Search Training Courses

Search Training Courses

Τοπικά, καθοδηγούμενα από εκπαιδευτές live training courses δείχνουν μέσω διαδραστικής συζήτησης και πρακτικής άσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση στις εφαρμογές σας. Η κατάρτιση αναζήτησης είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Search Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
Carrot2 is a Java-based open-source search results clustering engine for automatically clustering small collections of documents such as search results or document abstracts, into thematic categories. Carrot2 offers ready-to-use components for fetching search results from various sources.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and use Carrot2 to automatically organize Search results into thematic categories.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Carrot2
- Post-process (cluster, tune, etc.) data generated by third-part search tools such as Bing, ElasticSearch and Solr (Lucene)
- Integrate Carrot2 into Java and non-Java applications
- Expose Carrot2 clustering as a remote service

Audience

- Developers
- System Administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Drupal is a free and open-source framework for content management and digital experiences. Apache Solr is a fast, scalable and open-source Java search platform.
28 hours
Overview
Audience

Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.
21 hours
Overview
Audiance

Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.
14 hours
Overview
Audience

Administrators or developers who want to know how to use Elasticsearch.
14 hours
Overview
Elasticsearch is an open-source, distributed search engine. It is commonly used together with Logstash (data-collection and log-parsing engine) and Kibana (analytics and visualization platform) to make up the "ELK stack".

This instructor-led, live training is aimed at software developers who wish to build search and analytics solutions using Elasticsearch.

The training starts with a discussion of the Elasticksearch architecture, including its distributed model and search API. This is followed by an explanation of Elasticsearch's functionality and how to best integrate it into an existing application.

Hands-on exercises make up an important part of the training, and give participants a chance to put into practice their knowledge while receiving feedback on their implementation and progress.

Format of the course

- Heavy emphasis on live practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training is aimed at system administrators who wish to set up an ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Note that a minimum of 3 delegates is needed for this course to run.

The training starts with a discussion of ELK architecture and functionality, then moves on to live lab implementation and practice. Hands-on exercises make up an important part of the training and give participants a chance to put into practice their knowledge while receiving feedback on their progress.

Format of the course

- Heavy emphasis on live practice
- Most of the concepts are learned through exercises and hands-on implementation and deployment
14 hours
Overview
This training introduces Kibana to the users of Elastic Search.

Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps.

Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time.
14 hours
Overview
Apache SolrCloud is a distributed data processing engine that facilitates the searching and indexing of files on a distributed network.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up a SolrCloud instance on Amazon AWS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand SolCloud's features and how they compare to those of conventional master-slave clusters
- Configure a SolCloud centralized cluster
- Automate processes such as communicating with shards, adding documents to the shards, etc.
- Use Zookeeper in conjunction with SolrCloud to further automate processes
- Use the interface to manage error reporting
- Load balance a SolrCloud installation
- Configure SolrCloud for continuous processing and fail-over

Audience

- Solr Developers
- Project Managers
- System Administrators
- Search Analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 hours
Overview
This course introduces students to the Solr platform. Through a combination of lecture, discussion and labs students will gain hands on experience configuring effective search and indexing.

The class begins with basic Solr installation and configuration then teaches the attendees the search features of Solr. Students will gain experience with faceting, indexing and search relevance among other features central to the Solr platform. The course wraps up with a number of advanced topics including spell checking, suggestions, Multicore and SolrCloud.

Duration: 3 days

Audience: Developers, business users, administrators
14 hours
Overview
The course is intended for IT specialist that want to implement a solution that allows for elastic and efficient searching of big data sources. This course uses the newest stable version of Solr, if you wish to use older or unstable version, please contact sales before booking.
7 hours
Overview
Sphinx is a fulltext open-source search engine that provides text search functionality to client applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn install, configure, and manage Sphinx.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure Sphinx as a stand-alone server or storage engine (SphinxSE) using MySQL.
- Set up Sphinx to connect to either a database or an application.
- Use Sphinx's "fixed schema" as well as JSON attributes to map and filter search data

Audience

- System administrators
- DevOps
- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming Search Courses

Weekend Search courses, Evening Search training, Search boot camp, Search instructor-led, Weekend Search training, Evening Search courses, Search coaching, Search instructor, Search trainer, Search training courses, Search classes, Search on-site, Search private courses, Search one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!