React VR Training Courses

React VR Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά σεμινάρια React VR με επίκεντρο τους εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής πρακτικής πώς να χρησιμοποιούν το πλαίσιο React VR για την ανάπτυξη εφαρμογών VR. Ανταπόκριση Η εκπαίδευση VR είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

React VR Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
React VR is a framework that lets you build VR apps using only JavaScript. It combines modern APIs like WebGL and WebVR with the declarative power of React, producing 360 experiences that can be consumed through a web browser on a variety of devices.

In this instructor-led training, participants will have extensive opportunity for hands-on practice in developing VR applications. Through interactive discussions and project-based exercises, participants will steadily build their sample VR apps. By the end of this course, participants will have gained the knowledge and practice to build their own production version of a VR app to publish online.

Audience

- Web developers
- Game developers
- Hobbyists looking to develop their first VR app

Format of the course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice

Upcoming React VR Courses

Weekend React VR courses, Evening React VR training, React VR boot camp, React VR instructor-led, Weekend React VR training, Evening React VR courses, React VR coaching, React VR instructor, React VR trainer, React VR training courses, React VR classes, React VR on-site, React VR private courses, React VR one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!