SVG Training Courses

SVG Training Courses

Το τοπικό κύκλωμα κατάρτισης SVG, καθοδηγούμενο από εκπαιδευτές, αποδεικνύει μέσω της πρακτικής πώς χρησιμοποιείται το SVG για τον καθορισμό δισδιάστατων διανυσματικών γραφικών για τον Ιστό. Η εκπαίδευση SVG είναι διαθέσιμη ως "live on-the-job training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

SVG Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
7 hours
Overview
Scalable Vector Graphics (SVG) is an XML-based graphics format used to create 2D vector images.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of SVG as they step through the creation of their first SVG project.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of vector graphics and SVG
- Learn how to create, modify, use, and optimize SVG
- Learn how to use SVG with HTML & CSS
- Learn how to do basic animations with SVG
- Create their own SVG animation

Audience

- Developers and Programmers
- Graphic Designers
- HTML & CSS developers interested in learning more about SVG

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Upcoming SVG Courses

Weekend SVG courses, Evening SVG training, SVG boot camp, SVG instructor-led, Weekend SVG training, Evening SVG courses, SVG coaching, SVG instructor, SVG trainer, SVG training courses, SVG classes, SVG on-site, SVG private courses, SVG one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!