Networking Training Courses

Networking Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές Δραστηριότητες κατάρτισης δικτύων επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και hands-on πρακτική τα θεμελιώδη και προχωρημένα θέματα της δικτύωσης. Η εκπαίδευση στο δίκτυο είναι διαθέσιμη ως "επιτόπου ζωντανή εκπαίδευση" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης.

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Networking Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
The Certified Kubernetes Administrator (CKA) program was created by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Kubernetes is nowadys a leading platform used for containers orchestration.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training companyworldwide in field of containerization.

Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at System Administrators, Kubernetes User swho wish to confirm their knowledge by passing CKA exam.

On the other hand, training is focused also on gaining practical experience in Kubernetes Administration, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKA exam.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKA certification, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-administrator-cka/
21 hours
Overview
The Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) program has been developed by The Linux Foundation and the Cloud Native Computing Foundation (CNCF), the host of Kubernetes.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at Developers who wish to confirm their skills in design, build, configure, and expose cloud native applications for Kubernetes.

On the other hand, training is also focused on gaining practical experience in Kubernetes application development, so we recommend taking part in it, even if you don't intend to take CKAD exam.

NobleProg have been delivering Docker & Kubernetes training from 2015. With more than 360 successfully completed training projects, we became one of the best known training company worldwide in field of containerization. Since 2019 we are also helping our customers to confirm their performance in k8s environment by preparing them and encouraging to pass CKA and CKAD exams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about CKAD, please visit: https://training.linuxfoundation.org/certification/certified-kubernetes-application-developer-ckad/
35 hours
Overview
A 5 day practical networking course designed to familiarise students with Cisco IOS (version 12). The course details the key commands used to configure and secure Cisco routers and switches, and covers the CCNA syllabus - including wired and wireless LAN access.

Students will inter-connect networks by implementing static routes, distance-vector and link-state based dynamic routing protocols.

The devices will be configured to route traffic across LAN/VLAN//WAN boundaries, by encapsulating datagrams across serial data links using various WAN protocols, such as HDLC, Frame Relay, ISDN and PPP (with CHAP authentication). VLAN encapsulation/tagging will be via IEEE802.1Q/P.

Standard and Extended Access Control Lists will be configured and applied to router interfaces to filter traffic based on IP address and/or traffic type.

Students will configure static and dynamic NAT to route between private and public networks and cover the theory of Virtual Private Networks (VPN's)

Students will copy router configurations and IOS images to/from a TFTP Server. Privileged commands will be used to debug TCP/IP protocols to ensure proper operation of the routers. Students will also perform password recovery operations.

The course is primarily aimed at IP v4 but does give an overview of IP v6 addressing and covers migration from an IP v4 to an IP v6 network. Other protocols and technologies (VPN's / Wireless) may be demonstrated if time permits.

Course can be customised to precise requirements of customer.

Audience:

This course is suitable for anyone looking for a basic understanding of internetworking with Cisco devices and covers the CCNA syllabus.

Course is approximately 50% practical
14 hours
Overview
Samba είναι μια σουίτα ανοικτού κώδικα / ελεύθερου λογισμικού που παρέχει υπηρεσίες αρχείων και εκτύπωσης σε όλους τους πελάτες SMB / CIFS, συμπεριλαμβανομένου του Linux και των πολυάριθμων εκδόσεων των λειτουργικών συστημάτων Microsoft Windows.

Κοινό

Αυτό το μάθημα είναι κατάλληλο για προγραμματιστές και μηχανικούς που εργάζονται με προϋπάρχουσες περιπτώσεις Samba ή που σκοπεύουν να ενσωματώσουν τη Samba στη ροή εργασίας τους.

Δεν παραδίδονται τα ίδια δύο μαθήματα. Κάθε μάθημα είναι προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
21 hours
Overview
Αυτό το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος "Basic Network Troubleshooting Using Wireshark " και παρέχει στους συμμετέχοντες προηγμένες δυνατότητες αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου. Το μάθημα παρέχει μια βαθιά γνώση της συμπεριφοράς και των προβλημάτων του δικτύου, μαζί με τις δυνατότητες απομόνωσης και επίλυσης προβλημάτων ασφάλειας και προηγμένων εφαρμογών. Το μάθημα βασίζεται στη θεωρία, την άσκηση τάξης και τα εργαστήρια.
21 hours
Overview
Networking Fundamentals refers to the foundational concepts needed to understand networking, as well as the practical skills to implement networking in a lab environment. Linux will be used in this course as it offers the necessary tools and features for setting up the various aspects of a network.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at anyone who wish to understand and implement a network and various types of servers under Linux.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how networking works under Linux.
- Set up a sample LAN.
- Understand the various protocols used on the internet and implement each one under Linux.
- Secure a network and various types of servers, such as a webs server.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
Το nmap είναι ένας σαρωτής θυρών που χρησιμοποιείται για δοκιμές διείσδυσης και δικτύου. Σαρωτές θυρών όπως το Nmap, ανακαλύπτουν ευάλωτες επικοινωνίες σε συστήματα δικτύου υπολογιστών.

Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε δοκιμαστές λογισμικού που επιθυμούν να προστατεύσουν το δίκτυο της εταιρείας τους με το nmap.

Μέχρι το τέλος αυτής της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Ρυθμίστε το απαραίτητο περιβάλλον δοκιμών για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το nmap.
- Σάρωση συστημάτων δικτύου για θέματα ευπάθειας ασφαλείας.
- Ανακαλύψτε ενεργούς και ευάλωτους οικοδεσπότες.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανών εργαστηρίων.

Επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
28 hours
Overview
ONAP (Open Networking Automation Platform) is an open source platform for orchestrating and automating physical and virtual network elements. ONAP originated from OpenECOMP and Open-Orchestrator (Open-O) and is managed by The Linux Foundation.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use ONAP to automate networking services.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand, install and configure the various components in the ONAP ecosystem
- Carry out real-time, policy-driven orchestration and automation of physical and virtual network functions
- Design, create, orchestrate, and monitor VNFs, SDNs and other network services
- Efficiently manage the entire networking lifecycle using a software-driven approach
- Develop, deploy, and scale a network using the latest open source technologies and practices

Audience

- IT engineers
- Network engineers
- Developers

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of ONAP
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about ONAP, please visit: https://www.onap.org/
21 hours
Overview
Open Network Automation Platform (ONAP) is an open-source software solution that automates network components for various big data services. ONAP is comprised of subsystems, such as design and run-time frameworks, that open virtualization opportunities for telecommunication industries. With ONAP's features, users can efficiently accomplish varying technology maturity levels while implementing system enhancements.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at telecom engineers, developers, and IT personnel who wish to use ONAP and optimize telecommunication network functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Open Network Automation Platform and configure the necessary frameworks.
- Understand the components and concepts foundational to the ONAP environment.
- Build and automate physical and virtual telecommunication network functions.
- Manage and optimize the life cycles of systems and operations executed through ONAP.
- Leverage the features of ONAP and overcome the challenges to telecommunication applications.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 hours
Overview
το

OpenStack είναι μια στοίβα λογισμικού ανοιχτής πηγής (υποδομή ως υπηρεσία). Είναι δημοφιλής μεταξύ των παρόχων τηλεπικοινωνιών που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τη στοίβα δικτύου τους μέσω της εικονικής διαμόρφωσης λειτουργιών δικτύου (NFV).

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες και διευθυντές που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα cloud OpenStack για τη διαχείριση της τηλεπικοινωνιακής τους υποδομής.

μέχρι το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

- Plan, αναπτύξτε και διαχειριστείτε το OpenStack ως ιδιωτικό σύννεφο.
- Κατανοήστε την αρχιτεκτονική και την εφαρμογή της στο OpenStack.
- Αντικαταστήστε φυσικούς δρομολογητές και διακομιστές με εικονικές μηχανές που εκτελούνται σε ένα ιδιωτικό σύννεφο.
- Μειώστε το κόστος υποδομής και συντήρησης μέσω της εικονικής διαμόρφωσης και του υπολογιστικού νέφους.
- επιταχύνετε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στους πελάτες.

Format του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
OpenVAS είναι ένα προηγμένο πλαίσιο ανοιχτού κώδικα, το οποίο αποτελείται από διάφορες υπηρεσίες και εργαλεία για τη σάρωση και τη διαχείριση του τρωτού δικτύου.

Σε αυτόν τον οδηγό, με ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το OpenVAS για σάρωση ευπάθειας δικτύου.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε και διαμορφώστε το OpenVAS
- Μάθετε τα βασικά χαρακτηριστικά και τα συστατικά του OpenVAS
- Διαμορφώστε και εφαρμόστε σαρώσεις ευπάθειας δικτύου με το OpenVAS
- Ελέγξτε και ερμηνεύστε τα αποτελέσματα σάρωσης OpenVAS

Κοινό

- Μηχανικοί δικτύων
- Διαχειριστές δικτύου

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Εισαγωγή:

Το OSS / BSS βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών. Δεδομένης της αύξησης των Big Data τον τελευταίο καιρό,
περιοχή του OSS / BSS έχει υποστεί αποδιοργανωτικές αλλαγές ειδικά με την εικονικοποίηση του OSS / BSS και δόθηκε
το γεγονός ότι πολλές από τις νέες υπηρεσίες OTT (πάνω από την κορυφή) είναι οι νεοϊδρυόμενες υπηρεσίες με βάση το διαδίκτυο / κινητά
που δεν ταιριάζουν στο παλαιό OSS. Σε αυτήν την τρέχουσα πορεία, η οποία αποτελείται από 4 ημέρες, δαπανώνται οι πρώτες 3 μέρες
εκτενώς για να αναπτύξει το υπόβαθρο στο παλαιό OSS / BSS, ενώ οι τελευταίες 5 ενότητες, είναι αφιερωμένες στην εξήγηση
αναδυόμενη εφαρμογή ανάλυσης Big Data σε στρώμα OSS / BSS

Στοχευμένο κοινό:

- Τηλεπικοινωνίες / Κινητή Λειτουργία Άνθρωποι
- Επαγγελματίες Πωλήσεων Τηλεπικοινωνιών
- Πωλητές / εργολάβοι επιχείρησης τηλεπικοινωνιών
- CXO, VP, διευθυντές επιπέδου διευθυντών της TELECOM

Συνολικά 12 ενότητες, 2 ώρες το καθένα, 3 ημέρες, 4 μονάδες (4x2 = 8 ώρες) την ημέρα
21 hours
Overview
Το Palo Alto Networks προσφέρει μια πλατφόρμα που περιλαμβάνει προηγμένα τείχη προστασίας και επέκταση σύννεφων. Τα τείχη προστασίας Palo Alto αποτρέπουν την παρεμβολή κακόβουλου λογισμικού με μια αυτοματοποιημένη προσέγγιση που παρέχει συνεπή ασφάλεια.

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε προγραμματιστές που επιθυμούν να αποτρέψουν τη διείσδυση κακόβουλου λογισμικού με τα Palo Alto Networks.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Δημιουργήστε το απαραίτητο περιβάλλον ανάπτυξης για να ξεκινήσετε την ανάπτυξη τείχους προστασίας.
- Εγκαταστήστε ένα τείχος προστασίας Palo Alto σε ένα διακομιστή σύννεφο.
- Διαχειριστείτε τη ροή πακέτων μέσω των τειχών προστασίας του Palo Alto.
- Ερμηνεύστε τις ταξινομήσεις και τους τύπους QoS.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη υλοποίηση σε εργασιακό περιβάλλον.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
14 hours
Overview
Το Proxy SQL είναι ένας διακομιστής μεσολάβησης για το My SQL , το Percona Server και το MariaDB .

Αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπια ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν προσέγγιση μεσολάβησης για να εξασφαλίσουν υψηλή διαθεσιμότητα για τις βάσεις δεδομένων My SQL .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή μεσολάβησης SQL
- Ενεργοποιήστε χιλιάδες ταυτόχρονες συνδέσεις βάσεων δεδομένων σε πολλούς διακομιστές υποστήριξης.
- Ανάπτυξη πολλαπλών proxy που εκτείνονται σε πολλές περιπτώσεις βάσεων δεδομένων.
- Βελτιστοποιήστε την απόδοση ενός συμπλέγματος My SQL , χωρίς να αλλάξετε τις εφαρμογές αναζήτησης.

Μορφή του μαθήματος

- Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- Πολλές ασκήσεις και πρακτική.
- Χειροκίνητη εφαρμογή σε περιβάλλον εργαστηριακού εργαστηρίου.

Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
- Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Proxy SQL , επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://proxysql.com/
7 hours
Overview
Shadowsocks is an open-source, secure socks5 proxy.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure an internet connection through a Shadowsocks proxy.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Shadowsocks on any of a number of supported platforms, including Windows, Linux, Mac, Android, iOS, and OpenWrt.
- Deploy Shadosocks with package manager systems, such as pip, aur, freshports and others.
- Run Shadowsocks on mobile devices and wireless networks.
- Understand how Shadowsocks encrypts messages and ensures integrity and authenticity.
- Optimize a Shadowsocks server

Audience

- Network engineers
- System Administrators
- Computer technicians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
SAN (Storage Area Network) is a consolidated data storage for enhancing the access to storage systems and devices. NAS (Network-Attched Storage) is a network storage device for storing and retrieving data. Together with SAN and NAS, users will be able to configure storage systems, data centers, and cloud environments for converging storage infrastructures.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to converge storage infrastructures with SAN and NAS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Perform configurations of SAN and NAS storage on a storage system.
- Connect to storage systems and devices from a client.
- Compare SAN and NAS solutions for centralized storage.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 hours
Overview
Κοινό:

Διαχειριστές Συστημάτων και Διαχειριστές Δικτύου, καθώς και όσους ενδιαφέρονται για τις αμυντικές τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων.
21 hours
Overview
Το πρακτικό μάθημα 3 ημερών καλύπτει τα μηνύματα και τις ροές κλήσεων του Πρωτοκόλλου Έναρξης Session (SIP) και τη χρήση του σε δίκτυα φωνής. Αυτό το μάθημα είναι ένα μείγμα θεωρίας και πρακτικής (χρησιμοποιώντας τα ίχνη του αναλυτή πρωτοκόλλων όπου είναι απαραίτητο για επεξήγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων) με πρακτικό VoIP διαμορφωμένο με IP τηλέφωνα, softphones, δρομολογητές Cisco δυνατότητα φωνής και SIP IP PBX, π.χ. Trixbox.

Κοινό:

Σχεδιαστές δικτύων, σχεδιαστές και μηχανικούς που απαιτούν κατανόηση του SIP.

Το μάθημα είναι περίπου 40% πρακτικό.
21 hours
Overview
Το μάθημα αποτελείται από δύο συμπληρωματικά τμήματα - θεωρητικά και πρακτικά. Η πρώτη είναι μια εισαγωγή μιας ημέρας που καλύπτει τα κίνητρα, τη φιλοσοφία, τις βασικές αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του πρωτοκόλλου SIP και τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται για την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με έμφαση στην IP τηλεφωνία και VoIP . Το δεύτερο διήμερο μέρος δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν πρακτικές πτυχές της λειτουργίας των υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο χειμερινών εργαστηριακών ασκήσεων δίνοντας λεπτομερή εικόνα της διαμόρφωσης των στοιχείων της αρχιτεκτονικής τηλεφωνίας SIP, σηματοδοσίας SIP τόσο στο επίπεδο της αλληλουχίας μηνυμάτων όσο και στα επίπεδα εσωτερικής δομής μηνυμάτων βοηθά στην κατανόηση τυπικών προβλημάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών. Οι εκπαιδευτές θα μοιραστούν την εμπειρία τους στην εκκίνηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση της τηλεφωνίας SIP που θα καλύπτει επίσης λύσεις που βασίζονται σε virtualization και cloud. Το πρακτικό μέρος παρουσιάζεται χρησιμοποιώντας και τα δύο SIP σκληρά τηλέφωνα και τα softphones και τους διακομιστές IP τηλεφωνίας (Asterisk και Freeswitch). Οι συμμετέχοντες μπορούν να επωφεληθούν από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτές έχουν πλούσια τεχνική και επιχειρηματική εμπειρία στην IP τηλεφωνία και υποβάλλουν τα δικά τους προβλήματα και ερωτήσεις. Θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη κατά την ολοκλήρωση ως συμπλήρωμα στην εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των σημερινών επειγουσών αναγκών των πελατών. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε συμμετέχοντες με βασικές γνώσεις και εμπειρία σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες - ειδικά στη δικτύωση VoIP και IP.
28 hours
Overview
Αυτό το μάθημα διάρκειας 4 ημερών περιλαμβάνει ένα μείγμα βασισμένων σε έκθεση σε έκθεση (χρησιμοποιώντας ανιχνευτές πρωτοκόλλου ανάλυσης, όπου χρειάζεται) και πρακτικά πειράματα για τη δοκιμή και επαλήθευση της λειτουργίας των δικτύων TCP / IP. Οι βασικές πτυχές της στοίβας πρωτοκόλλων TCP / IP καλύπτονται, συμπεριλαμβανομένων των υποδικτυακών δικτύων, των υπερκείμενων και των πρωτόκολλων δυναμικής δρομολόγησης. Τα TCP και UDP θα συγκριθούν και θα συγκριθούν, καλύπτοντας τις δυνατότητες απόλυτης αξιοπιστίας και αποφυγής συμφόρησης της στοίβας TCP / IP. Ορισμένα πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής (HTTP, TLS, DNS, DHCP κ.λπ.) θα διερευνηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η ασφάλεια δικτύων με τη μορφή TLS θα καλύπτεται τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική άποψη. Οι πρακτικές ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τη θεωρία και να ενισχύσουν τόσο την κατανόηση των υποκείμενων πρωτοκόλλων όσο και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων των αντιπροσώπων.

Κοινό:

Κατάλληλο για όσους αναζητούν κατανόηση του TCP / IP.

Το μάθημα είναι περίπου 50% πρακτικό.
14 hours
Overview
Το Tinc VPN είναι ένας δαίμονας εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) ανοιχτού κώδικα που είναι συμβατός με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα. Το Tinc VPN χρησιμοποιεί τη σήραγγα και την κρυπτογράφηση για να δημιουργήσει ένα ασφαλές ιδιωτικό δίκτυο μεταξύ κεντρικών υπολογιστών.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας με το Tinc VPN.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Εγκαταστήστε, ρυθμίστε τις παραμέτρους, εκτελέστε, δοκιμάστε και αντιμετωπίσετε το Tinc VPN σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα
- Εγκαταστήστε ένα VPN Tinc Mesh
- Χρησιμοποιήστε το Tinc VPN για κεντρική διασύνδεση με νέφη

Κοινό

- Προγραμματιστές
- Μηχανικοί δικτύων

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση

Σημείωση

- Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
7 hours
Overview
Το βερνίκι είναι ένα αντίστροφο μεσολάβησης για δυναμικές ιστοσελίδες με βαρύ περιεχόμενο. Σε αντίθεση με το Squid, το οποίο ήταν αρχικά μνήμη cache από την πλευρά του πελάτη, ή Apache και nginx, που είναι διακομιστές web, το Varnish σχεδιάστηκε ως επιταχυντής HTTP. Το βερνίκι εστιάζεται αποκλειστικά σε HTTP, σε αντίθεση με άλλους διακομιστές μεσολάβησης που υποστηρίζουν FTP, SMTP και άλλα πρωτόκολλα δικτύου. Το βερνίκι χρησιμοποιείται από το Wiki pedia, τους New York Times, το Facebook και το Twitter, μεταξύ άλλων ιστοτόπων υψηλού προφίλ.

Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Varnish και την προσέγγιση caching ενώ θα ασκούν την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση ενός proxy βερνικιού στο Linux . Το μάθημα ξεκινά με μια ανανέωση των βασικών αρχών δικτύωσης, στη συνέχεια ανακαλύπτει θέματα ρύθμισης και διαμόρφωσης και κινείται σταθερά προς πολύπλοκες υλοποιήσεις. Μέχρι το τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα καταλάβουν πότε και πού είναι λογικό να αναπτύξουν το βερνίκι και θα έχουν την απαραίτητη πρακτική να αναπτύξουν τις δικές τους λύσεις μεσολάβησης βερνικιού.

Κοινό

- Τεχνικοί δικτύων
- Σχεδιαστές δικτύων
- Διαχειριστές συστημάτων

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, βαρειά πρακτική και εφαρμογή, περιστασιακή εκμάθηση για τη μέτρηση της προόδου
35 hours
Overview
VoIP (Voice over Internet Protocol) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν φωνητικές κλήσεις μέσω μιας σύνδεσης στο Internet αντί μέσω μιας κανονικής τηλεφωνικής γραμμής.

Σε αυτήν την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να δημιουργήσουν ένα σύστημα VoIP χρησιμοποιώντας το Cisco CallManager Express .

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τις θεμελιώδεις έννοιες VoIP
- Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό VoIP
- Ρύθμιση παραμέτρων δρομολογητών CISCO για VoIP
- Εφαρμόστε το VoIP και το CallManager Express στο δίκτυό τους
- Ρυθμίστε τις λειτουργίες CME για SIP, SCCP και μαλακά τηλέφωνα
- Εργαστείτε με τις προηγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων και τα χαρακτηριστικά της CME

Κοινό

- Διευθυντές
- Διαχειριστές συστημάτων
- Ανάπτυξη λογισμικού και συστημάτων υποστήριξης
- Τεχνίτες
- Μηχανικοί δικτύων

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
21 hours
Overview
Το πρακτικό μάθημα 3 ημερών καλύπτει τις βασικές αρχές των διαφόρων φωνητικών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φωνής (και βίντεο) μέσω δικτύου μεταγωγής πακέτων. Αυτό το μάθημα είναι ένα μίγμα θεωρίας και πρακτικής (χρησιμοποιώντας το Wireshark όπου ενδείκνυται για επεξήγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων) με πρακτικό VoIP διαμορφωμένο με τη χρήση IP τηλεφώνων, softphones και φωνητικών δρομολογητών Cisco . Πρόκειται κυρίως για ένα 'γενικό' μάθημα VoIP - αλλά χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό της Cisco για να παρέχει μια ραχοκοκαλιά IP και φωνητικές πύλες. Μπορούμε επίσης να προσφέρουμε ειδικά μαθήματα φωνητικής κατάρτισης της Cisco . Το μάθημα καλύπτει επίσης τη ρύθμιση κλήσεων μεταξύ δικτύων μεταγωγής κυκλωμάτων και πακέτων.

Το μάθημα είναι περίπου 40% πρακτικό.
35 hours
Overview
η ασφάλεια του δικτύου

Wireless και τηλεπικοινωνιών αναφέρεται στις πρακτικές που διεξάγονται για τη διασφάλιση των συσκευών επικοινωνίας, του τερματικού εξοπλισμού, του εξοπλισμού δρομολόγησης, των διακομιστών και των ασύρματων συσκευών και δικτύων από κακόβουλες επιθέσεις.

αυτή η καθοδηγούμενη από εκπαιδευτικούς, ζωντανή εκπαίδευση (επιτόπου ή απομακρυσμένη) απευθύνεται σε τεχνικά πρόσωπα που επιθυμούν να εφαρμόσουν τα καταλληλότερα εργαλεία και τεχνικές για να διασφαλίσουν τόσο τις τηλεπικοινωνίες όσο και τα ασύρματα δίκτυα.

μορφή του μαθήματος

- διαδραστική διάλεξη και συζήτηση.
- πολλές ασκήσεις και εξάσκηση.
- εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.

επιλογές προσαρμογής μαθήματος

- για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσετε.
21 hours
Overview
Network packet analysis is a technique used to view, in real time, the raw data sent and received over a network interface. This is useful for troubleshooting network configuration and network application problems. Wireshark is a free open source packet analyzer used for troubleshooting such network issues.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Wireshark to troubleshoot the functionality of a network as well as the performance of differente networked applications. Participants will learn network troubleshooting principles and practice techniques for capturing and analyzing TCP/IP request and response traffic between different clients and the servers.

By the end of this training, participants will be able to:

- Analyze network functionality and performance in various environments under different conditions
- Determine whether instances of different server applications are performing acceptably
- Identify the primary sources of network performance problems
- Identify and troubleshoot the most common causes of performance problems in TCP/IP communications

Audience

- Network engineers
- Network and computer technicians

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 hours
Overview
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στον συμμετέχοντα βασικές γνώσεις του αναλυτή πρωτοκόλλων Wireshark . Το μάθημα επικεντρώνεται στην βαθιά κατανόηση του εργαλείου, όπως τα βασικά για τη χρήση του για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου. Το μάθημα ξεκινά με τη συλλογή πακέτων, την καταγραφή και την εμφάνιση των φίλτρων, τα στατιστικά χαρακτηριστικά και τα βασικά του συστήματος εμπειρογνωμόνων. Μέχρι το τέλος του μαθήματος ο συμμετέχων θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη βασική αντιμετώπιση προβλημάτων σε δίκτυα μικρού έως μεσαίου μεγέθους. Το μάθημα βασίζεται στη θεωρία, την άσκηση τάξης και τα εργαστήρια.
14 hours
Overview
Networking is the maintenance, management, and design for computer networks that support wireless network services. Incorporating Python into the networking environment enables the use of key libraries and modules for quick and easy automation.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at network engineers who wish to maintain, manage, and design computer networks with Python.

By the end of this training, participants will be able to:

- Optimize and leverage Paramiko, Netmiko, Napalm, Telnet, and pyntc for network automation with Python.
- Master multi-threading and multiprocessing in network automation.
- Use GNS3 and Python for network programming.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 hours
Overview
Το NetNORAD είναι ένα σύστημα που έχει δημιουργηθεί από το Facebook για την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου μέσω ανίχνευσης από άκρο σε άκρο, ανεξάρτητα από τη διερεύνηση συσκευών.

Σε αυτή την καθοδηγούμενη από εκπαιδευτή, ζωντανή προπόνηση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς το NetNORAD και η ενεργός δοκιμή διαδρομών μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων δικτύου.

Μέχρι τη λήξη αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

- Κατανοήστε τον τρόπο λειτουργίας του NetNORAD
- Μάθετε τις αρχές σχεδιασμού πίσω από το NetNORAD
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία NetNORAD ανοιχτού κώδικα με δικό τους κώδικα για να εφαρμόσετε ένα σύστημα ανίχνευσης βλαβών

Κοινό

- Μηχανικοί δικτύων
- Προγραμματιστές
- Μηχανικοί συστημάτων

Μορφή του μαθήματος

- Διάλεξη μέρους, μερική συζήτηση, ασκήσεις και βαριά πρακτική άσκηση
14 hours
Overview
το

DNS (σύστημα ονομάτων τομέα) είναι το "τηλεφωνικό βιβλίο" του Internet, παρέχοντας έναν κατάλογο με τα ονόματα των υπολογιστών και τις διευθύνσεις IP τους. Η σύνδεση είναι η πιο συνηθισμένη εφαρμογή Linux του DNS. Όταν ανοίγετε μια τοποθεσία Web ή στέλνετε και λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένας διακομιστής DNS αντιμετωπίζει κάπου ήσυχα το μήνυμά σας στον προβλεπόμενο παραλήπτη.

σε αυτόν τον εκπαιδευτή, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα κρίσιμα χαρακτηριστικά του DNS, ενώ πραγματοποιούν ασκήσεις στη ρύθμιση και τη διαμόρφωση ενός διακομιστή DNS με σύνδεση στο Linux. Το μάθημα ξεκινά με μια ανανέωση στις βασικές αρχές δικτύωσης, και στη συνέχεια σκάβει σε πρακτική εξάσκηση με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση. Σταθερά, η συζήτηση και οι πρακτικές κινούνται προς πιο σύνθετα θέματα, όπως η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα, ο εντοπισμός σφαλμάτων και η αντιμετώπιση προβλημάτων.

μορφή του μαθήματος

- PART διάλεξη, μέρος συζήτηση, βαριά πρακτική και εφαρμογή, περιστασιακή για τη μέτρηση της προόδου

Upcoming Networking Courses

Online Networking courses, Weekend Networking courses, Evening Networking training, Networking boot camp, Networking instructor-led, Weekend Networking training, Evening Networking courses, Networking coaching, Networking instructor, Networking trainer, Networking training courses, Networking classes, Networking on-site, Networking private courses, Networking one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions