React VR Training Courses

React VR Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα React VR από εκπαιδευτές δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο React VR για την ανάπτυξη εφαρμογών VR. Η εκπαίδευση React VR είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις πελατών στο Ελλάδα ή σε εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

React VR Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
React Το VR είναι ένα πλαίσιο που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε εφαρμογές VR χρησιμοποιώντας μόνο JavaScript. Συνδυάζει σύγχρονες APIs όπως WebGL και WebVR με τη δηλωτική δύναμη React, παράγοντας 360 εμπειρίες που μπορούν να καταναλωθούν μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο σε μια ποικιλία συσκευών. Σε αυτή την εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες θα έχουν εκτεταμένη ευκαιρία για πρακτική άσκηση στην ανάπτυξη εφαρμογών VR. Μέσω διαδραστικών συζητήσεων και ασκήσεων με βάση το έργο, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν σταθερά τις εφαρμογές δείγματος VR τους. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και την πρακτική για να χτίσουν τη δική τους παραγωγική έκδοση μιας εφαρμογής VR για δημοσίευση στο διαδίκτυο. Η μορφή της πορείας
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online React VR courses, Weekend React VR courses, Evening React VR training, React VR boot camp, React VR instructor-led, Weekend React VR training, Evening React VR courses, React VR coaching, React VR instructor, React VR trainer, React VR training courses, React VR classes, React VR on-site, React VR private courses, React VR one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions