SignalFX Training Courses

SignalFX Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά εκπαιδευτικά μαθήματα SignalFX από εκπαιδευτές επιδεικνύουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιείτε το SignalFX για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων των υπολογιστικών πόρων και των εφαρμογών ενός οργανισμού. Η εκπαίδευση SignalFX είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

SignalFX Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
Το SignalFx είναι μια πλατφόρμα βασισμένη στο cloud σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση υποδομών, μικροσκοπικών υπηρεσιών και εφαρμογών. Επιτρέπει στους χρήστες να συλλέγουν, να αναλύουν και να εντοπίζουν προβλήματα σε κάθε συστατικό σε ένα περιβάλλον cloud. Αυτή η εκπαιδευτική, ζωντανή εκπαίδευση (online ή online) απευθύνεται σε μηχανικούς που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν SignalFX για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων των υπολογιστικών πόρων και των εφαρμογών της οργάνωσης τους. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  Χρησιμοποιήστε SignalFX για τη συλλογή δεδομένων σε πολλούς τομείς της υποδομής τους, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών, μικροσκοπικών υπηρεσιών, δοχείων και λειτουργιών. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία προβολής SignalFX's για να αναλύσετε τα συλλεγμένα δεδομένα. Αυτόματη απάντηση σε διαφορετικές προειδοποιήσεις για να επιταχυνθεί η επίλυση προβλημάτων.
Η μορφή του μαθήματος
  Διαδραστική διάλεξη και συζήτηση. Πολλές ασκήσεις και πρακτικές. Hands-on εφαρμογή σε ένα ζωντανό εργαστήριο περιβάλλον.
Επιλογές προσαρμογής μαθημάτων
  Για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση για αυτό το μάθημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσετε.

Last Updated:

Online SignalFX courses, Weekend SignalFX courses, Evening SignalFX training, SignalFX boot camp, SignalFX instructor-led, Weekend SignalFX training, Evening SignalFX courses, SignalFX coaching, SignalFX instructor, SignalFX trainer, SignalFX training courses, SignalFX classes, SignalFX on-site, SignalFX private courses, SignalFX one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions