Red Hat Training Courses

Red Hat Training Courses

Περισσότερα από 30 μαθήματα Linux και middleware Red Hat είναι τώρα διαθέσιμα μέσω της NobleProg ως RedHat Training Partner. Η εκπαίδευση στο Red Hat βασίζεται σε πραγματικές επαγγελματικές ευθύνες και καθήκοντα.

Machine Translated

Red Hat Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Το Skupper είναι μια υλοποίηση ενός Δικτύου Εικονικής Εφαρμογής που επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ Kubernetes συμπλεγμάτων. Επιτρέπει στις εφαρμογές να προσεγγίσουν πολλούς παρόχους cloud, περιοχές και κέντρα δεδομένων.Αυτή η ζωντανή εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών (διαδικτυακή ή επιτόπου) απευθύνεται σε προγραμματιστές ή σε οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει πώς να χρησιμοποιεί το Skupper για τη δημιουργία ασφαλούς επικοινωνίας σε ένα υβριδικό περιβάλλον πολλαπλών νέφους.Με το τέλος αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
  Μάθετε και κατανοήστε τις βασικές αρχές του Skupper. Ρυθμίστε και διαμορφώστε το Δείπνο σε πολλούς χώρους ονομάτων. Διαμορφώστε την ασφάλεια Skupper και επιτρέψτε την επικοινωνία πολλαπλών νέφους για εφαρμογές.
Μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και εξάσκηση. Πρακτική εφαρμογή σε περιβάλλον ζωντανού εργαστηρίου.
Επιλογές προσαρμογής μαθήματος
  Για να ζητήσετε μια εξατομικευμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, επικοινωνήστε μαζί μας για να κανονίσουμε.

Last Updated:

Online Red Hat courses, Weekend Red Hat courses, Evening Red Hat training, Red Hat boot camp, Red Hat instructor-led, Weekend Red Hat training, Evening Red Hat courses, Red Hat coaching, Red Hat instructor, Red Hat trainer, Red Hat training courses, Red Hat classes, Red Hat on-site, Red Hat private courses, Red Hat one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions