Ubuntu Training Courses

Ubuntu Training Courses

Τοπικοί εκπαιδευτικοί κύκλοι μαθημάτων Ubuntu που διοργανώθηκαν από τον δάσκαλο στο Ελλάδα .

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Ubuntu Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
7 hours
Overview
Το Snap είναι ένα σύστημα ανοιχτού κώδικα Linux που δημιουργήθηκε από το Ubuntu για την απλοποίηση της εγκατάστασης και της συντήρησης του πακέτου. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση συγκρούσεων εξάρτησης που σχετίζονται με την έκδοση. Επιτρέποντας στους προγραμματιστές να τοποθετήσουν όλα τα λογισμικά τους εξαρτάται σε ένα ενιαίο πακέτο, το λογισμικό τους μπορεί να γίνει αυτόνομο και ανεξάρτητο από το σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

Αυτή η εκπαίδευση δίνει μια εισαγωγή στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του Snap και αντλεί συγκρίσεις με άλλα παρόμοια Linux συσκευασίας Linux και λογισμικό εμπορευματοκιβωτίων. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να δημιουργήσουν και να απελευθερώσουν τα δικά τους πακέτα Snap.
7 hours
Overview
This course has been created for managers, system architects, existing Unix or Windows administrators or anyone who wants to know what Ubuntu Server operating system has to offer. This course in most cases answers the question WHAT Ubuntu Server can do for you, rather than HOW to do things. If you are interested in the HOW question then please have a look at our Administration of Linux System training course.

This course always covers the newest release of Ubuntu.
14 hours
Overview
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at security engineers and system administrators who wish to integrate more security into their Ubuntu Linux distribution and protect their system from threats.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Ubuntu operating system.
- Reinforce the physical security of Ubuntu Linux distribution.
- Embed encrypted server features to protect the administration system.
- Secure device interactions within the Ubuntu System.
- Recognize general security threats to Ubuntu environment and execute the proper solutions.

Upcoming Ubuntu Courses

Online Ubuntu courses, Weekend Ubuntu courses, Evening Ubuntu training, Ubuntu boot camp, Ubuntu instructor-led, Weekend Ubuntu training, Evening Ubuntu courses, Ubuntu coaching, Ubuntu instructor, Ubuntu trainer, Ubuntu training courses, Ubuntu classes, Ubuntu on-site, Ubuntu private courses, Ubuntu one on one training

Course Discounts

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions