Networking Training Courses

Networking Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές Δραστηριότητες κατάρτισης δικτύων επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και hands-on πρακτική τα θεμελιώδη και προχωρημένα θέματα της δικτύωσης. Η εκπαίδευση στο δίκτυο είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Networking Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
35 hours
Overview
A 5 day practical networking course designed to familiarise students with Cisco IOS (version 12). The course details the key commands used to configure and secure Cisco routers and switches, and covers the CCNA syllabus - including wired and wireless LAN access.

Students will inter-connect networks by implementing static routes, distance-vector and link-state based dynamic routing protocols.

The devices will be configured to route traffic across LAN/VLAN//WAN boundaries, by encapsulating datagrams across serial data links using various WAN protocols, such as HDLC, Frame Relay, ISDN and PPP (with CHAP authentication). VLAN encapsulation/tagging will be via IEEE802.1Q/P.

Standard and Extended Access Control Lists will be configured and applied to router interfaces to filter traffic based on IP address and/or traffic type.

Students will configure static and dynamic NAT to route between private and public networks and cover the theory of Virtual Private Networks (VPN's)

Students will copy router configurations and IOS images to/from a TFTP Server. Privileged commands will be used to debug TCP/IP protocols to ensure proper operation of the routers. Students will also perform password recovery operations.

The course is primarily aimed at IP v4 but does give an overview of IP v6 addressing and covers migration from an IP v4 to an IP v6 network. Other protocols and technologies (VPN's / Wireless) may be demonstrated if time permits.

Course can be customised to precise requirements of customer.

Audience:

This course is suitable for anyone looking for a basic understanding of internetworking with Cisco devices and covers the CCNA syllabus.

Course is approximately 50% practical
28 hours
Overview
This 4 day course involves a mixture of expository based (utilising protocol analyser traces where appropriate) and practical experiments to test and verify the operation of TCP/IP networks. The major aspects of the TCP/IP protocol stack are covered, including subnetting, supernetting and running dynamic routing protocols. TCP and UDP will be compared and contrasted, covering the end-to-end reliability and congestion avoidance capabilities of the TCP/IP stack. Some application layer protocols (HTTP, TLS, DNS, DHCP etc) will be investigated during the course. Network security in the form of TLS will be covered both from a theoretical and practical standpoint. The practical exercises are designed to augment the theory and enhance both the understanding of the underlying protocols and also the problem solving abilities of the delegates.

Audience:

Suitable for anyone looking for an understanding of TCP/IP.

Course is approximately 50% practical.
14 hours
Overview
OpenVAS is an advanced open source framework which consists of several services and tools for network vulnerability scanning and management.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use OpenVAS for network vulnerability scanning.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure OpenVAS
- Learn the fundamental features and components of OpenVAS
- Configure and implement network vulnerability scans with OpenVAS
- Review and interpret OpenVAS scan results

Audience

- Network engineers
- Network administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
το

ProxySQL είναι ένας διακομιστής μεσολάβησης για την MySQL, τον διακομιστή Περκοσίου και τη Μαριανά.

αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια προσέγγιση μεσολάβησης για να εξασφαλίσουν υψηλή διαθεσιμότητα για τις βάσεις δεδομένων MySQL που βασίζονται.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων ProxySQL.
- Ενεργοποίηση χιλιάδων ταυτόχρονων συνδέσεων βάσεων δεδομένων σε πολλούς διακομιστές παρασκηνίου.
- ανάπτυξη πολλών διακομιστών μεσολάβησης που εκτείνονται σε πολλές παρουσίες βάσεων δεδομένων.
- Βελτιστοποιήστε την απόδοση ενός συμπλέγματος MySQL, χωρίς να τροποποιήσετε τις εφαρμογές ερωτημάτων.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ProxySQL, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://proxysql.com/
14 hours
Overview
Samba is an Open Source / Free Software suite that provides file and print services to all manner of SMB/CIFS clients, including Linux and the numerous versions of Microsoft Windows operating systems.

Audience

This course is suitable for developers and engineers who work with preexisting Samba instances, or who intend to integrate Samba into their work flow.

No two courses are delivered the same. Each course is tailored to your specific requirements.
7 hours
Overview
Shadowsocks is an open-source, secure socks5 proxy.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure an internet connection through a Shadowsocks proxy.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Shadowsocks on any of a number of supported platforms, including Windows, Linux, Mac, Android, iOS, and OpenWrt.
- Deploy Shadosocks with package manager systems, such as pip, aur, freshports and others.
- Run Shadowsocks on mobile devices and wireless networks.
- Understand how Shadowsocks encrypts messages and ensures integrity and authenticity.
- Optimize a Shadowsocks server

Audience

- Network engineers
- System Administrators
- Computer technicians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
The 3 day practical course covers the messages and call flows of the Session Initiation Protocol (SIP) and its use in voice networks. This course is a mixture of theory and practice (utilising protocol analyser traces where appropriate for explanation and troubleshooting) with practical VoIP configured using IP telephones, softphones, voice capable Cisco routers and SIP IP PBX,s (e.g. Trixbox).

Audience:

Network Planners, Designers, and Engineers requiring an understanding of SIP.

The course is around 40% practical.
21 hours
Overview
The course consists of two complementary parts – a theoretical and a practical one. The first is a one day introduction covering motivation, philosophy, fundamentals and rules of operation of the SIP protocol and ways it is used to implement telecom services with focus on IP telephony and VoIP. The second two-day part enables participants to learn practical aspects of service operation within a framework of hand-on laboratory exercises giving detailed insight into configuration of components of SIP telephony architecture, SIP signalling at both message sequence chart and internal message structure levels, and assists in understanding of typical problems and troubleshooting including security and telecom fraud aspects. The trainers will share their experience in launching, operation and management of SIP telephony covering also virtualization and cloud based solutions. Practical part is presented using both SIP hardphones and softphones and IP telephony servers (Asterisk and Freeswitch). Participants can take advantage of the fact trainers have got rich technical and business experience in IP telephony and submit their own problems and questions. They will be included in the agenda at wrap-up as a supplement to the training to meet current urgent needs of clients. Training is addressed to participants with basic knowledge and experience in telecom services – specifically in VoIP and IP networking.
14 hours
Overview
Tinc VPN is an open source peer-to-peer virtual private network (VPN) daemon that is compatible with most operating systems. Tinc VPN makes use of tunneling and encryption to build a secure private network between hosts.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of working with Tinc VPN.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install, configure, run, test, and troubleshoot Tinc VPN on any operating system
- Deploy a Tinc Mesh VPN
- Use Tinc VPN for Centralized Cloud Interconnection

Audience

- Developers
- Network engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
This course is a continuation of the "Basic Network Troubleshooting Using Wireshark" course, and comes to provide the participants with advanced capabilities for network troubleshooting. The course provides an in-depth knowledge of network behaviour and problems, along with the capabilities to isolate and solve security and advanced applications problems. The course is based on theory, class exercise and labs.
7 hours
Overview
Varnish is a reverse proxy for content-heavy dynamic web sites. Unlike Squid, which was originally a client-side cache, or Apache and nginx, which are web servers, Varnish was designed as an HTTP accelerator. Varnish is focused exclusively on HTTP, unlike other proxy servers that support FTP, SMTP and other network protocols. Varnish is used by Wikipedia, The New York Times, Facebook and Twitter, among other high-profile websites.

In this course, participants will learn about Varnish's features and caching approach while practicing in the setup and configuration of a Varnish proxy on Linux. The course starts with a refresher on key networking principles, then digs into setup and configuration topics and moves steadily towards complex implementations. By the end of the training participants will understand when and where it makes sense to deploy Varnish and will have the necessary practice to deploy their own Varnish proxy solutions.

Audience

- Network technicians
- Network designers
- System administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice and implementation, occasional quizing to measure progress
35 hours
Overview
VoIP (Voice over Internet Protocol) is a technology that makes it possible for users to make voice calls over an Internet connection instead of through a regular phone line.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a VoIP system using Cisco CallManager Express.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand fundamental VoIP concepts
- Learn how to use VoIP equipment
- Configure CISCO routers for VoIP
- Implement VoIP and CallManager Express into their network
- Configure CME features for SIP, SCCP, and soft phones
- Work with advanced configuration settings and features of CME

Audience

- Managers
- System administrators
- Software and support system developers
- Technicians
- Network engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
The 3 day practical course covers the fundamentals of the various voice protocols used to carry voice (and video) over a packet switched network. This course is a mixture of theory and practice (utilising Wireshark where appropriate for explanation and troubleshooting) with practical VoIP configured using IP telephones, softphones and voice capable Cisco routers. This is primarily a 'generic' VoIP course – but uses Cisco equipment to provide an IP backbone and voice gateways. We can also provide Cisco specific voice training courses. The course also covers call setup between circuit switched and packet switched networks.

The course is approximately 40% practical.
21 hours
Overview
Web και κινητό εγκληματολογία αναφέρεται στην ανάκτηση των αποδεικτικών στοιχείων από το διαδίκτυο ή μια κινητή συσκευή υπό έρευνα.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τεχνικά πρόσωπα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές σήμανσης για τον εντοπισμό, την εξαγωγή, την αποκωδικοποίηση, την ανάλυση, την ερμηνεία και την αναφορά αποδεικτικών στοιχείων που ανακτώνται από έναν ιστότοπο ή μια κινητή συσκευή.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- κατανοήσουν και να εφαρμόσουν διαφορετικές εγκληματολογικές τεχνικές απόκτησης για να επιθεωρήσει τα δεδομένα ιστού και κινητής τηλεφωνίας.
- Επιλέξτε τα πιο αποτελεσματικά εγκληματολογικά εργαλεία για τα δεδομένα ιστού και κινητής τηλεφωνίας.
- καταλάβετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να αποκωδικοποιήσει διαφορετικούς τύπους δομών δεδομένων σε διακομιστές Web, βάσεις δεδομένων και κινητά τηλέφωνα για ανάλυση.
- μεθοδικά απόσπασμα, ανακατασκευάσετε και Επιθεωρήστε τα δεδομένα ως πιθανά στοιχεία του κυβερνοεγκλήματος.
- κατανοούν τις νομικές επιπτώσεις της γύρω ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
35 hours
Overview
η ασφάλεια του δικτύου

Wireless και τηλεπικοινωνιών αναφέρεται στις πρακτικές που διεξάγονται για τη διασφάλιση των συσκευών επικοινωνίας, του τερματικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού δρομολόγησης, των διακομιστών και των ασύρματων συσκευών και δικτύων από κακόβουλες επιθέσεις.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τεχνικά πρόσωπα που επιθυμούν να εφαρμόσουν τα καταλληλότερα εργαλεία και τεχνικές για να διασφαλίσουν τόσο τις τηλεπικοινωνίες όσο και τα ασύρματα δίκτυα.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting such network issues.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Wireshark to troubleshoot the functionality of a network as well as the performance of differente networked applications. Participants will learn network troubleshooting principles and practice techniques for capturing and analyzing TCP/IP request and response traffic between different clients and the servers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Analyze network functionality and performance in various environments under different conditions
- Determine whether instances of different server applications are performing acceptably
- Identify the primary sources of network performance problems
- Identify and troubleshoot the most common causes of performance problems in TCP/IP communications

Audience

- Network engineers
- Network and computer technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
ONAP (Open Networking Automation Platform) is an open source platform for orchestrating and automating physical and virtual network elements. ONAP originated from OpenECOMP and Open-Orchestrator (Open-O) and is managed by The Linux Foundation.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use ONAP to automate networking services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem
- Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions
- Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services
- Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach
- Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices

Audience

- IT engineers
- Network engineers
- Developers

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of ONAP
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about ONAP, please visit: https://www.onap.org/
21 hours
Overview
The purpose of the course is to provide the participant with basic knowledge of the Wireshark protocol analyzer. The course focuses on deep understanding of the tool, as the basics for using it for network troubleshooting. The course starts with packet capturing, capture and display filters, statistical features and the basics of the expert system. By the end of the course the participant will be able to perform basic troubleshooting in small to medium size networks. The course is based on theory, class exercise and labs.
35 hours
Overview
η άφιξη του κινητού ασύρματου δικτύου 5G έφερε μαζί του νέες προκλήσεις ασφαλείας.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν πολιτικές και τεχνολογίες ασφαλείας για την εξασφάλιση ασύρματων δικτύων 5G.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- κατανοήσουν την αρχιτεκτονική 5G και τις προκλήσεις που θέτει στη δοκιμή.
- Select και χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τα εργαλεία και τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για την ανάπτυξη 5G και τον έλεγχο.
- εφαρμογή 5G πρακτικές δοκιμών για την αποτροπή αποτυχιών σε οποιοδήποτε από τα διάφορα στοιχεία ενός δικτύου 5G.
- πρόβλεψη προβλημάτων και βελτιστοποίηση της απόδοσης του 5G.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
το

DNS (σύστημα ονομάτων τομέα) είναι το "τηλεφωνικό βιβλίο" του Internet, παρέχοντας έναν κατάλογο με τα ονόματα των υπολογιστών και τις διευθύνσεις IP τους. Η σύνδεση είναι η πιο συνηθισμένη εφαρμογή Linux του DNS. Όταν ανοίγετε μια τοποθεσία Web ή στέλνετε και λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένας διακομιστής DNS αντιμετωπίζει κάπου ήσυχα το μήνυμά σας στον προβλεπόμενο παραλήπτη.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του DNS, ενώ πραγματοποιούν ασκήσεις στη ρύθμιση και τη διαμόρφωση ενός διακομιστή DNS με σύνδεση στο Linux. Το μάθημα ξεκινά με μια ανανέωση στις βασικές αρχές δικτύωσης, και στη συνέχεια σκάβει σε πρακτική εξάσκηση με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση. Σταθερά, η συζήτηση και οι πρακτικές κινούνται προς πιο σύνθετα θέματα, όπως η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα, ο εντοπισμός σφαλμάτων και η αντιμετώπιση προβλημάτων.

μορφή του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική και εφαρμογή, περιστασιακή για τη μέτρηση της προόδου
14 hours
Overview
BeyondCorp is an open source Zero Trust security framework that allows employees to work securely from any location without the need for a traditional VPN.

In this instructor-led, live training, participants will learn hands-on how to set up a Zero Security system as they set up and deploy BeyondCorop in a live-lab environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Assess their organization's existing security model.
- Shift access controls from the perimeter to individual devices and users.
- Deploy applications using a user and device-centric authentication and authorization workflow.
- Understand, plan and implement a Zero Trust network within their organization.

Audience

- Network engineers
- Cyber security professionals
- System architects
- IT managers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
το

Project Κάλικο είναι μια λύση δικτύωσης για δοχεία, εικονικές μηχανές και εγγενείς φόρτους εργασίας που βασίζονται σε κεντρικούς υπολογιστές. Υποστηρίζει Kubernetes, OpenShift, Docker EE, Openshift, και γυμνά μεταλλικά υπηρεσίες.

αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να δικτυώσεις συμπλέγματα Kubernetes χρησιμοποιώντας μια απλοποιημένη προσέγγιση με βάση τη δρομολόγηση IP.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων Κάλικο.
- Χρησιμοποιήστε τον κάλο για να δημιουργήσετε μια λύση δικτύωσης εμπορευματοκιβωτίων για συμπλέγματα Kubernetes.
- καταλάβετε πώς ο Κάλικο διαφέρει από τα παραδοσιακά δίκτυα επικάλυψης.
- καταλάβετε πώς ο Κάλικο συνδυάζει πρωτόκολλα δρομολόγησης Internet με δεδομένα που βασίζονται σε συγκλίνουσες αποθήκες δεδομένων.
- Χρησιμοποιήστε το κάλο για να παρέχετε μια ασφαλή πολιτική δικτύου για το Kubernetes.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο Κάλικο, παρακαλούμε επισκεφθείτε: https://www.projectcalico.org/
28 hours
Overview
A 4 day instructor-led practical course designed to familiarise delegates with the Cisco ASA Firewall CLI and ASDM. The course details the key commands used to configure and secure networks using the ASA Firewall with v8 of the operating system and version 6 of the ASDM.

Delegates will configure the ASA using the console port, TFTP server, telnet and SSH using local and RADIUS authentication. The device will be configured to utilise Syslog and SNMP.

ASA Firewalls will also be configured to use Access-Lists, Network Address Translation and VPN's utilising IPSec protocols. The course will cover the theory of Public/Private Keys, shared secret keys and their use in forming Site to site VPN's between ASA Firewalls using IKE and IPSec. Students will configure the units to create site to site VPN's, remote access VPN's using the Cisco Secure VPN Client and Web VPN's. The course will cover the theory of failover and delegates will configure Active/Standby failover on the ASA.

Privileged commands and protocol analyser traces will be used, where necessary, to debug protocols and ensure proper operation of the ASA Firewall. Students will also perform password recovery operations.

This course will involve interfacing the ASA with other network equipment, such as routers and switches, as would be expected in a network environment.

Audience:

Course is suitable for anyone involved in ASA firewall configuration and network security

Course is approximately 50% practical
21 hours
Overview
Η SD-WAN είναι μια προσέγγιση οριζόμενη από το λογισμικό για τη διαχείριση ενός WAN (δίκτυο ευρείας περιοχής).

Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα Cisco SD-WAN για τη ρύθμιση και τη λειτουργία ενός δικτύου που ορίζεται από το λογισμικό.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός Cisco SD-WAN.
- Δημιουργήστε πολιτικές για τον έλεγχο της κυκλοφορίας δικτύου.
- Κατανόηση και υλοποίηση δρομολόγησης επικάλυψης.
- Απλοποιήστε τη διαχείριση του δικτύου που χρησιμοποιείται για δημόσιες εφαρμογές cloud.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Since all applications today heavily rely on communication and networks, there is no application security without network security.

This course focuses on network security with a software security viewpoint, and discusses common network attacks and defenses on different OSI layers, with an emphasis on application layer issues, tackling topics like session management or denial of service.

As cryptography is a critical aspect of network security, the most important cryptographic algorithms in symmetric cryptography, hashing, asymmetric cryptography, and key agreement are also discussed. Instead of presenting an in-depth mathematical and theoretical background, these elements are discussed from a merely practical, engineering perspective, showing typical use-case examples and practical considerations related to the use of crypto, such as public key infrastructures. Security protocols in many areas of secure communication are introduced, with an in-depth discussion on the most widely-used protocol families such as IPSEC and SSL/TLS.

Finally, typical crypto vulnerabilities are discussed – both related to certain crypto algorithms and cryptographic protocols, such as BEAST, CRIME, TIME, BREACH, FREAK, Logjam, Padding oracle, Lucky Thirteen, POODLE and similar, as well as the RSA timing attack. In each case, the practical considerations and potential consequences are described for each problem, again, without going into deep mathematical details.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn about network attacks and defenses at different OSI layers
- Have a practical understanding of cryptography
- Understand essential security protocols
- Understand some recent attacks against cryptosystems
- Get information about some recent related vulnerabilities
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers, Professionals
21 hours
Overview
The Data Communications Course presents the basic theory of operation os data communications networks, starting from the OSI-RM, LANs, WANs, TCP/IP and basic network security and network applications. The course provides the student with general knowledge of the architecture, hardware components, software configuration, and structure of data communications networks.
14 hours
Overview
HAProxy is a fast and lightweight open source load balancer and proxy server.
35 hours
Overview
Audience:

System Administrators and Network Administrators as well as anyone who is interested in defensive network security technologies.
14 hours
Overview
This 2 day course investigates the theory and technology associated with IPSec VPN’s.VPN’s are setup using Cisco IOS Routers and ASA Firewalls using the web interface. The workings of the protocols are examined using debug commands and protocol analyser traces of relevant negotiations.

Audience:

Suitable for network planners, engineers or anyone interested in IPSec VPNs

Course is approximately 40% practical
14 hours
Overview
A 2 day theoretical course (with some practical demonstrations) covering the fundamentals of Internet Protocol v6 – including addressing, protocol formats, ICMP v6, discovery processes and IP v6 routing.

Audience:

Network Planners, Designers, and Engineers requiring an understanding of IP v6. Those requiring a comprehensive overview of IP v6 and the migration process from an IP v4 environment.

Upcoming Networking Courses

Weekend Networking courses, Evening Networking training, Networking boot camp, Networking instructor-led, Weekend Networking training, Evening Networking courses, Networking coaching, Networking instructor, Networking trainer, Networking training courses, Networking classes, Networking on-site, Networking private courses, Networking one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!