Solidity Training Courses

Solidity Training Courses

Τοπική, καθοδηγούμενη από εκπαιδευτές μαθήματα κατάρτισης Στερεότητα επιδεικνύουν μέσω της διαδραστικής συζήτησης και hands-on πρακτική πώς να γράψει μια έξυπνη σύμβαση χρησιμοποιώντας Solidity. Η εκπαίδευση στερεότητας είναι διαθέσιμη ως "ζωντανή εκπαίδευση στο χώρο" ή "μακρινή ζωντανή εκπαίδευση". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Solidity Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
21 hours
Overview
Ethereum is an open-source, public, blockchain-based platform that enables developers to build and deploy decentralized applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of the Ethereum platform and blockchain programming, as well as strategies for writing, deploying and managing their own distributed applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a Smart Contract based on Ethereum
- Create an Ethereum currency
- Optimize development with Truffle Framework
- Release their first Dapp based into the "token-economy"
- Launch and crowdfund a blockchain project

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 hours
Overview
Solidity is a contract-oriented programming language for writing and implementing smart contracts on blockchain platforms such as Ethereum. It is based on ECMAScript syntax, making it a familiar choice for web developers.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to write a smart contract using Solidity.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create applications that implement self-enforcing business logic (applicable to smart contracts).
- Implement code that leaves a non-repudiable and authoritative record of all transactions.
- Develop Ethereum based executable distributed code contracts (EDCC).
- Understand the basic and advanced features of Solidity and Ethereum Virtual Machine (EVM).

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Online Solidity courses, Weekend Solidity courses, Evening Solidity training, Solidity boot camp, Solidity instructor-led, Weekend Solidity training, Evening Solidity courses, Solidity coaching, Solidity instructor, Solidity trainer, Solidity training courses, Solidity classes, Solidity on-site, Solidity private courses, Solidity one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions