημάτων ασφάλειας

Κοινό

- Μηχανικοί δικτύων
- Τεχνικοί δικτύων και υπολογιστών

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
OpenVAS είναι ένα προηγμένο πλαίσιο ανοιχτού κώδικα, το οποίο αποτελείται από διάφορες υπηρεσίες και εργαλεία για τη σάρωση και τη διαχείριση του τρωτού δικτύου.

Σε αυτόν τον οδηγό, με ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το OpenVAS για σάρωση ευπάθειας δικτύου.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε το OpenVAS
- Μάθετε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα συστατικά του OpenVAS
- Διαμορφώστε και εφαρμόστε σαρώσεις ευπάθειας δικτύου με το OpenVAS
- Ελέγξτε και ερμηνεύστε τα αποτελέσματα σάρωσης OpenVAS

Κοινό

- Μηχανικοί δικτύων
- Διαχειριστές δικτύου

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.

Upcoming Networking Courses

Online Networking courses, Weekend Networking courses, Evening Networking training, Networking boot camp, Networking instructor-led, Weekend Networking training, Evening Networking courses, Networking coaching, Networking instructor, Networking trainer, Networking training courses, Networking classes, Networking on-site, Networking private courses, Networking one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions