Web3 Training Courses

Web3 Training Courses

Διαδικτυακά ή επιτόπου, ζωντανά μαθήματα εκπαίδευσης Web3 υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών δείχνουν μέσω διαδραστικής πρακτικής εξάσκησης πώς να χρησιμοποιήσετε το Web3 για τη δημιουργία, τη δημιουργία και την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (dapps) που εκτελούνται σε blockchain. Η εκπαίδευση στο Web3 είναι διαθέσιμη ως "online live training" ή "onsite live training". Η διαδικτυακή ζωντανή εκπαίδευση (γνωστή και ως "απομακρυσμένη ζωντανή εκπαίδευση") πραγματοποιείται μέσω μιας διαδραστικής, απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας . Η ζωντανή εκπαίδευση επιτόπου μπορεί να πραγματοποιηθεί τοπικά στις εγκαταστάσεις των πελατών στο Ελλάδα ή στα εταιρικά εκπαιδευτικά κέντρα NobleProg στο Ελλάδα. NobleProg -- Ο τοπικός σας πάροχος εκπαίδευσης

Machine Translated

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Web3 Course Outlines

Course Name
Duration
Overview
Course Name
Duration
Overview
14 hours
This instructor-led, live training in Ελλάδα (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Web3, Solidity, and React to create, build, and deploy decentralized applications (dapps) that run on blockchain. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing dApps with Web3, Solidity, and React.
 • Understand the features and architecture of Web3.
 • Learn the key concepts of Ethereum, Smart Contracts, and Blockchain Cryptography.
 • Apply practical examples of Solidity programming and designing Smart Contracts.
 • Make React applications interact with Smart Contracts.

Last Updated:

Online Web3 courses, Weekend Web3 courses, Evening Web3 training, Web3 boot camp, Web3 instructor-led, Weekend Web3 training, Evening Web3 courses, Web3 coaching, Web3 instructor, Web3 trainer, Web3 training courses, Web3 classes, Web3 on-site, Web3 private courses, Web3 one on one training

Course Discounts

No course discounts for now.

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients

is growing fast!

We are looking for a good mixture of IT and soft skills in Greece!

As a NobleProg Trainer you will be responsible for:

 • delivering training and consultancy Worldwide
 • preparing training materials
 • creating new courses outlines
 • delivering consultancy
 • quality management

At the moment we are focusing on the following areas:

 • Statistic, Forecasting, Big Data Analysis, Data Mining, Evolution Alogrithm, Natural Language Processing, Machine Learning (recommender system, neural networks .etc...)
 • SOA, BPM, BPMN
 • Hibernate/Spring, Scala, Spark, jBPM, Drools
 • R, Python
 • Mobile Development (iOS, Android)
 • LAMP, Drupal, Mediawiki, Symfony, MEAN, jQuery
 • You need to have patience and ability to explain to non-technical people

To apply, please create your trainer-profile by going to the link below:

Apply now!

This site in other countries/regions