Tomcat Training Courses

Tomcat Training Courses

Τα τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα Apache Tomcat με καθοδήγηση από τοπικούς εκπαιδευτές απευθύνονται τόσο σε διαχειριστές συστημάτων όσο και σε προγραμματιστές και επιδεικνύουν μέσω πρακτικών πρακτικών πώς να εγκαταστήσετε, να διαχειριστείτε, να ασφαλίσετε και να αντιμετωπίσετε ένα σύστημα Apache Tomcat καθώς και πώς να αναπτύξετε εφαρμογές μεσαίας και μεγάλης κλίμακας Apache Tomcat. Η εκπαίδευση Apache Tomcat είναι διαθέσιμη ως "onsite live training" ή "remote live training". Η επιτόπια κατάρτιση σε πραγματικό χρόνο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις του πελάτη Ελλάδα ή σε εταιρικά κέντρα κατάρτισης NobleProg στο Ελλάδα . Η απομακρυσμένη ζωντανή προπόνηση πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. NobleProg - Ο τοπικός παροχέας εκπαίδευσης

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Tomcat Course Outlines

Title
Duration
Overview
Title
Duration
Overview
21 hours
Overview
- An overview and explanation of how Tomcat relates to Java EE (J2EE) and compares to other application servers
- The Installation and setting up Tomcat on both Windows and UNIX-type environments
- Deploy, support, and troubleshoot applications on Tomcat
- Navigate Tomcat's directory structure
- Tomcat's architecture and configuration files: server.xml, context.xml, .properties, etc.
- Web application structure and configuration: web.xml
- Secure Tomcat and applications running on it and Setting up Tomcat for SSL
- Tune Tomcat's performance
- Exploration of different load-balancing and high-availability strategies with Tomcat
21 hours
Overview
Teaches attendees the fundamentals of administering Apache Tomcat and other Java EE environments.

The course is a mixture of lectures and hands-on exercises. Delegates learn by doing, with immediate opportunities to apply the material they learn to real-world problems.

Upcoming Tomcat Courses

Weekend Tomcat courses, Evening Tomcat training, Tomcat boot camp, Tomcat instructor-led, Weekend Tomcat training, Evening Tomcat courses, Tomcat coaching, Tomcat instructor, Tomcat trainer, Tomcat training courses, Tomcat classes, Tomcat on-site, Tomcat private courses, Tomcat one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Greece!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Greece
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!